Vern om religiøse kjensler?

I det siste har det vore ei rekke innlegg på forskjellige bloggar om det nye tulleforslaget frå vår alles kjære raud-grøne regjering. (Heimeoppgåve: kva farge vert det dersom ein blandar raudt og grønt?)

Eg har skrive under på oppropet, og oppmodar andre til å gjere det same. Men i går tenkte eg litt på dette. Kva er eigentleg meininga bak denne lova?

Planen er at den skal erstatta forbodet mot blasfemi. Er ikkje dette eigentleg ganske så postmoderne? No som ein meiner å ha drept Gud, så treng ein ikkje å verne han mot blasfemi. Men i staden for å fjerne det heilt, går ein — i god postmodernistisk ånd — over til å verne dei subjektive ‘religiøse kjenslene’ til den einskilde person.

Problemet med dette er at det er ei lov som er heilt umogeleg å definere. Kanskje er det SP si irrasjonelle tru på den for lengst avdøde einingskulturen som ligg til grunn? (Akkurat som i deira kjærleik til statskyrkja?)

4 thoughts on “Vern om religiøse kjensler?

 1. Gud klarer seg nok, med eller uten “blasfemiliknende” lover.
  Men de enkelte troende kan være utsatt for trakkasering og mobbing. Jeg trodde man ville beskytte dem, og at man spesielt tenkte på folk med islamsk tro.
  Jeg tviler på at deres bekymring gjaldt de hvithårede damene i indremisjonen.

  Jeg kunne ønske å mane til omsorgens ettertanke når det gjelder dette,også i våre egne kirkesamfunn!

 2. Problemet med dette forslaget er at dersom dette kjem igjennom, så vil all religionskritikk — sakleg eller usakleg — de facto verta ulovleg.

  For korleis skal ein definera kva som er eller ikkje er “religiøse kjensler”?

 3. Nja. Det er vel ikke kjenslene som er den avgjørende faktoren, men – og jeg anbefaler å faktisk lese det som står i ot.prp.! – om det er snakk om ytringer som er “forhånende” og “sterkt krenkende”. Også her vil det jo kunne blisubjektive vurderinger, men likevel mer mulig å definere. Og det betyr selvsagt ikke at all religionskritikk kan verte ulovleg, makan til sprøyt.

  Det viktigste perspektivet her synes jeg Nils-Tore Andersen, leder i Kirkerådet, sier slik: “Den norske kirke ser med bekymring på utvidelsen av rasismeparagrafen slik den har vært drøftet. Internasjonalt vil det kunne bety innføring av lover som vil gjøre religionskritikk straffbart.
  http://voxpublica.no/2009/01/sejersted-regjeringen-
  viser-mangel-pa-prinsipiell-forstaelse-
  for-ytringsfriheten/

  Det var det internasjonale perspektivet gjorde at jeg skrev under. Og ikke det jeg vil kalle forsøk på skremsel om situasjonen i Norge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s