Ein liten test…

Eg tok ein liten test om eukaristisk teologi, og slik vart (det kanskje ikkje så overaskande) resultatet:

You Scored as Catholic
You are a Catholic. You believe that the bread and wine are transformed by the priest and become the Body and Blood of Christ. Though the accidents, or appearance, of bread and wine remain, the substance has been changed. The Eucharist remains the Body and Blood of Christ after the celebration, and is reserved in the Tabernacle; Eucharistic devotions are proper. As the whole Christ is present under either species, you partake fully of the Eucharist even if you receive only one.

Catholic
94%
Orthodox
88%
Luther
50%
Calvin
31%
Zwingli
13%
Unitarian
0%

Eucharistic theology
created with QuizFarm.com

Advertisements

11 thoughts on “Ein liten test…

 1. Ok, da er jeg altså like Katolsk som deg:

  Catholic 94%
  Orthodox 56%
  Calvin 50%
  Luther 44%
  Zwingli 6%
  Unitarian 0%

  Nå må jeg jo innrømme at det var ikke alle spørsmålene jeg forstod i farta, da. 🙂

 2. Det ligger sterkt i folketroen at presten er “trollmannen ” som forvandler brødet til Kristi legeme. Ivar Welle nevner i sin kirkeshistorie at folk, som jo ikke kunne latin, hermet etter prestens “hok est korpus meum” og sa ” Hoces pokes” og at “hokus pokus” ordene er fra nattverdsritene.

  Jeg vet ikke, men at denne forståelsen av nattverden sitter dypt i oss alle er ikke så merkelig.

 3. “…og sa ” Hoces pokes” og at “hokus pokus” ordene er fra nattverdsritene.”

  Ja, det stemmer nok, det.
  Men dette er jo ikke noe argument for at det ikke er sant at brødet og vinen blir forvandlet til Jesu legeme og blod når presten ber. Men det var kanskje ikke det du mente heller?

  Det blir feil å assosiere dette med trolldom, men Kirken kaller det et “mysterium” – og det må da sies å være en korrekt betegnelse.

  Det var jo tross alt Jesus selv som sa at “den som ikke spiser mitt kjød og drikker mitt blod har ikke liv i seg”. Derfor mener jeg det blir blasfemisk å fornekte et virkelig Kristus-nærvær i dette sakramentet. Og hvis ikke presten kan styre dette, hvordan kan man da hvite når/hvor/om man har dette nærværet eller ikke?

 4. Jeg tenkte på at avstanden mellom den teologi som den gangen ble messet på latin, og folks oppfatning av det som skjedde var egnet for “folkelig forståelse”, at det virket som magi og trolldom i folkedypet.
  Jeg har vært svært luthersk i min forståelse av nattverden, men nå må jeg si at jeg har falt i staver over selve betegnelsen eukaristisk. Hva betyr dette ordet?

  Asossiasjonene mine går til cellenivåene pro og eukaryoter. Der karyotene er cellene som danner legemer.

  Dersom man kan etymologisk si at det er samme rot av ordet, ja, da ville min forståelse av nattverden også få en katolsk dimensjon… og det ville glede meg svært!! Dersom forvandlingen fra celler til legemer ligger i det naturfaglige ordet ,så vil dette underet at brødet blir til Herrens legeme være et vakkert uttrykk for den katolske forvandlingslæren!
  Det ville berike meg! og bli et sterkt virkemiddel rent økumenisk.

  Den katolske kirken er jo “moder”kirken, og det er få ting som egentlig skiller de to kirkene, synet på nattverden er en av de teologiske forskjellene.

 5. Ja, klart! Lutheranerne brukte latinfremmedheten så langt de kunne. De mente det jo også, og nedla mye arbeid og krefter i oversettelsen av Bibelen.
  Lidelsene økte heller med å få morsmålsbibler, og enhver fikk ansvar for å lese selv og å forstå selv! Ikke alle er like glade for slike krav.

  Jeg prøvde Websters på eukaryoter og roten av ordet er kary, fra nylatin. Så ordet er nylaget innen biologien. Men de hadde ikke relatert denne språkroten til noe. De som laget dette nye ordet hadde vel et innhold i ordet kary, siden de valgte det.

  Om eukaristi sier Webster
  Etymology:
  Middle English eukarist, from Anglo-French eukariste, from Late Latin eucharistia, from Greek, Eucharist, gratitude, from eucharistos grateful, from eu- + charizesthai to show favor, from charis favor, grace, gratitude; akin to Greek chairein to rejoic

  Jeg kommer ikke videre,ennå. Jeg får bare la det “ligge på vent”.

 6. Ja, klart! Lutheranerne brukte latinfremmedheten så langt de kunne. De mente det jo også, og nedla mye arbeid og krefter i oversettelsen av Bibelen.

  Det fanst mange bibelomsetjingar før reformasjonen. Grunnen til at den vart meir tilgjengeleg var ikkje at Den katolske kyrkja hadde “undertrykt” folk eller noko slikt, men at reformasjonen skjedde omlag same tid som boktrykkekunsten kom. (Enkelte seier: ingen Gutenberg = ingen Luther.)

  Eukaristien viser til bøna, at Kristus bad ei takkebøn. Seinare har det utvikla seg til å bli namn på sjølve nattverdsmåltidet, og meir spesifikt på sjølve nattverdselementa: Herrens lekam og blod. Eg har skrive litt om takkofferet på ein annan blogg. I den samanhengen er det på sin plass å sitere Salme 50:14-15:

  “Ber ditt takkoffer fram for Gud, gjev Den Høgste det du har lova! Kall på meg den dag du er i naud, så vil eg fria deg ut, og du skal prisa meg.”

  Vi kalla på Gud, Han frelste oss i Kristus, og vi lovprisar Han for hans frelse — der vi i tillegg får konkret del i denne frelsa då vår lovprising vert knytt direkte til nattverden.

 7. Hei, Kjetil Kringlebotten, du sier:
  “Det fanst mange bibelomsetjingar før reformasjonen.”

  Bibeloversettelser til hvilke språk?
  Vi lærer jo at Luther utarbeidet den første Tyske bibel, og at han dermed betød mye også for det tyske språk. Er det feil?
  Messen var muntlig, likefullt var den på latin, eller er det også feil?

 8. Ja, det er feil at Luther kom med den fyrste tyske bibelomsetjinga. Han kom med den fyrste bibelomsetjinga på høgtysk. Men det er jo ikkje så rart, då han var ein av dei som var med å utvikla det. (Det vert som å seie at Ivar Aasen var den fyrste som gav ut ordbok i nynorsk.)

  Ja, messa var på latin. Men at folk “leid” på grunn av dette er ikkje like sant. Mange i våre dagar vil jo også ha det på latin, sjølv om dei ikkje kan språket. (For katolikkar er det mysteriet som er det viktige, tilbedinga, ikkje om ein forstår kva som vert sagt reint pedagogisk.)

 9. Supert! En lærer stadig noe nytt!
  Har du noen henvisninger til hvor jeg finner slike oversettelser omtalt?
  Jeg liker å forstå det jeg deltar i, men for alle som det ikke betyr noe for, var det vel hipp som happ! Poenget er at vanlige folk ikke hadde valgmuligheten. Og man ser jo bl.a. i reformasjonen at kunnskap er makt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s