Re: Maria Møy si opptaking i himmelen

I går, på dagen for Maria Møy si opptaking i himmelen, skreiv eg nokre korte tankar omkring dette. Ut frå dette fekk eg nokre spørsmål frå Ragnar Mogård Bergem, ein ung kristen. Sidan svaret mitt vart litt langt, og sidan det eg skreiv var ein kort andakt, så val eg å skrive eit nytt innlegg her.

Bergem kjem med nokre spørsmål om kvifor eg trur det eg trur. Og det er sjølvsagt heilt lov. 😉 Han oppsummerer argumentasjonen min slik:

  1. Paktkisten ser ut til å bli liknet med en kvinne.
  2. Maria bar Jesus, Paktkisten bar de ti bud osv.
  3. Derfor er Maria et bilde på Paktkisten.
  4. Åpenbaringen snakker om paktkisten, for så å snakke om en kvinne.
  5. Denne kvinnen er derfor Maria.
  6. Og, la meg driste til å annta, derfor ble Maria opptatt til himmelen? Hun kunne ikke kommet til himmelen som alle oss andre?

Det siste er vel meir eit direkte spørsmål, men eg skal ta for meg alle samen.

1: “Paktkisten ser ut til å bli liknet med en kvinne.” (Bergem)

Ja, eg meiner at Johannes si beskriving av paktskista ikkje sluttar etter eitt vers. Dette var ein såpass stor og viktig del av jødisk og kristen tru. Det er kanskje litt tynn argumentasjon, men eg finn støtte til dette hjå kyrkjefedrane. Bergem spør etter kjelder, og det skal han få. Steve Ray har ei samling av sitat som du kan finne her. Her er nokre dømer (eg har ikkje sett dei om til norsk):

“O noble Virgin, truly you are greater than any other greatness. For who is your equal in greatness, O dwelling place of God the Word? To whom among all creatures shall I compare you, O Virgin? You are greater than them all O (Ark of the) Covenant, clothed with purity instead of gold! You are the Ark in which is found the golden vessel containing the true manna, that is, the flesh in which Divinity resides.” (St. Athanasius, Homily of the Papyrus of Turin)

“Let the woman haste hither, for the woman shows not the tree of death, but brings forth the tree of life: the virgins… the mothers also, for the Virgin Mother has amended the tree of disobedience by the tree of life. The female sex is no longer in execration, for it has obtained whereby it shall surpass even the angels in glory. Eve has been healed… and Mary is venerated (adored), because she has become mother and handmaid, cloud and chamber, and ark of the Lord… For this cause let us say to her: Blessed art thou amongst women, who alone hast healed the grief of Eve; who alone hast borne the world’s price.” (St. Proclus, Orat. iv. & v)

“With the rib that was drawn out of Adam, the wicked one drew out the heart of Adam. There arose from the rib[i.e., Mary], a hidden power which cut off Satan as Dagon. For in that ark [Mary again], a book was hidden that cried and proclaimed the Conqueror. There was then a mystery revealed, in that Dagon was brought low in his own place of refuge. The accomplishment came after the type, in that the wicked one was brought low wherein he trusted….Fulfilled was the mystery. Blessed is He who by the true Lamb redeemed us, and destroyed our destroyer as He did Dagon.” (St. Ephrem, Rhythm iii, On the Nativity)

“The prophet David danced before the Ark. Now what else should we say the Ark was but holy Mary? The Ark bore within it the tables of the Testament, but Mary bore the Heir of the same Testament itself. The former contained in it the Law, the latter the Gospel. The one had the voice of God, the other His Word. The Ark, indeed, was radiant within and without with the glitter of gold, but holy Mary shone within and without with the splendor of virginity. The one was adorned with earthly gold, the other with heavenly.” (St. Ambrose, Serm. xlii)

2: “Maria bar Jesus, Paktkisten bar de ti bud osv.” (Bergem)

Dette er berre generelle observasjonar, men eg meiner dei er gode. Og som du ser, så vert dei også brukt av kyrkjefedrane. Og eg ser ikkje noko grunn til å forkaste det dei seier om dette. Her kjem ei lettare omskriving av ein kjent og kjær sang:

Give me that old time religion
Tis the old time religion,
Tis the old time religion,
And it’s good enough for me.

It was good for St. Athanasius.
It was good for St. Ephrem.
It was good for St. Ambrose.
And it’s good enough for me.

3: “Derfor er Maria et bilde på Paktkisten.” (Bergem)

Nei, omvendt. Den gamle pakta er, for å parafrasere Hebrearbrevet, ein skugge av den nye.

4 og 5: “Åpenbaringen snakker om paktkisten, for så å snakke om en kvinne… Denne kvinnen er derfor Maria” (Bergem)

Ja, men ikkje heilt. Min argumentasjon — som ein også finn hjå kyrkjefedrane — er at Johannes ikkje sluttar å snakke om paktskista, men heller beskriv kva den inneheld. Altså Kristus. Og eg meiner at teksten (Op 12) er ganske rett fram her. Å ikkje sjå at det her er snakk om Kristus er rart. Fyrste gongen eg las denne teksten — lenge før eg hadde noko kunnskap om andre kyrkjesamfunn og om kyrkjefedrane (utanom det vi lærte på skulen) — antok eg med ein gong at denne teksten snakka om Maria. Eller snarare; den snakka om Kristus. Akkurat som Maria. Ho peiker aldri på seg sjølv, men viser Kristus til oss.

Så nokre ord frå Taylor Marshall, for å fjerne nokre misforståingar:

Notice that Catholics don’t speak of the “Ascension of Mary.” Christ ascended by His own power. But Mary was passively assumed into Heaven by Christ. His power accomplished the honor. And thus in Revelation, Mary as seen as being “in Heaven.”

6: “Og, la meg driste til å annta, derfor ble Maria opptatt til himmelen? Hun kunne ikke kommet til himmelen som alle oss andre?” (Bergem)

Jo. Er det ikkje nettopp med kropp og sjel vi skal til himmelen? Eller meiner du at Pauli bruk av ‘åndeleg kropp’ betyr noko diffust og insubstansielt? Eg trur — sidan han ikkje sidestiller det åndelege med det kroppslege, men med det sjelelege — at ‘åndeleg kropp’ ikkje seier noko om korleis kroppen er, men om kven den høyrer til. Ein ‘åndeleg kropp’ er overgjeve til Gud (i Heilaganden). Ein ‘sjeleleg kropp’ søkjer innover i seg sjølv. (Men dette var kanskje litt utanfor tema.)

Og kvifor er det eit problem at dette skjedde med Maria, men ikkje noko problem at det skjedde med Elia og Enok?

Eg ser ingen grunn til at ein lutheranar ikkje kan tru på dette. Med mindre ‘luthersk’ betyr å vere selektiv i kva ein trur på innad i den kristne trua.

Så nokre ord frå Scott Hahn:

John’s vision begins with the opening of God’s temple in heaven, “and the ark of His covenant was seen within the temple” (Rev 11:19). Perhaps we can’t fully appreciate the shock value of that line. The Ark of the Covenant had not been seen for five centuries. At the time of the Babylonian captivity, the Prophet Jeremiah had hidden the ark in a place that “shall be unknown until God gathers His people together again” (2 Mac 2:7).

That promise is fulfilled in John’s vision. The Temple appeared, “and there were flashes of lightning, loud noises, peals of thunder, and earthquake, and heavy hail.” And then: “A great portent appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars; she was with child” (Rev 12:1-2).

John would not have introduced the ark, just to drop it immediately. I believe (with the Fathers of the Church) that when John describes the woman, he is describing the ark—of the New Covenant. And who is the woman? She is the one who gives birth to the male child Who will rule the nations. The child is Jesus; His mother is Mary.[1]

Noter:

[1] Scott Hahn, The Lamb’s Supper. The Mass as Heaven on Earth. Darton, Longman and Todd, 2003 (paperback), s. 77

Advertisements

3 thoughts on “Re: Maria Møy si opptaking i himmelen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s