Svein-Magne Pedersen langar ut mot snåsamannen

Vårt Land melder at Svein-Magne Pedersen langar ut mot snåsamannen. Pedersen meiner at snåsamannen “gjer meg til skurk.” Vel, det trur eg Pedersen klarar heilt fint sjølv. “Nå er det blitt slik at alle vi som mottar penger for forbønn blir sett på som skurker,” seier Pedersen. “Det er helt forkastelig. Snåsamannen bør slutte å si at han jobber gratis, for han har sikkert mottatt store pengegaver.” Veit Pedersen at snåsamannen har motteke store gåver, eller er han så blinda av arroganse og pengegriskleik at han ikkje klarar å sjå at folk faktisk kan gjera dette gratis?

No skal eg seie at eg er skeptisk til snåsamannen. Men på eit anna grunnlag enn min skepsis mot Pedersen. Snåsamannen, Joralf Gjerstad, virkar på meg som lettare nyreligiøs, men Pedersen er rett og slett grisk.

Her er ein smakebit av sjarlatanverksemda hans. På nettsidene til ‘Misjonen Jesus Leger’ finn vi ei lenke til ‘Telekirken.’

Sida byrjar med “Helbredelse og frelse – bare et tastetrykk unna.” Ja, høyrest det ikkje vakkert ut? Sida held fram: “Lytt til forkynnelse og motta forbønn sammen med andre som har ringt TeleKirken. Svein-Magne Pedersen ber for helse og frelse over telefonen.” Ja, det høyrest ikkje så gale ut det. Men så kjem haka: “Inngangkollekt kr 100,– (Beløpet blir belastet din telefonregning som et engangsbeløp for hele møtet.)”

Er dette kristeleg? Kor mange bedehus tar 100,– i inngangspengar per person? Og må ikkje dei i tillegg betale husleige og oppvarming? Nei, sjarlatanen Svein Magne Pedersen får ingen støtte frå meg. Då lar eg snåsamannen få siste ord (om Pedersen), frå Vårt Land-artikkelen:

Jeg har lest om Svein-Magne Pedersen, og han sier jo at han kan helbrede alt. De som tar penger for å heale, har ikke evnen… Hvis jeg hadde tatt penger for å hjelpe folk, tror jeg at evnene mine ville forsvunnet.

Advertisements

12 thoughts on “Svein-Magne Pedersen langar ut mot snåsamannen

 1. Hvem er mest sjarlatan, Svein Magne Pedersen eller den katolske kirke? Svein Magne Pedersen deklarer åpent hva han driver med, betjener mennesker med forbønn. For å komme inn i hans Telekirke må du betale inngangspenger. Det liker ikke du, ikke jeg heller. Men er han av den grunn en sjarlatan? Jeg synes i alle fall han spiller med åpne kort.

  Den katolske kirke driver derimot med sjarlataneri når den på vegne av Gud gir avlat i bytte mot botsøvelser som kirken tjener på. Utklipp fra katolsk.no i forbindelse med det paulinske jubelår: “For å oppnå fullkommen avlat, må de troende: 1. Motta botens sakrament og den hellige kommunion, valfarte til St. Paul utenfor murene (San Paolo fuori le Mura) i Roma og be i pavens intensjon … 2. I de lokale kirker kan det samme oppnås i feiringer av apostelen Paulus og på åpningsdatoen og sluttdatoen for det paulinske jubelår; dessuten ved spesielle anledninger definert av stedets ordinarius.

  Sikrer kirken seg et oppmøte fra trofaste katolikker ved disse arrangementene, ved å love de som kommer avlat?

  Kirken selger riktignok ikke avlat lenger, men det kan likevel være på sin plass å minnes at Peterskirken i Rom er finansiert med salg av avlatsbrev og står således som et monument over en gjennomkorrupt kirke.

  En anstendige botsøvelse for denne avskyelige praksisen kunne kanskje være å rive Peterskirken?

  Ellers er jeg ikke veldig imponert over kritikere som er mer opptatt av få rette søkelyset mot andre tradisjoner enn sin egen.

 2. Dette har vi diskutert før. Du har enno ikkje lært kva avlat er for noko. Eller så veit du det, og så hald du berre fram med løgnpropagandaen. For å kritisere noko, må du vita kva det er du kritiserar.

  Den katolske kyrkja er heilt open om det den held på med. Men det er ikkje det denne saka handlar om. Dette handlar om at snåsamannen, som eg er skeptisk til, vert angripe av Pedersen fordi han ikkje klarar å sjå at det finst folk innanfor “hans bransje” som ikkje er like grisk som han.

 3. Kanskje du denne gangen kan forklare leserne hva som er løgnaktig ved det jeg sier om kirkens avlat? Jeg prøvde å få deg til å gjøre det forrige gang også, men det virker som du foretrekker ubegrunnede påstander.

  Når det gjelder Snåsamannen og Pedersen, så kan det sikkert diskutteres hvem som angriper hvem. Jeg har forstått det slik at Pedersen måtte forsvare sin praksis med å ta betalt og synes han har et poeng når han peker på at Snåsamannen lever på trygd. Det kan ikke Pedersen. Han hjelper mennesker på heltid, og må ha en inntekt.

  At Pedersen bygger en institusjon rundt sin virksomhet, er jeg kritisk til. Men det har jo kirken gjort helt siden oldtiden, så det er heller ikke noe nytt.

 4. Så snåsamannen “lever på trygd?” Han er pensjonist, for Guds skuld! Han har jobba. Og han har aldri teke betalt for lækjinga si.

  Når det gjeld avlat, så kan eg seie at ordet rett og slett betyr “tilgjeving” eller “ettergjeving.” Når ein får tilgjeving for syndene, så får ein altså avlat. Ei betre omsetjing kunne kanskje vore “forlating.” Enkelte synder vert kalla for “små” synder, dvs. synder som er av svakleik. Men enkelte synder fører til åndeleg død, og må vedkjennast og forlatast. Dette kan vi lesa om i Johannes sitt fyrste brev:

  “Den som ser bror sin gjera ei synd som ikkje fører til død, skal be for han og slik gje han liv — så sant han ikkje er av dei som syndar til døden. Det finst synd som fører til død, men eg talar ikkje om bøn for slik synd. All urett er synd, men ikkje all synd fører til død. “ (1Joh 5:16f)

  Ergo er det enkelte synder vi ikkje berre kan be om, men som må vedkjennast verkeleg — og som krev at ein får absolusjon. Og dette embetet fekk apostlane, og dei ga det vidare til biskopane og presbyterane (prestane). “Ta imot Den heilage ande!” sa Kristus til apostlane. “Tilgjev de nokon syndene deira, er dei tilgjevne. Held de syndene fast for nokon, er dei fasthaldne.” (Joh 20:22f) Og slik sa han til Peter:

  “Og det seier eg deg: Du er Peter, og på dette fjellet vil eg byggja mi kyrkje, og dødsrikeportane skal ikkje få makt over henne. Eg vil gje deg nøklane til himmelriket; det du bind på jorda, skal vera bunde i himmelen, og det du løyser på jorda, skal vera løyst i himmelen.” (Matt 16:18f)

  Boten og avlaten er to forskjellige ting. Avlaten er sjølve tilgjevinga eller ettergjevinga, medan boten er det ein kan gjera for å leva eit heilagt liv, slik vi kan lesa om i Matteusevangeliet og i Paulus sin tale til kong Agrippa:

  “Ber då frukt som viser at de er omvende!” (Matt 3:8)

  “Og difor, kong Agrippa, har eg [Paulus] ikkje vore ulydig mot det himmelske synet. Tvert om har eg forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, sidan i heile Judea og for heidningfolka, at dei må skifta sinn og venda om til Gud og gjera gjerningar som svarar til omvendinga.” (Apg 26:19-20)

 5. Jeg mener selvfølgelig ikke det er suspekt å leve på trygd. Poenget er bare at dersom du har en healingvirksomhet på heltid, så blir det enklere dersom du har en trygd å leve på. Det var Pedersens forsvar, hvilket vel var relevant.

  Takk for redegjørelse om forholdet bot og avlat. Jeg ba ikke om det. Jeg ba om en begrunnelse for din påstand om løgnaktige påstander fra min side.

  Ellers var det overraskende at du kobler avlat til tilgivelse fra synd. Jeg trodde katolsk teologi lærer at bot og avlat her i livet forkortet tiden i skjærsilden, mens tilgivelse fra synd frelser oss fra helvetet. Dermed skulle boten og skjærsilden begge tjene samme formål, nemlig en renselse av den troende som en forberedelse for himmelen, med den forskjell at den troende slipper lettere unna dersom han gjør bot og får avlat her i tiden, enn om han havner i skjærsilden over lengre tid.

 6. Jeg skrev: “… avlat i bytte mot botsøvelser som kirken tjener på.” Og videre:

  “Sikrer kirken seg et oppmøte fra trofaste katolikker ved disse arrangementene, ved å love de som kommer avlat?”

  Man skal vel ikke ha stor fantasi for å forstå at kirkens økonomi er avhengig av kirkelige aktiviteter, som kirken utdeler avlat for ved deltagelse?

  Man selger ikke avlatsbrev lenger, men korrupsjonen er den samme, selv om den er mer subtil enn i middelalderen.

  Og så kaller du Svein-Magne Pedersen for sjarlatan? Jesus sa noe om blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen!

  Det hele bunner i en kirke med et oppblåst og forkvaklet selvbilde.

 7. Så kyrkja tener altså pengar på å gje ting gratis?

  Eg har vore på ein del katolske messer, utan å gå til nattverd, og ingen måtte betalt noko som helst viss dei ikkje ville.

 8. Svein Magne Pedersen is amazing.
  Har selv blitt helbredet av Jesus, gjennom Svein- Mange Pedersen.
  Svein- Magne er et fantastisk menneske. Pengene går jo til bygg, tv, misjon, reiser, betale 20 arbeidere også videre.

  Han reiser rundt i Norge og holder møter med fantastiske resultater. Der folk tar imot Jesus og får plass i himmelen.
  mange tusen blir helbredet fra alt mulig, korte bein vokser ut, angina, diabetes, stress, deprisjon, dårlig hørsel, blinde, lamme, folk i rullestol blir helbredet.

  Vi er jo kjempe heldige som har en Guds tjener som Svein -Magne.
  Jeg har selv fått kontakt med vår Skaper, Jesus etter å ha vært på Svein- Magnes Helbredelsesmøter.
  God bless you all.

 9. Det er mange andre som arbeidar som han, men som ikkje tek pengar for det. Dei fleste slike har heilt vanlege jobbar utanom, slik Paulus gjorde. Problemet med Pedersen er at han har gjort ein industri ut av dette. Og det er forkasteleg!

 10. Pedersen minner meg om disse pengegriske amerikanske helbredere.
  Gjerstad har gjerne visse evner men han ser ikke sin begrensning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s