Nokre spørsmål rundt messeofferlæra

Ein av dei tinga som i det siste har hindra meg i å gå over til Den katolske kyrkja er messeofferet. Eg har ingen problem med dei offerkonnotasjonane som vert lagt til sjølve eukaristien, då Kristi lekam og blod er offeret. Eg har heller ingen problem med at Kristi offer vert ‘re-presentert’ i messa. Kristus er det sanne påskelam, så vi må — liksom jødane med det ‘profetiske’ lammet — konsumere det.

Problemet mitt er i offertoriet slik det er å finna i Den gamle romerske kanon, slik den er å finna i messeboka frå 1961.

Her seier presten:

Ta imot, hellige Fader, allmektige evige Gud, dette uplettede offer, som jeg, din uverdige tjener, bærer fram til deg, min levende og sanne Gud, for mine utallige synder, feil, forsømmelser, og også for alle som er til stede her, men også for alle troende kristne, levende og døde, så dette offer for meg og for dem må bli til frelse og evig liv. Amen. (…)

Vi bærer fram for deg, Herre, frelsens kalk, idet vi påkaller din nåde, så den med vellukt må stige opp for din guddommelige majestets åsyn til frelse for oss og hele verden. Amen.

I ydmykhets ånd og med botefullt sinn ber vi deg: ta imot oss, Herre, og la dette offer i dag fullbyrdes slik for ditt åsyn at det tekkes deg, Herre og Gud.

Kom Helliggjører, allmektige evige Gud, og vel†sign dette offer som er gjort rede for ditt hellige navn.[1]

Det står meir, men eg stoppar der. Vil ikkje dette seie at vi ber fram offer for å tekkast Gud? Eg har alltid forstått offertoriet som den plassen der kyrkjelyden ber fram sitt offer, at offergåvene (brød, vin, etc.) representerer kyrkjelyden. Og at dette offeret vert teke opp i Kristi offer og fullkommengjort, konsekrert. (Slik at vi vert Kristi lekam.) Men korleis kan vi bera fram offer som ‘tekkast Gud’ eller offer for synder?

Noter:

Messeboken — Missale Romanum. Latin og norsk. Oslo katolske bispedømme 1961, s. 446.447

Advertisements

11 thoughts on “Nokre spørsmål rundt messeofferlæra

 1. Jeg har forstått den katolske nattverden som et offer, på linje med GTs ofringer. At man gjentar offeret ved hver messe. At brødet og vinen forvandles til Jesu legeme og blod.

  Det vil si at presten ved nattverden ofrer Jesus igjen og igjen, et syndoffer til vår frelse.

  Protestantene sier bare at brødet og vinen er Jesu legeme og blod, som ble (den ene gangen) utgytt for oss til frelse for den som tror.
  Vi deltar i minnemåltidet og tror frelsen og får del i ham, hans lidelse, død og oppstandels.

  Om vi skulle “ofre” noe, er det bare “takkoffer” som hos protestantene ikke kalles offer, men takksigelse.

 2. I katolsk tradisjon seier ein at Kristi offer vert “re-presentert” i messa. Men det eg spør om er offertoriet, før sjølve forvandlinga/transsubstansiasjonen. Spørsmålet mitt er korleis dette kan ta bort synder.

 3. Det jesus led den ene gangen ,tok vekk all synd og var det store soningsofferet, var han det “en gang for alle”.
  I protestantisk tradisjon er det utenkelig å si at nattverden gjentar dette offeret, de vil si at vi gjør dette til minne om ham, og at det er troen på det ene offeret som frelser.

 4. Igjen; ingen seier at offeret vert gjenteke, men at det vert re-presentert eller gjort nærverande. Slik at vi kan konsumere det, akkurat som med påskelammet. Det var ikkje nok at ein ofra lammet og spelte blodet, ein måtte også eta det.

  Spørsmålet mitt er om noko anna; om korleis kyrkjelydens offer kan bli gjeve for synder. Med mindre ein meiner at offeret som vert gjeve i offertoriet faktisk er Kristi offer. Så det hadde vore bra om ein katolikk, m.a. ein prest, hadde sagt litt om dette.

 5. Jeg synes dette er et viktig spørsmål, Kjetil. Jeg undrer meg også litt over akkurat det der. Hyve gjelder nattverdsteologi blir jeg bare mer og mer bevisst på betydningen av offertanken. Men akkurat på dette punktet bare steiler jeg. her synes jeg representasjonstanken og gjentakelsestanken frontkolliderer.

  Bra spurt, altså!

 6. …for poenget er jo at det dypest sett bare er Jesus selv som kan bære dette offeret fram for Faderen, er det ikke? Jf. den diskusjonen vi hadde her tidligere. Og da blir alt snakk om at den som løfter offeret fram trenger tilgivelse for synder en smule malplassert. Eller?

 7. “Problemet mitt er i offertoriet slik det er å finna i Den gamle romerske kanon, slik den er å finna …”

  Offertoriet er vel, så vidt jeg forstår “forberedelsen” til selve Eucharisten.

  Eucharisten er den handling der den troende spiser selve offerlammet, akkurat som Jødene spiste av offerlammet.

  Men før Jødene kunne spise lammet, mådde de jo drepe det og presenterer det på alteret for Faderen. Offerlammet i Eucharisten er Kristus og Han ble jo drept, eller ofret “en gang for alle”.

  Derfor forstår jeg offertoriet som at presten tar fram det evige offeret og presenterer det for Faderen. Først etter dette kan den troende spise det og på den måten fornye sin pakt eller få sine synder tilgitt, alt basert på det evige offeret.

  Derfor – selve KOSTNADEN forbundet med det evige offer og menneskenes forløsning er betalt ved at Gud ble kjød og lot seg ofre, mens det man gjør på messen er at presten legger dette offer fram for Faderen for at de troende deretter kan spise det.

  Dette er bare mine tanker omkring dette, og det er mulig jeg har misforstått noe. Jeg er ikke Katolikk, men har gått endel på messer.

 8. … men angående “kom hellige Ånd og velsign gavene som vi har gjort i stand på alteret”, så vet jeg ikke hva betyr.

  Jeg antar at dette ikke har direktet betydning for Eucharisten, men at det heller er en presentasjon av menighetens gaver, som jo også blir lagt fram ved alteret. Det er vel greit nok at man ber om Guds velsignelse over dette uten at det forveklses med “det evige offer”.
  Har faktisk lurt litt på dette – det er litt uklart.

 9. Akkurat det siste har eg ingen problem med. Problemet er at ein seier at ein ber fram offeret i offertoriet — som er kyrkjelyden sitt offer (før konsekrasjonen) — fram for sine synder. Slik eg forstår det, så er dette eit takkoffer, ikkje eit offer for synder.

  Kristi offer er for syndene våre, men det er vel ikkje til stades under offertoriet.

  At våre offer vert teke opp og transformerte i Kristi offer er klart, men eg meiner at språket i TML vert forvirrande.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s