Skal kristne sleppe unna ansvar?

I det siste har det vore ei rekkje artiklar om Odd Magnus Venås, som var med i ei dødsulykke i Ecuador. Han køyrte feil, og kom i ein kollisjon som førte til at han som vart påkøyrt døydde. Det kan vere at eg ikkje har lest desse artiklane grundig nok, men kvifor vert Venås framstilla som offeret her? Er det slik at vi kristne skal sleppa under straff fordi vi er kristne? Kva med han som vart drepen? Kva med familien hans?

Det står at mannen var berusa, men fjernar det Venås sitt ansvar?

Les om det her. Der er det også lenker til andre artiklar om saka.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s