Den grusomme katolske kyrkja?

I dei siste dagane har det vore litt aktivitet i kommentarfeltet til mitt innlegg om sjarlatanverksemda til Svein Magne Pedersen. Dette har hovudsakleg komme frå Are Karlsen. Han nemner ei rekke overgrep frå Den katolske kyrkja, spesielt salg av avlat (noko han klart ikkje forstår kva er for noko). Han nemner mellom anna eit tilfelle der “en person stod fram og sa at han hadde betalt 40.000 kr for at en prest skulle be en slektning ut av skjærsilden. Tilfellet var ikke fra Norge. Men det var et eksempel på at deler av DKK fortsatt solgte avlat.”

No har eg mine tvil om dette er sant, det er ikkje uvanleg at folk ‘står fram’ med det meste når det gjeld Den katolske kyrkja. Men det som eg synst er rart, er at Karlsen seier at det “synes jeg gjør Svein Magne Pedersens praksis uskyldig i forhold.”

Men her er det ein kraftig feil: Når han ser at katolske prestar har gjort noko galt, så dreg han denne konklusjonen: “Den katolske kyrkja er ei dårleg kyrkje.” Men når han ser at protestantiske kristne leirarar gjer noko galt, så dreg han denne konklusjonen: “Jo, men det er jo berre eit enkelttilfelle.” Det er som å diskutere med ateistar som gjev ‘religionen’ skulda for alle drap gjort av religiøse, medan drap gjort av ateistar berre er den enkelte ateist si skuld. Ja, ja…

Advertisements

5 thoughts on “Den grusomme katolske kyrkja?

 1. Jeg noterer at du debatterer mot hva du tror jeg tenker, mot argumenter du har møtt hos andre og mot slutninger du trekker for meg. Det er lite produktivt.

  Dessuten ber du meg både redegjøre for den katolske læren om avlat, samtidig som du slår fast at jeg ikke vet hva den dreier seg om. Da må det vel være rimelig at du forteller meg hva det er ved det jeg skriver, som avslører at jeg ikke forstår hva avlat er?

  Her er dokumentasjon på min påstand:
  http://www.katolsk.no/nyheter/2008/07/14-0006.htm

  Du skriver:
  “Kan du kanskje vise meg nøyaktig kva DKK si lære er? Viss ikkje, så kan du heller ikkje kritisere det.”

  Selvfølgelig kunne jeg kritisert en lære som jeg ikke visste nøyaktig hva var, så lenge jeg ser at resultatet av denne læren er religiøs korrupsjon.

 2. Du hevder at jeg ikke vet noe om avlatslæren. Jeg har allerede fortalt deg at jeg kjenner til distinksjonen mellom mellom helvete og skjærsild på den ene siden, og syndenes forlatelse og avlat på den andre. Men jeg kan ikke se at dette er relevant for det vi diskutterer her?

  Du ber om argument. Men jeg vil hevde at det er meningsløst å be om argument for en påstand som er dokumentert. Om du har glemt det, så er min dokumenterte påstand at DKK bruker læren om avlat til å øke den kirkelige aktiviteten. Dette tillater jeg meg å kalle religiøs korrupsjon.

 3. Kor mykje tener paven på å gje ut gratis avlat? Kor mykje pengar kjem inn på vatikanets konto når ein går til messe eller når ein ber fadervår? Eller når ein les i Bibelen? Eller når ein tar ein tur til Italia? (Eller meiner du kanskje at det er ein konspirasjon mellom SAS og vatikanet?)

 4. Jeg tenker at dette er mer relevante spørsmål:

  Hvor mye ville den katolske kirke tape på at ingen gikk til nattverd? Eller at ingen valfartet til såkalte hellige steder? Eller ingen gikk i kirker? Eller ingen gikk til skriftemål? Jeg antar at dette ville innebære visse økonomiske konsekvenser.

  Det at DKK knytter tiden i skjærsilden til kirkelige aktiviteter av typen nevnt over kan sammenlignes med utpresning. Man definerer aktiviteter som en selv har har nytte av og som knytter mennesker nærmere til sin egen organisasjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s