Pengejakt og lækjing

Eg ser på Vårt Land sine nettsider at Svein Magne Pedersen er på jakt etter pengar igjen. Han skal visst lage eit ‘lækjingssenter’ i Vennesla. Sjølv om ‘Misjonen Jesus Leger’ har millionar på bok. Det står i artikkelen:

Svein Magne Pedersen ønsker ikke å oppgi hvor mye penger Stiftelsen Misjonen Jesus Leger allerede har. Men regnskapet for 2007 viser at virksomheten gikk med et overskudd på 3,75 millioner. I følge årsregnskapet har stiftelsen 4,5 millioner kroner i kontanter og benkinnskudd. I tillegg er den bygningen som Misjonen Jesus Leger eier på Hægeland, lagt ut for salg med en prisantydning på 2,5 millioner kroner. Svein Magne Pedersen tror at dette eiendomssalget vil innbringe to millioner netto. (…)

Ellers viser regnskapet en sterk inntektsvekst i stiftelsen; fra 8,83 millioner i 2006 til 13,39 millioner i 2007. Brorparten av denne økningen er kollekter og gaver; fra 4,58 millioner til 9,12 millioner. Mye av disse gavene er knyttet til innsamlingen til det nye helbredelsessenteret.

Pedersen har også tidlegare vist sitt sanne ansikt når han vart kritisert for denne ‘lækjingsverksemda.’ (Finst det eit meir grøssande ord enn det?) I eit nettmøte på Vårt Land, fekk han dette spørsmålet: “Enkelte får sin lønn i himmelen. Hvor mye får du her på jorden, si i årslønn?” Pedersen svara då:

Jeg får sikkert også min lønn i himmelen, men det er jo også greit å ha noe å leve av her på jorden, ikke sant? Jeg får det jeg skal ha etter utdannelse, ansiennitet og arbeidsinnsats. Det er typisk norsk å være opptatt av hva andre tjener. I andre land er det uhørt å spørre om slikt. Men hos oss lever og blomstrer Janteloven og husmannsånden.

Slike svar er typisk frå den kanten. Når folk er kritiske, då er det ‘jantelova’ sin feil. Men det er ikkje snakk om å ‘ha noko å leva av på jorda,’ men om å lure pengane ut av trengande, spesiel eldre. Når ein gjer bøn til industri, og lever slik Pedersen gjer, så har ein mista all mi respekt. Eg kjenner folk med besteforeldre som har kasta bort pengar i hundretudenklassen på Pedersen. Vel, vel. Dette minner meg litt om dei fine orda vi finn i Didaké 11:

“Når apostelen drar videre, skal han ikke ta imot noe annet enn niste som rekker til neste overnatting. Men hvis han ber om penger, er han en falsk profet…. Men den som sier i Ånden: “Gi meg penger” — eller noe annet, ham skal dere ikke høre på. Men om det er på vegne av andre som lider nød, han ber dere gi, må ingen dømme ham.” (Did 11:6.12)[1]

Noter:

[1] Ernst Baasland & Reidar Hvalvik (red.), De apostoliske fedre. I norsk oversettelse med innledninger og noter (Oslo: Luther, 1984; 1997), s. 27

Advertisements

9 thoughts on “Pengejakt og lækjing

 1. Sitat: ‘lækjingsverksemda.’ (Finst det eit meir grøssande ord enn det?)

  I seg sjølv er “lækjingsverksemda” eit strålande ord – for
  den aktiviteten som lækjarar og helsepersonell jamt over driv med. Ingen grunn til å grøssa med mindre ein hev ein overdriven angst for sprøytor, illesmakande medisinar og annan fælslegskap ein kan verta utsett for frå den kanten 😉

 2. Poenget er at bønn for sjuke ikkje skal gjerast til industri. Kristus tok ikkje imot betaling for å lækja folk. (Det handlar også om meir en enn berre å lækja ein fot.)

  Pedersen gjer det motsette.

 3. Dette er ikke en post om svein magne pedersen. Vi er nok veldig enige om den karen.

  Jeg regner med du er katolikk, siden bloggen din heter katolikken. Det jeg ikke klarer å fordøye av katolisismen er mariatilbedelsen og de såkalte maria åpenbaringer. Jeg vet at mange hvalfarter til Lourdes og Fatima får å få del i Maria åpenbaringer, men dette syntes jeg virker helt new age. Det er jo Jesus vi skal forholde oss til, ikke Maria. Ingen av apostlene nevner noe om å be til maria. Jeg skjønner bare ikke hvordan den katolske kirke kan leve med dette. For meg virker det som den klareste form for avgudsdyrkelse. Kan du forklare meg hva ditt standpunkt er i den saken, og hvilken rolle maria spiller for katolikker flest. Regner med det er retninger innenfor den katolske kirke, som det er innefor den protestantiske.

  Morten tobias

 4. Eg er ikkje medlem av den katolske kyrkja, dersom det er det du meiner. I den apostoliske truvedkjenninga vedkjenner vi jo ei “heilag, katolsk kyrkje.” (Dnk har vatna dette ut ved å bytte det ut med ‘almenn.’ Det greske ordet betyr almenn, men det er interessant å sjå at ein har valt å bruke eit gresk ord i ein elles latinsk tekst. Det peiker fram til at ordet også seier noko konkret om den trua som vert vedkjent, ikkje berre at den er almenn.)

  Eg er også skeptisk til ein del av Mariafokuset i DKK. Men sjå heller på kva DKK lærer offisielt. (Meiner du at vi kan sjå kva anglikansk lærer er ved å sjå på biskop Spong?)

  Ein ber ikkje til Maria, ein ber om forbøn. (Du meiner kanskje at Maria er død, men det stemmer ikkje. Kristus sa at Gud er dei levande sin Gud, og brukte dette argumentet mot sadukearane som ikkje trudde på oppstoda. Eg trur det passar her også.) Dersom det ikkje går an, så får du vel ta det opp med Paulus også.

  Openberringane av Maria Lourdes og Fatima har eg ikkje sett meg nok inn i. Søk på Google.

  Men eit poeng er nettopp at Maria er eit førebilete, akkurat som apostlane, profetane, etc. Ingen tilber Maria.

 5. Det faller oss alle lett å kritisere andre tradisjoner enn de vi selv tilhører.

  Jeg har med undring registrert at man i den katolske kirke kan betale prester for å bruke tid på å be ens kjære ut av skjærsilden.

  Og den bisarre kunngjøringen om “Fullkommen avlat i det paulinske jubelår”. I dag selger man ikke avlat for penger lenger, men man sørger for å stimulere den kirkelige aktiviteten (og derved økonomien) gjennom hvilke regler som gjelder for å få avlat.

  Det synes jeg gjør Svein Magne Pedersens praksis uskyldig i forhold. Det man i det minste kan gi Pedersen cred for er at han synes å være helt åpen med sin praksis.

  Jeg har også problemer med vår egen statskirke, som gjennom sin dåpspraksis selger kristendommen billigst mulig til flest mulig for å legitimere sugerøret i statskassen.

 6. Jeg har med undring registrert at man i den katolske kirke kan betale prester for å bruke tid på å be ens kjære ut av skjærsilden.

  Og eg har med undring registrert kor mange gonger folk kjem med slike unøyaktige usanningar. Kan du vere så snill å finne fram døme på dette? Og kan du i tillegg vise til den offisielle læra på dette punktet? (Eg seier ikkje at det aldri har vore synder og korrupsjon i DKK, men det er meg eit stort mysterium kvifor dette alltid vert brukt som eit døme på korleis DKK faktisk er, medan like synder i protestantiske krinsar vert definert som avvik frå normalen.)

  Og den bisarre kunngjøringen om “Fullkommen avlat i det paulinske jubelår”. I dag selger man ikke avlat for penger lenger, men man sørger for å stimulere den kirkelige aktiviteten (og derved økonomien) gjennom hvilke regler som gjelder for å få avlat.

  Veit du kva avlat er for noko? Fyrst bør du lese litt omkring dette, så kan du kritisere det. Du kan jo t.d. lese litt på katolsk.no. Her finn du søkeresultata for “avlat.”

  Og hugs, avlat handlar om botsgjerningar, ikkje om tilgjeving av synd. Ergo handlar det ikkje om å “betale seg ut av helvete.” Og kva seier du om desse versa frå NT?

  “Ber då frukt som viser at de er omvende!” (Matt 3:8)

  “Og difor, kong Agrippa, har eg [Paulus] ikkje vore ulydig mot det himmelske synet. Tvert om har eg forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, sidan i heile Judea og for heidningfolka, at dei må skifta sinn og venda om til Gud og gjera gjerningar som svarar til omvendinga.” (Apg 26:19-20)

  Det er nettopp dette som er Den katolske kyrkja si lære om avlat, at ein skal “[bera] frukt som viser at [ein] er omvende.” Og “gjera gjerningar som svarar til omvendinga.”

  Det synes jeg gjør Svein Magne Pedersens praksis uskyldig i forhold. Det man i det minste kan gi Pedersen cred for er at han synes å være helt åpen med sin praksis.

  At folk er opne om syndene sine gjer dei ikkje mindre syndige.

  Jeg har også problemer med vår egen statskirke, som gjennom sin dåpspraksis selger kristendommen billigst mulig til flest mulig for å legitimere sugerøret i statskassen.

  Her er eg delvis einig, i forhold til statskassen. Staten bør ikkje kontrollere kyrkja. Men sist eg sjekka, spå kunne alle medlemmar i Dnk døype borna sine heilt gratis. Ingen må betala, i motsetnad til Pedersen. For å gje ein smakebit av den sjarlatanverksemda hans:

  På nettsidene til ‘Misjonen Jesus Leger’ finn vi ei lenke til ‘Telekirken.’

  Sida byrjar med “Helbredelse og frelse – bare et tastetrykk unna.” Ja, høyrest det ikkje vakkert ut? Sida held fram: “Lytt til forkynnelse og motta forbønn sammen med andre som har ringt TeleKirken. Svein-Magne Pedersen ber for helse og frelse over telefonen.” Ja, det høyrest ikkje så gale ut det. Men så kjem haka: “Inngangkollekt kr 100,– (Beløpet blir belastet din telefonregning som et engangsbeløp for hele møtet.)”

  Er dette kristeleg? Kor mange bedehus tar 100,– i inngangspengar per person? Og må ikkje dei i tillegg betale husleige og oppvarming? Nei, sjarlatanen Svein Magne Pedersen får ingen støtte frå meg.

 7. Om å be ens kjære ut av skjærsilden: Det var et TV-program jeg så for noen år siden, hvor en person stod fram og sa at han hadde betalt 40.000 kr for at en prest skulle be en slektning ut av skjærsilden. Tilfellet var ikke fra Norge. Men det var et eksempel på at deler av DKK fortsatt solgte avlat.

  Du synes sikkert det er tynt. Men DKKs avlatslære legger opp til overgrep, og har historisk sett blitt brukt til grove overgrep.

  “Veit du kva avlat er for noko? Fyrst bør du lese litt omkring dette, så kan du kritisere det.”

  Jeg kjenner til distinksjonen mellom skjærsilden og helvete på den ene side og avlat og syndenes forlatelse på den andre.

  “Det er nettopp dette som er Den katolske kyrkja si lære om avlat, at ein skal “[bera] frukt som viser at [ein] er omvende.” Og “gjera gjerningar som svarar til omvendinga.””

  Når DKK definerer denne “frukten” til kirkelige aktiviteter som organisasjonen selv har nytte av, er det fortsatt snakk om religiøs korrupsjon, bare i en ny drakt.

  “Men sist eg sjekka, spå kunne alle medlemmar i Dnk døype borna sine heilt gratis. Ingen må betala, i motsetnad til Pedersen.”

  Du misforstod poenget mitt: Statskirken ville i praksis ikke vært en mulighet uten at mesteparten av folket var medlemmer. Og for å få mesteparten av folket som medlemmer, må de døpes og innlemmes som barn. Troendes dåp ville ikke gjort susen. Statskirkemodellen inneholder som kjent også en økonomisk garanti, hvilket sannsynligvis er den eneste årsaken til at ordningen opprettholdes. Altså er det barnedåpen som sørger for å opprettholde kirkens økonomi. Der har du min kobling mellom dåp og økonomi, som gjør Pedersen uskyldig til sammenligning.

  Min hensikt er ikke å forsvare Pedersen. Hensikten er å forsøke å sette hans virksomhet i relieff mot den tradisjonen du selv tilhører.

 8. Om å be ens kjære ut av skjærsilden: Det var et TV-program jeg så for noen år siden, hvor en person stod fram og sa at han hadde betalt 40.000 kr for at en prest skulle be en slektning ut av skjærsilden. Tilfellet var ikke fra Norge. Men det var et eksempel på at deler av DKK fortsatt solgte avlat.

  Ja, men ser du ikkje feilen her? Når du ser at katolske prestar har gjort noko gale, så tenker du “DKK i seg sjølv er galt.” Men når ein protestant gjer noko gale, så er det berre eit enkelttilfelle.

  Du synes sikkert det er tynt. Men DKKs avlatslære legger opp til overgrep, og har historisk sett blitt brukt til grove overgrep.

  Kan du kanskje vise meg nøyaktig kva DKK si lære er? Viss ikkje, så kan du heller ikkje kritisere det. Eller er det slik, som eg ofte opplever i diskusjon med visse protestantar, at løgn er lov så lenge sverting av DKK er målet?

  “Det er nettopp dette som er Den katolske kyrkja si lære om avlat, at ein skal “[bera] frukt som viser at [ein] er omvende.” Og “gjera gjerningar som svarar til omvendinga.””
  Når DKK definerer denne “frukten” til kirkelige aktiviteter som organisasjonen selv har nytte av, er det fortsatt snakk om religiøs korrupsjon, bare i en ny drakt.

  Igjen, kjem du med generaliseringar. Dersom du ikkje kan dokumentere påstandandane dine, bør du ikkje komme med dei. Kom gjerne med dokumentasjon. Men hugs, overgrep på alle område er gjort av enkeltpersonar, ikkje ‘systemet.’ Med mindre du er ein kvasi-marxist.

  Gjerningane som folk får beskjed om å gjere er slikt som å be fadervår, gå til nattverd, lese i Bibelen, etc. Men når DKK gjer dette, så er det sjølvsagt djevelsk. (Dei er jo skjøgen, ikkje sant?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s