I namnet åt Faderen og Sonen og BAM?

Mass Sheeka Boom Ba. Ja, med slike ord er det vel ikkje anna å vente enn endå ein post om
Todd Bentley. Denne gongen har han rota med dåpen. I videoen nedanfor ser vi at han døyper folk i namnet åt Faderen og Sonen og BAM!

Men dette er ikkje alt. Når kyrkja som er ansvarleg for denne ‘vekkinga’ vart konforntert med det, så tenkte ein visst at det var best å lyge.

Så dette er altså av Gud? Eg trur eg klarar meg fint med min stivbeinte liturgi. Eg meiner at det Todd Bentley driv med her er eit reint hån mot Gud. Rett og slett blasfemi! Men er det anna å vente når ein av Todd Bentley sine store førebilete er William Branham, som forkasta treeiningslæra? (Les her)

(Eg veit at dette kan virke negativt, men det er berre ein reaksjon på den nasegruse beundringa Bentley har fått i mange krinsar.)

Advertisements

9 thoughts on “I namnet åt Faderen og Sonen og BAM?

 1. Du skriver:

  Eg meiner at det Todd Bentley driv med her er eit reint hån mot Gud. Rett og slett blasfemi! Men er det anna å vente når ein av Todd Bentley sine store førebilete er William Branham, som forkasta treeiningslæra?

  Min kommentar:

  Først vil jeg si at jeg er helt enig med deg i at Todd Bentley sin tjeneste, som vist her, er en hån mot Gud og at den er bunnfalsk. Jeg blir trist av å se slikt. Disse opptakene gjør meg nesten kvalm.

  Jeg tror imidlertid at du gjør en stor feil i din årsak-virkning analyse som kort sagt insinuerer: “Bentley oppfører seg slik fordi han ser opp til Branham”.

  Absolutt ikke. Faktisk tvert imot. Læren er grunnlaget for hvordan vi lever våre liv og de avgjørelser vi tar i åndelige og jordiske saker. Og en mann identifiserers ved sin lære.

  Når det gjelder Bentley følger han ikke Branhams lære, og selv om han ser opp til både Jesus og Branham, betyr ikke det automatisk at de ville ha identifisert seg med ham.

  Bentley heller til katolisismen både når det gjelder dåpsordlyden og i sin forståelse av Guddommen. Ikke til Branham.

  Hvis vi skal bruke den tidlige definisjonen av en katolikk (en som sverger til treenighetslæren) er Todd Bentley i ordets bredeste forstand katolsk når han døper i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Mannen sverger også til den katolske treenighetslæren.

  Hvis jeg skal bruke samme årsak-virkning analyse som deg kan jeg si følgende:

  Ikke så rart at han oppfører seg slik siden han ikke bare ser opp til, men identifiserer seg med den Romersk Katolske Kirkes treenighetslæren.

  Todd Bentley er helt sikkert fascinert av de store tingene som skjedde i Branhams tjeneste, men både i handlinger og ord (lære) tar han avstand til det Budskapet William Branhams ble sendt for å bringe.

 2. Se igjen. Selv om han shower rundt med sin versjon av den Hellige Ånd (BAM) så døpte Bentley også etter den katolske ordlyden i videoen og han er trinitarianer. Slik er det. Tar du ingen selvkritikk på din årsak-virkning analyse?

 3. Se igjen. Selv om han shower rundt med sin versjon av den Hellige Ånd (BAM) så døpte Bentley også etter den katolske ordlyden i videoen og han er trinitarianer. Slik er det.

  Ja, slik er det når modalistar skal lære opp ‘trinitare kristne’ i kva dei ‘eigentleg’ trur på. (‘Trinitare kristne’ vert som å snakke om ‘sirkulære rundingar.’ ‘Ikkje-trinitare kristne’ er ein absurditet på linje med ‘ikkje-sirkulære rundingar.’) Modalistar har generelt eit forvridd bilete av trinitetslæra, noko mine diskusjonar med mellom anna deg (dersom du er ‘Lance’) har vist gong på gong.

  Men likevel er de jo sjøøvsagt vi som ikkje har forstått kva vi trur på, medan de er komne for å ‘opplysa’ oss. 🙄

  Tar du ingen selvkritikk på din årsak-virkning analyse?

  Eg kan ta sjølvkritikk dersom det virka som eg meiner at Todd Bentley og William Branham opererer på same måte eller oppføra seg likt. Det var ikkje meininga. Men begge er blasfemiske. Blasfemi har i seinare tider ofte vorte redusert til å omhandle vulgære ‘stunt’ der ein gjer narr av Gud. (Døme på det ser vi jo nettopp i Bentley sitt meinigslause BAM! Eller hans påstand at det er Guds vilje at han skal slå og sparke folk.) Men blasfemi er meir enn det.

  Det betyr djupast sett at ein talar usant om Gud. Difor ser vi at både Bentley og Branham er blasfemiske. Begge to set seg sjølv på sida av den kristne kyrkja ved å forkasta det kristne gudsbiletet. Branham er direkte og open om sin modalisme, og skal ha for det. (Det same gjeld sjølvsagt også deg. Du prøver ikkje å framstille deg som ein trinitarar.) Bentley er meir subtil, men vi ser av hans dåp “i namnet åt Faderen og Sonen og BAM” at han ikkje er trinitarisk.

  La oss ta utgangspunkt i den skrøna til pastoren der Bentley hadde showet sitt (Sjå video nr. 2 oppfor.) Dersom vi antek at dette stemmer, ser vi at Bentley — og pastoren der — ser på Anden som ei slags ‘kraft,’ i motsetnad til — og ikkje i samsvar med — kristen (herunder: katolsk) lære. (Han heller her mot Jehovas Vitne.) Den katolske kyrkja godtek ikkje den dåpen Bentley utfører, fordi den ikkje er trinitarisk. (Under tvil kan vi muligens seie at Bentley er ‘tonitarisk,’ at Faderen og Sonen er personar, medan Anden er ei ‘kraft’ som dei har til felles. Men dette er også fordømt av alle kristne kyrkjer som vranglære.)

  Kort sagt: eg trekker tilbake min årsak-virkning-analyse på det moralske området. Eg meiner ikkje at Branham og Bentley har (hadde) same livsførsle. Men på det teologiske området lar eg den stå. Både Branham og Bentley har mange likskapar. Sistnemnde er meir ekstrem i forma, men begge er blasfemiske i ordets rette forstand — dei talar usant om Gud.

 4. Hei Kjetil 🙂

  Mitt innlegg var ikke et forsøk på å lære deg opp i hva du tror på. Du er en belest mann som vet best selv hva du tror på.

  Mitt innlegg gjaldt Todd Bentley. Ut fra det jeg har observert av ham er det ingen ting som tilsier at han ikke tror på treenighetslæren i vid forstand, altså at Guddommen består av tre personer: Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.

  At han har et forvridd bilde av Guddommen generelt og at han omtaler Gud på en respektløs måte er vi nok begge enige om, ettersom verken du eller jeg ville brukt “BAM” som et benevnelse på den Hellige Ånd.

  Når du kategoriserer meg som modalist er du imidlertid skyldig i samme feil som du anklager meg for. Jeg ser at du selv kaller deg trinitar kristen og at du identifiserer deg med denne svært kjente katolske læren.

  Mitt eget syn derimot, basert på hva Branham ut fra Bibelen lærte om Guddommen, er ikke modalisme. Et overfladisk blikk vil få de fleste til å kalle det modalisme. Men, modalisme er en svært forenklet versjon av det synet jeg forfekter.

  Når jeg vender tilbake til årsaken for mitt første innlegg ser jeg positivt på at du trekker tilbake din årsak-virkning analyse. Når det gjelder Todd Bentleys syn på Guddommen kan det godt være at den avviker fra den Katolske Kirkes. Den avviker i alle fall fra mitt syn.

 5. Bentley viser at han ikkje er trinitarar ved å døypa slik han gjorde. Det viser at for han er Anden berre ei kraft, ikkje ein person.

  Mange i meir “mainstream” kristne kyrkjer er modalistar, men trur at dette er trinitarisk. Problemet med Bentley er at han burde vita betre som forkynnar. Men i våre dagar vert utdanning for forkynnarar, pastorar o.l. oftare og oftare “hoppa over.” Ein person eg didkuterte med meinte at han berre fekk ting direkte frå Gud, og at han ikkje trengde å lese noko. 🙄

 6. “…(dersom du er ‘Lance’)…”

  Aha, det burde jeg ha forstått.
  Da kan jeg jo opplyse at jeg også har operert på apologetisk forum, og andre steder som “slappfisk”. 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s