Religionsfridom?

Vårt Land melder om at Maureen Loya vart suspendert frå sin jobb i barneheimen Orangewood Children’s Home i California. Ho skal ha teke fire tenåringar med til Huntington Beach for å eta pizza. Der skal det ha vore live-musikk av to kristne band, og tenåringane skal ha blitt ‘utsett’ for dette i omlag ti minutt. Men kvifor vart ho suspendert? Jo, seier Vårt Land: “På generelt grunnlag understreker hun [arbeidsgjevaren] at ungdommene som organisasjonen jobber med har full religionsfrihet, men at det ikke er akseptabelt at noen av de ansatte prakker sin personlige tro på ungdommene.” Så ‘religionsfridom’ er altså fridom frå å høyra noko som helst om religion? Så då kan vi seie at sidan vi har politisk fridom i Noreg, så skal politikken ut av skulen?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s