Kort om Bibelens kanoniske skrifter

I dag satt eg å las på ein gammal diskusjon omkring dei deuterokanoniske skriftene i Bibelen, populært kalla dei apokryfiske GT-skriftene. (Visdomens bok, Sirak, Baruks bok, etc.) (Den er dessverre ikkje tilgjengeleg lenger, men eg har lagra den i pdf.) Der sa ein av dei eg diskuterte med dette, på svar frå meg som sa at Luther ikkje kunne finna dei deuterokanoniske skriftene i den jødiske masoretiske teksten:

Slik har det vært siden det 2. Tempel stod:

Flavius Josefus
For we have … twenty-two books, … which are justly believed to be divine; and of them five belong to Moses, …

Disse 22 bøkene er i moderne protestantiske bibler oppdelt til 39 bøker, kjent som “Det Gamle Testamente”. Apokryfene er, som de har vært i årtusener, tilgjengelige som separate skrifter. På lignende måte som f.eks. Håvamål og Kongsspegelen har vært.

Men dersom vi ser i den kristne tradisjonen, spesielt Hl. Athanasius sitt påskebrev frå 367, ser vi at desse 22 skriftene også inneheldt minst ei av deuterokanoniske skriftene. La meg sitere frå dette:

4. There are, then, of the Old Testament, twenty-two books in number; for, as I have heard, it is handed down that this is the number of the letters among the Hebrews; their respective order and names being as follows. The first is Genesis, then Exodus, next Leviticus, after that Numbers, and then Deuteronomy. Following these there is Joshua, the son of Nun, then Judges, then Ruth. And again, after these four books of Kings, the first and second being reckoned as one book, and so likewise the third and fourth as.one book. And again, the first and second of the Chronicles are reckoned as one book. Again Ezra, the first and second are similarly one book. After these there is the book of Psalms, then the Proverbs, next Ecclesiastes, and the Song of Songs. Job follows, then the Prophets, the twelve being reckoned as one book. Then Isaiah, one book, then Jeremiah with Baruch, Lamentations, and the epistle, one book; afterwards, Ezekiel and Daniel, each one book. Thus far constitutes the Old Testament.

Her ser vi altså at Baruk er med, utan at talet endrar seg. I påskebrevet legg han til at det er enkelte skrifter som ikkje er i kanon, men som er gode å lese:

7. But for greater exactness I add this also, writing of necessity; that there are other books besides these not indeed included in the Canon, but appointed by the Fathers to be read by those who newly join us, and who wish for instruction in the word of godliness. The Wisdom of Solomon, and the Wisdom of Sirach, and Esther, and Judith, and Tobit, and that which is called the Teaching of the Apostles, and the Shepherd. But the former, my brethren, are included in the Canon, the latter being [merely] read; nor is there in any place a mention of apocryphal writings. But they are an invention of heretics, who write them when they choose, bestowing upon them their approbation, and assigning to them a date, that so, using them as ancient writings, they may find occasion to lead astray the simple.

Her vil eg komma med to kommentarar:

1. Hl. Athanasius seier altså at desse deuterokanoniske GT-skriftene er gode å lesa, på linje med “the Teaching of the Apostles,” som vi kjenner betre som Didaché. Men eg får ofte høyre at grunnen til dette er at dei er kjetterske, hovudsakleg fordi dei inneheld ting som enkelte protestantar ikkje får til å stemme med sitt teologiske system.

2. Sjølv om Hl. Athanasius ikkje tillegg desse bøkene — utanom Baruk — noko direkte kanonisk status,[1] så har Kyrkja gjort dette sjølv, på 300-talet. Ein einskild biskop står ikkje over kyrkjemøta.

Noter:

[1] Eit problem er at ‘kanonisk’ ofte vart brukt om dei bøkene som vart lest i gudstenesta. Men det betyr ikkje at andre bøker ikkje kan innehalda teologi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s