Svein Magne Pedersen igjen…

For ei tid tilbake skreiv eg litt om Svein Magne Pedersen; mellom anna her og her. No er mannen ute på ferde igjen. Vårt Land melder no at manne krever 200 kr. i inngangsbillett til sine møter under “Mirakelhelg” i Vennesla.

“Konferanser og konserter koster ellers i samfunnet,” seier Pedersen, “og vi må ha penger til drift. Jeg har 16-17 personer på lønningslista.” Han bruker alltid dette argumentet. Men kvifor er det berre han som tek slike absurde prisar? Eg trur ikkje han har noko betalingsproblem. I den nemnte artikkelen melder Vårt Land at

…helbredelsespredikant Pedersen hadde 2,3 millioner i overskudd i fjor, men fortsetter pengeinnsamlingen med samme intensitet som før. Pedersen tjener en formue på å ta imot «helbredelsestelefoner».

Her er det mellom anna snakk om det såkalla ‘Telekirken.‘ Der kan vi lese: “Lytt til forkynnelse og motta forbønn sammen med andre som har ringt TeleKirken. Svein-Magne Pedersen ber for helse og frelse over telefonen.” Og kva kostar dette? Jo, 100 kroner! Og  no har han som kjent tatt steget heilt ut, og krev til og med inngangspengar på møtene sine. Eg trur mammon er viktigare enn Gud i den gården. Han prøver, i fylgje Vårt Land, å dekkje over dette ved å påpeike at “pengene ikke [skal] betales for helbredelse, fordi den er allerede betalt av Jesus for 2.000 å siden.” Er han verkeleg så arrogant!? 😡

Til slutt vil eg seie at Pedersen sitt dårleg skjulte angrep på tradisjonell medisin er totalt skivebom. “Har du råd til å gå til lege, må du også ha råd til 200 kroner for å bli helbredet.” Ja, men forskjellen er at her er det folk som har tatt ei lang utdanning, som er godkjente i sitt fag. Pedersen er ein sjølvutnemd “mirakelmann.” (Eller sjarlatan, som det heiter.) “Han mener at folk sparer tusenvis av kroner ved på medisin og legeutgifter, dersom de blir helbredet av ham.” Ja, kan han seie det til dei som har brukt tusenvis av kroner på han utan at noko har skjedd?

Advertisements

21 thoughts on “Svein Magne Pedersen igjen…

 1. Dette fikk meg til å tenke på Kirkens første katekisme, Didache (de tolv apostlers lære) kapittel 6:

  “Let every apostle who comes to you be received as the Lord. But he shall not remain more than one day; or two days, if there’s a need. But if he remains three days, he is a false prophet. And when the apostle goes away, let him take nothing but bread until he lodges. If he asks for money, he is a false prophet.
  .
  .
  .
  But whoever says in the Spirit, Give me money, or something else, you shall not listen to him. But if he tells you to give for others’ sake who are in need, let no one judge him.”

 2. Merkelig hvor uvitende kan man egentlig forbli. For det er akkurat det du viser. ER det noen som blander seg inn i hva prester f.eks. tjener? Kirken får statstøtte, og det ligger tydeligvis ganske skult for samfunnet og for mange folk. For det er det ingen som blander seg inn i, eller tenker over. Idrettslag rundt om kring som stadig vekk reklamerer for deres penge behov,er det noen som reagerer? Det står spilleautomater i mange butikker rundt om, og mye av pengene går til idrettslag o.l. Er det noen som reagere på at det koster å gå på kino, konsert o.l? Er det noen som blander seg inn? Neppe

  Men straks noen ønsker å støtte en kristen organsisasjon, så får man virkelig høre det. Evangeliet er gratis, men å spre evangeliet koster. Og det er bibelsk. en arbeider er sin lønn verd, og alle folkeslag skal få mulighet til å høre om Guds rike før Jesu gjenkomst. Det koster å bringe evangeliet, og de som har tillit til denne tjenesten, har muligheten til å støtte dem de selv måtte ønske. Vi har en yttringsfrihet i dette landet til å mene det vi vil, på samme måten som vi har til å bruke våre midler på det hver enkelt ønsker.

  Visst du tror at Svein-Magne har utvalgt seg selv som evangelist, har du selv avslørt deg for hvor uvitende du er Kjetil Kringlebotn.
  Det er bare Gud som avsetter og innsetter. Svein-Magne har et kall over livet sitt, og det har Gud bestemt lenge før du ble til, og lenge før verdens grunnvoll ble skapt. Jeg tror neppe du vil forstå det jeg skriver til opplysning her, men det er ikke noe jeg forventer. Hverken Svein-Magne eller jeg skal stå til regnskap for noen mennesker her på jorden, og takk og lov for det.

  Det er sant som det er sagt, Gud har betalt for helbredelsen. Men du har full rett til å mene hva du vil Kjetil Kringlebotn, men om hva som er sannheten har du ikke begrep om i hvertfall ikke hva du viser av din uttalelse.

  Visst du tror folk betaler for helbredelse, har du misforstått så til de grader, at du burde vært flau over din uttalelse.

  Å ta en uttdannelse for å bli lege, kan ikke sammenlignes med å gå i lære hos Jesus. Svein-Magne har blandt annet studert teologi, og har en lang erfaring innen for det han driver med. Dessuten har han gått livets skole på Guds premisser.
  En annen ting, du kan ikke bli en god lege av bare å gjøre lekser, men praksis er vel så viktig.

  Svein-Magne har blitt opplært også i ånden, Gud har betrodd han gaver som han bruker gjennom Svein-Magne og alle kristne som har et villig hjerte. Det er bare Gud som helbreder via Hans mektige kraft, noe man aldri helt kan forstå eller forklare.

  Det er noe du også skal vite Kjetil, det er mange grunner til at folk ikke blir helbredet. det kan være ulydighet mot Gud, bitterhet, har du noe som er ugjort eller ikke vil tilgi, er dette nok til å STANSE helbredelse og frihet. Stolthet står Gud imot. Fastholder du på noe av det som er nevnt, KAN dette være årsaken til at noen ikke blir helbredet. Svein-Magne skal ikke lastes for det.

  Et hvert tre som ikke bærer god frukt skal hogges ned og kastes på ilden. Det er rike frukter av Svein-Magne sin tjeneste for Gud, mon tro hvorfor lurer du vel på?
  Fordi det er Gud som har innsatt ham til det.
  Gud sier at: Ingen kan rive noe ut av min hånd, det jeg gjør kan ingen gjøre ugjort. INGEN.

  Ta det med deg!!!

 3. Emilie :

  ER det noen som blander seg inn i hva prester f.eks. tjener?

  Apples and oranges, som det heiter. Det er ikkje noko galt i å tene pengar. Eg har ikkje noko imot dei fleste som driv med slikt som Pedersen. Problemet er at han har gjort detet om til ei millionbedrift. Og det er ikkje berre fordi mange søkjer til han, men fordi han tek absurd høge prisar.

  Når det gjeld lønn til prestar er vel denne ikkje spesielt høg. I og med at dei må ta mange års utdanning. Her kjem du med nokre absurde kommentarar om at Pedersen har “gått i lære hjå Jesus…” (Har lækjarane gått i lære hjå Fanden, kanskje?)

  Emilie :

  Kirken får statstøtte, og det ligger tydeligvis ganske skult for samfunnet og for mange folk.

  Dersom du hadde lest andre ting på bloggen min, så hadde du visst at eg er statskyrkjemotstandar. Når det gjeld ‘statsstøtte’ er dette noko anna. Dette får alle livssynsorganisasjonar. (Og det er vel ikkje nokon i statskyrkja som har vorte spesielt rik på å jobbe der.)

  Emilie :

  Idrettslag rundt om kring som stadig vekk reklamerer for deres penge behov,er det noen som reagerer?

  Er idrettslag millionbedrifter? Er det mange som har vote nærast ruinerte av idrettslag?

  Emilie :

  Det står spilleautomater i mange butikker rundt om, og mye av pengene går til idrettslag o.l. Er det noen som reagere på at det koster å gå på kino, konsert o.l? Er det noen som blander seg inn? Neppe

  🙄

  Emilie :

  Men straks noen ønsker å støtte en kristen organsisasjon, så får man virkelig høre det. Evangeliet er gratis, men å spre evangeliet koster. Og det er bibelsk. en arbeider er sin lønn verd, og alle folkeslag skal få mulighet til å høre om Guds rike før Jesu gjenkomst.

  Paulus arbeida for sin føde på andre måtar. Kanskje Pedersen skal ta ein annan, sivil, jobb, i staden for å gjere millionbedrift på evangeliet?

  Emilie :

  Visst du tror at Svein-Magne har utvalgt seg selv som evangelist, har du selv avslørt deg for hvor uvitende du er Kjetil Kringlebotn.
  Det er bare Gud som avsetter og innsetter. Svein-Magne har et kall over livet sitt, og det har Gud bestemt lenge før du ble til, og lenge før verdens grunnvoll ble skapt. Jeg tror neppe du vil forstå det jeg skriver til opplysning her, men det er ikke noe jeg forventer. Hverken Svein-Magne eller jeg skal stå til regnskap for noen mennesker her på jorden, og takk og lov for det.

  Eg veit ikkje kven denne Kringlebotn er. Namnet er Kringlebotten. Vidare seier du at Pedersen er kalla av Gud fordi han sjølv meiner det? Er det slik at alle som ropar “Herre, Herre” skal arva Guds rike?

  Emilie :

  Det er sant som det er sagt, Gud har betalt for helbredelsen. Men du har full rett til å mene hva du vil Kjetil Kringlebotn, men om hva som er sannheten har du ikke begrep om i hvertfall ikke hva du viser av din uttalelse.

  Min arroganse-kommentar er at Pedersen bruker dette som eit påskot for å seie at det ikkje er lækjinga ein betalar for. (Som sagt; eg har ikkje noko imot at han tek kollekt.)

  Emilie :

  Svein-Magne har blitt opplært også i ånden, Gud har betrodd han gaver som han bruker gjennom Svein-Magne og alle kristne som har et villig hjerte. Det er bare Gud som helbreder via Hans mektige kraft, noe man aldri helt kan forstå eller forklare.

  Og dette er altså noko du veit? Kan ikkje Pedersen vere falsk?

  Emilie :

  Det er noe du også skal vite Kjetil, det er mange grunner til at folk ikke blir helbredet. det kan være ulydighet mot Gud, bitterhet, har du noe som er ugjort eller ikke vil tilgi, er dette nok til å STANSE helbredelse og frihet. Stolthet står Gud imot. Fastholder du på noe av det som er nevnt, KAN dette være årsaken til at noen ikke blir helbredet. Svein-Magne skal ikke lastes for det.

  Interessant at kvar gong noko ikkje skjer så kan Pedersen berre gøyme seg bak dette, og seie: “Det er nok din eigen feil… Kanskje visst du prøver (les: betalar meg) hundre gonger til…”

  Nei, Svein Magne Pedersen er ein sjarlatan som har gjort millionbedrift på evangeliet, på andre sin kostnad.

 4. Du sier at han gjør det til en million bedrit. Men det er også viktig å få med at alle disse pengene går ikke til Svein-Magne selv. Han og 17 andre tar ut vanlig lønn og pengene går også til å drive misjonen. Vi må ikke glemme at det er frivillige som ønsker å støtte det det arbeidet de driver med, som gir til en god sak.

  Å spre evangeliet koster penger, og Gud sender som sagt ikke penger fra himmelen. Gud har kaldt oss til å være Hans forvaltere av alt som er på jorden. Da skjønner du sikkert at det er vi som har tro på det han gjør, som er med på å finansiere hva det koster å drive misjonen. Det vet jeg at alle som betaler inn til misjonen er fullstendig klar over. Det står også veldig klart å tydelig i bladet legedom som utgis 6 ganger i året.

  Tom Roger Edvardsen som også er helbredelses predikant, tar også penger for når folk ringer inn. Når folk ringer betyr det at de velger å støtte det arbeidet. De kan jo også sende mail eller post for å få forbønn. Da er det bare posten som tjener på det.

  Selv om det ikke er viktig for deg, så er det mange som blir både frelst og helbredet, også gjennom hans virke. En sjel er verd mer en hele verden. Det sier seg selv.

  Jeg jeg kan jo forstå at du synes at det å gå i lære hos Jesus er absurd, og det tror jeg ikke jeg trenger å gå innpå å forklara en gang. for om jeg hadde brukt timer på det, så hadde du aldri forstått. Jeg mener at man bør være en kristen selv for å forstå sannheten, og hva det faktisk innebærer.

  Når jeg snakket om leger, så tror jeg også det at Gud har sendt leger for å hjelpe mennesker. Vi alle har en spesiell plass å fylle. Ikke alle kam bli leger, lærere eller vitenskaps menn, men uansett hva Gud har satt oss til å gjøre, så er vi alle like viktige for Ham,og mennesker rundt oss. Vi skal utfylle hverandre med hver våre gaver og talenter.

  Jeg sier ikke at iddretslag er million bedrift, men de reklamerer for deres behov. På samme måte som Svein-Magne som forteller om behovene. Så er det opp til folk hva de velger å bruke deres midler på. Det at de ikke tjener millionbeløp som du sier, betyr at folk ikke har så stor interesse for å støtte slike organsisasjoner. Det sier seg selv.

  Gud kaldte Paulus til å være apostel, på samme måte som Gud har kaldt Svein-Magne til å spre evangeliet. Å fortelle hva Svein-Magne burde gjøre, vil være det samme som å sette seg til doms over Gud. Hadde Guds ord vært i deg, hadde du skjønt sannheten.

  Hver den som påkaller Guds navn av et oppriktig hjerte skal blir frelst og arve Guds rike. Jesus sier: Se jeg står for døren og banker på, om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham. Troen ligger i hjerte, og ikke i hode.
  Gud vil møte deg med ditt hjerte, og ikke med din forstand.

  Jeg VET at det Svein-Magne driver med er fra Gud, fordi jeg er kristen og kjenner sannheten. Dessuten ser du det på fruktene av de gavene Svein-Magne forvalter.
  Gud er sannhet og rettferd. Tror du at Gud hadde tillat Svein-Magne å drive med det han gjør, visst det hadde vært svindel.

  Gud er kjærlighet, men han også rettferdig. Envher skal dømmes etter sine gjerninger. Ikke av mennesker, men av Gud. Jeg er overbevisst om at det er mye misunnelse ute og går.

  Jeg nevnte noen av sannhetene soms KAN være årsaken til at folk ikke blir helbredet. Det kan være mye mer, ikke vet jeg alt hva det kan være. Men å nekte for sannheten vil ikke hjelpe noen, og man vil i hvertfall ikke bli satt i frihet av å benekte sannheten.

  Det er også noe jeg vil nevne. Tenk på f.eks en som har forhøyt blodtrykk fordi han drikker for mye kaffe. Gud kan helbrede han for høyt blodtrykk, men noen ganger vil Gud også at denne personen kutter ut å drikke så mye kaffe fordi han ikke har godt av det, og vi har et kjødlig legeme som blir påvirket at det vi spiser og drikker på samme måte som fedme.

  Det gjelder også f.eks kols. Gud kan helbrede alle sykdommer, men hadde vedkommende ikke begynt å røyke, så hadde han mest sannsynlig sluppet kolsen. Jeg sier dette for at folk må ta ansvar for sine valg, vi har fått fornuften for å bruke den.

  Når jeg nevner dette så syntes jeg det er trist å se folk bli syk, jeg får vondt av dem og ønsker ikke at noen skal bli det, men vi må ta ansvar. vi kan også bli syke uten at man røyker og diverse.
  Jeg snakker selvsagt ikke som slike tilfeller. For det kan vi alle bli, men vi må gjøre det vi kan for å holde oss friske.

  Å bli syk kan også ligge disponibel å våre gener, så jeg snakker ikke om slike tilfeller. Eller sykdommer plager som går i arv.

  Hvem som helst kan jo prøve seg på samme måten som Svein-Magne, men det som ikke er av Gud vil føre til fall før eller siden. Du kan jo prøve å se hvor langt du kommer. Husk at her spiller også åndelige gaver en viktig rolle. Dessuten ser Gud etter hjerte. Det står i bibelen at det du gjør uten oppriktig kjærlighet er ingenting verd.

  Å si at Svein-Magne er sjarlatan er din mening, og takk og pris for at man ikke er avhengig av det. Ihvertfall ikke Gud. Det betyr ingenting. Det som betyr alt er hva Gud sier at vi er.

  Ha en fortsatt fortreffelig dag. Det er forresten innterssant å diskutere.

 5. Emilie :

  Å spre evangeliet koster penger, og Gud sender som sagt ikke penger fra himmelen.

  Men som sagt; modellen frå NT er at misjonæren – i NT sitt tilfelle; Paulus – skal jobba for sin eigen føde på andre måtar. Paulus gjorde det ved å lage telt. Pedersen gjer økonomi på evangeliet.

  Emilie :

  Selv om det ikke er viktig for deg, så er det mange som blir både frelst og helbredet, også gjennom hans virke. En sjel er verd mer en hele verden. Det sier seg selv.

  Er du ikkje litt arrogant no? Sjølvsagt er det viktig for meg at folk vert frelst! Men eg kjenner fleire som har ruinert seg på Pedersen. Eldre folk, spesielt kvinner.

  Emilie :

  Jeg jeg kan jo forstå at du synes at det å gå i lære hos Jesus er absurd, og det tror jeg ikke jeg trenger å gå innpå å forklara en gang. for om jeg hadde brukt timer på det, så hadde du aldri forstått. Jeg mener at man bør være en kristen selv for å forstå sannheten, og hva det faktisk innebærer.

  Så no seier du altså at eg ikkje er kristen? 🙄

  Emilie :

  Gud kaldte Paulus til å være apostel, på samme måte som Gud har kaldt Svein-Magne til å spre evangeliet. Å fortelle hva Svein-Magne burde gjøre, vil være det samme som å sette seg til doms over Gud. Hadde Guds ord vært i deg, hadde du skjønt sannheten.

  Så du seier altså at å kritisere Pedersen er å kritisere Gud? At Pedersen kan ikkje gjere noko feil, fordi han hevdar å vere kalla frå Gud?

  Emilie :

  Jeg VET at det Svein-Magne driver med er fra Gud, fordi jeg er kristen og kjenner sannheten. Dessuten ser du det på fruktene av de gavene Svein-Magne forvalter.

  Som sagt; eg er også kristen.

  Emilie :

  Gud er sannhet og rettferd. Tror du at Gud hadde tillat Svein-Magne å drive med det han gjør, visst det hadde vært svindel.

  Så Gud tillet aldri at folk gjer slikt i Hans namn? Du kan ikkje finne eit einaste døme på det i historia?

  Emilie :

  Å si at Svein-Magne er sjarlatan er din mening, og takk og pris for at man ikke er avhengig av det. Ihvertfall ikke Gud. Det betyr ingenting. Det som betyr alt er hva Gud sier at vi er.

  Eg har ikkje lest nokon plass at Gud støtte Pedersen i alt han gjer. Du ser ut til å meine at Gud står bak Pedersen fordi Pedersen sjølv seier det. Men ikkje alle som ropar “Herre, Herre” gjer det fordi dei er kalla. Eg seier ikkje at Pedersen skal gå fortapt. Men eg seier at hans misjonsbedrift er vorte — nettopp — ei bedrift. Pedersen hadde sikkert klart å hatt ein jobb. Mange misjonsfolk har vanlege jobbar.

  Og for å ta ei samanlikning: Snåsamannen. Eg er særs skeptisk til han, mykje fordi han ser ut til å vere litt new age. Men ein ting er interessant ved han; han tar aldri betaling. Folk kunne sjølvsagt støtte han, men betaling vert aldri krevd av han. Snåsamannen heldt altså på i årevis utan å kreve betaling. For å sitere han frå ein artikkel i Vårt Land:

  Jeg har lest om Svein-Magne Pedersen, og han sier jo at han kan helbrede alt. De som tar penger for å heale, har ikke evnen… Hvis jeg hadde tatt penger for å hjelpe folk, tror jeg at evnene mine ville forsvunnet.

 6. Vil også legge til eit sitat frå Svein-Magne Pedersen sjølv, frå DagenMagazinet:

  Det blir litt hyklerisk å angripe de andre som tar penger for det de gjør, når vi vet at Snåsamannen har hatt full jobb og nå har pensjon i tillegg til at han får penger fra folk.

  Fyrst; eg er skeptisk til Gjerstad sjølv. Men det Pedersen seier er altså at dersom du gjer som Paulus – og har ein vanleg jobb på sida – så er du altså hyklar. Som Asbjørn Dyrendal seier det:

  Ja, tenk at noen har valgt å gjøre et arbeidsslag ved siden av og ikke bygget opp firmaer med millioninntekt rundt en virksomhet som består i å love folk at de kan bli friske mot en sum penger. Eller solgt bilder av hånden sin for hundrelappen, med vage løfter om helbredelse. Eller CDer som skal gjøre deg frisk (med lovende “mirakelhistorier” som normalt ses skrått på av forbrukermyndigheter).

 7. Penger er en viktig brikke for å kunne spre evangeliet. Som sagt står det at alle folkeslag skal få muligheten til å få høre om Guds rike før Jesu gjenkomst. Til dette kreves økonomiske midler. Det tror jeg alle forstår.

  Det er nok veldig beklagelig visst folk du kjenner føler at de er blitt ruinert. Men du må huske på at det er ingen som tvinger de til å støtte organisasjonen. Det er litt for lett å si visst folk ikke opplever helbredelse. Men man skal aldri si aldri, for så lenge det er liv er det håp. Helbredelse kan skje på forskjellige måter, og mange ganger må man gjennom en prosess, andre ganger må man ta et oppgjøre før helbredelse får slippe til. Dette er bare en sak mellom vedkommende og Gud. Husk at uten tro er det umulig å behage Gud. For det er nettopp gjennom vår og faktisk andres tro for oss at Gud møter oss.

  Jeg kan ikke bedømme om du er kristen eller ikke. Men jeg vet at den som har tatt i mot Jesus i sitt hjerte vil også etterhvert lære seg sannheten.

  Jesus sier at det du gjør mot en av mine minste det gjør du mot meg. Svein-Magne Pedersen er som meg og deg. Et menneske. Vi som er kristne er ikke bedre mennesker enn de som ikke er det. Vi gjøre feil vi og som alle andre. Det er ikke der det ligger.

  Det står også det at det som ikke er av Gud vil føre til fall. Det er ikke mine egne ord, men jeg siterer det som står i bibelen.

  Du har nok rett i at det er endel som ikke står i bibelen, men den som har Den Hellige Ånde på innsiden, vil bli ledet av Ham.

  Men med Gud på innsiden av våre hjerter vil Gud lede oss på mange måter og bekrefte det som kommer fra Ham på uttallige måter. Gud Har lagt en vei i våre hjerter, slik at når Gud viser deg når du skal handle på det, så går det ikke an å gå feil. Gud starter med å legge en lengsel dypt i ditt hjerte. En trang et begjær. Gud vil alltid på sin måte bekrefte hva som kommer fra ham, fordi du vil kjenne at det du får av bekreftelse sanksjonerer med det du har på innsiden.På den måten kan du bedømme hvilken ånd det kommer fra.

  Gud har ferdig lagt en vei for oss alle mennesker for at vi skal vandre i dem. Men vi kan ikke komme dit i egen kraft. Å gå i egen kraft vil være som å prøve å gå gjennom stengte dører, Men å gå i tro er som å gå til døren stenger seg, så må Gud tilrette legge resten.

  Alle mennesker er skapt med fri vilje. Det er derfor verden er slik den er idag, men Han vil en dag dømme verden. Det kan du lese om i joh. åp. Jeg tror på alt som står i bibelen.

  Det er ikke alle som kan leve slik Pedersen og konen gjør. Du må være kaldt til det av Gud. Jeg vet også om mangen som forskynner, og som har en jobb på si. Det er nok Guds hensikt med det og.

  Jeg vet at Gud står bak det Pedersen gjør. Derfor blir det rike frukter av det også. Jeg har vært i møte med Pedersen, og vet også at både han og konen hans vier sitt liv til det arbeidet de driver med. Ikke av tvang men en enorm overgivelse til Gud. Når Gud legger noe i hjerte, så klarer en simpelthen ikke å stå imot. Jeg vet det fordi jeg selv har opplevde det, og er midt opp i det. Gud gir det en kraft og styrke som bærer en videre på veien.

  Den som påstår at de har slike emner, tilber demoner. Djevelen kan også helbrede, men han gir aldri noe uten å ta noe tilbake. Det er det hele.

  Det som snåsa mannen sier er noe sprøyt for å si det mildt. Jeg har også helbredelsens gave, og tar ikke penger for å be for folk. Men det er fordi jeg ikke har den samme tjenesten som Svein-Magne, selv om vi har den samme gaven i Kristus. Jeg har bedt for mange syke og de har blitt friske.

  Det gjelder kols, astma, Psykiske problemer og lignende.
  Jeg kan ikke svare på pedersens vegne, hva han mener.

 8. (Det blir litt hyklerisk å angripe de andre som tar penger for det de gjør, når vi vet at Snåsamannen har hatt full jobb og nå har pensjon i tillegg til at han får penger fra folk)

  Jeg tillater meg likevel å si det jeg oppfatter Svein-Magne mener her: Det er at det blir feil å kritisere andre som tar penger for slike tjenester, når han selv gjør det samme. Det er ikke galt å ha en jobb vedsiden av. Ikke i det hele tatt.

  (Ja, tenk at noen har valgt å gjøre et arbeidsslag ved siden av og ikke bygget opp firmaer med millioninntekt rundt en virksomhet som består i å love folk at de kan bli friske mot en sum penger. Eller solgt bilder av hånden sin for hundrelappen, med vage løfter om helbredelse. Eller CDer som skal gjøre deg frisk (med lovende “mirakelhistorier” som normalt ses skrått på av forbrukermyndigheter).

  Det hele er misforstått. Svein-Magne har aldri lovet helbredelse, det er det bare Guds løfter på det. Men han gir mennesker håp og tro med grunnlag for løfter som står i bibelen. For det er kraft i Guds ord som frigjør og helbreder. Det er viktig å holde fast på Guds løfter.

  Jeg har selv blitt helbredet gjennom å høre på hans cd. “slik blir du helbredet ”
  Svein-Magne utgir det Gud taler til han om å gjøre. Noen har også blitt helbredet gjennom salveduk, hånden som er trykt i boken, gjennom cd og lignende.
  Men når det er sakt så er det kun Guds kraft gjennom alle disse metodene som kan helbrede. Vi mennesker er forskjellig, og har ulike behov. På samme måten som vi klarer å mota helbredelse på forskjellige måter.

  Selv om jeg ble helbredet gjennom cd, så betyr det ikke at all skal bli det. Takk og love fordi Gud møter hvert enkelt mennesker der det trenger å bli møtt, og det kjenner bare Gud til.

 9. Det er godt å se at du er saklig i det du skriver, Kjetil. Må Gud rikelig velsigne deg og dine.

  Legger med en frelses bønn visst det skulle være aktuelt for deg:

  Hvordan blir jeg en kristen?
  Jesus er den eneste veien til Gud! Han er den eneste som i historien har klart og leve ett helt perfekt liv og den eneste som har dødd for all verdens synd.
  Derfor er kun troen på ham den eneste måten å komme til Gud på og få et evig liv.

  Tre steg til å bli en kristen:

  Erkjenn at du ikke er perfekt og trenger hjelp til å bli bra nok for Gud.
  Rom 3:23: alle har syndet og står uten ære for Gud.

  Bekjenn at du er en synder som trenger Jesus.
  Rom 6:23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
  Takk Gud for at du nå er hans barn. Rom 10:9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.

  Frelsesbønn:

  “Gud jeg erkjenner at jeg ikke kan klare å leve et perfekt nok liv til å tilfredstille deg, og jeg trenger din hjelp. Jeg erkjenner at jeg er en synder og jeg vet at uten deg, Jesus, er jeg evig fortapt. Jeg bekjenner med min munn og tror i mitt hjerte at du døde og stod opp igjen for min skyld. Jesus, jeg vil ta imot deg nå og ønsker at du skal være sjefen i mitt liv.
  Takk for at jeg er ditt barn nå, og at jeg er på vei mot himmelen og et evig liv.”

  Ditt neste skritt:
  Når du nå har tatt imot Jesus er dette bare begynnelsen på et nytt liv.
  Et frø som nettopp har blitt plantet i jorden trenger næring og omsorg.
  På samme måte trenger også du å få det vi kaller “åndelig” næring og et “åndelig” hjem.

 10. For det fyrste er eg kristen, så du treng ikkje oppføre deg som ein arrogant betrevitar. Og du gløymte å leggje inn dåpen i stega for å verta kristen. Og kravet om å ta del i nattverden.

  Så til noko anna:

  Emilie :
  (Det blir litt hyklerisk å angripe de andre som tar penger for det de gjør, når vi vet at Snåsamannen har hatt full jobb og nå har pensjon i tillegg til at han får penger fra folk)
  Jeg tillater meg likevel å si det jeg oppfatter Svein-Magne mener her: Det er at det blir feil å kritisere andre som tar penger for slike tjenester, når han selv gjør det samme. Det er ikke galt å ha en jobb vedsiden av. Ikke i det hele tatt.

  Men poenget er jo at Gjerstad ikkje krev pengar. Men det gjer Pedersen. Stikk i motsetnad til Paulus sin praksis. Og i motsetnad til det vi les i Didaké, som er skrive ein plass mellom år 70 og 100. Der står det:

  Når apostelen drar vidare, skal han ikkje ta imot noko anna enn niste som rekk til neste overnatting. Men dersom han ber om pengar, er han ein falsk profet… Men den som seier i Anden: “Gje meg pengar” — eller noko anna, han skal de ikkje høyra på. Men om det er på vegner av andre som lir naud, han ber de gje, må ingen døma han. (Did 11:6.12)

  [Ernst Baasland & Reidar Hvalvik (red.), De apostoliske fedre. I norsk oversettelse med innledninger og noter. Oslo: Luther 1984/1997, s. 27. Omsett til nynorsk.]

 11. Jeg skjønner hva du mener. men det Gjerstad driver med er ikke fra Gud. Hvem som helst kan bruke den praksisen der, fordi den kraften han virker i kommer fra djevelen. Det blir feil å sammenligne personer og kall. Vi alle mennesker har forskjellige plasser, men vi utfyller hverandre på en unik måte.

  Det blir feil å si at fordi Paulus levde slik han gjorde, eller fordi noen forkynnere ikke vier sitt liv til sitt kall på fulltid, så skal ikke Svein-Magne gjøre det heller. Det blir det samme som å sette seg til doms over det Gud har fastsatt og bestemt. Det er bare Gud som avsetter og innsetter.

  Vi alle mennesker har vidt forskjellige egenskaper, behov, gaver og talenter som vi skal bruke for å utfylle hverandre på en unik måte. På samme måte som det finnes leger, lærere, tannleger osv.

  Vi alle har fått en plass etter hvor vår personlighet og identitet ligger. Ingen mennesker er lik eller har et likt kall. Det blir veldig feil å sammenligne.

  PÅ samme måte som folk sammenligner Guds kraft med djevelens verk. Som jeg sa så kan også djevelen helbrede, og de som har Jesus i sitt hjerte vil kjenne hvor kraften kommer fra og kan bedømme hvilken ånd det er. Ikke av vår kraft, men Jesus sannhet.

 12. No skal eg seie at eg er skeptisk til Gjerstad. Men eg er ikkje så arrogant at eg hevdar å kunne vita at han får krafta si frå djevelen. Du er ikkje Gud, Emilie. Eg seier ikkje at det Gjerstad driv med er frå Gud. Det eg seier er at Pedersen sin praksis — eg snakkar ikkje om “evnene” hans — ikkje er kristeleg. Som det står i Didaké: “Men dersom han ber om pengar, er han ein falsk profet… Men den som seier i Anden: “Gje meg pengar” — eller noko anna, han skal de ikkje høyra på. Men om det er på vegner av andre som lir naud, han ber de gje, må ingen døma han.” Gjev Pedersen pengane han tener til dei fattige? I fylgje skattelistene ser det ikkje slik ut.

  Og så vil eg seie at du held fram med sirkelargumentasjon. Du bruker konklusjonen din som ein premiss. Du hevdar at Pedersen har eit kall, og når du får spørsmål om korleis du veit det, så svarar du “Fordi han har eit kall.” Eller “det veit jo alle som eigentleg er kristne.” Du driv med sirkelargumentasjon. Lær deg å konstruere eit skikkeleg argument. Du kan ikkje seie at Pedersen har eit kall fordi han har eit kall. Det går i sirkel.

  Så, til du kjem med eit skikkeleg argument, slappar eg godt av med Quod gratis asseritur, gratis negatur. Det betyr: “Det som vert hevda utan grunn kan forkastasr utan grunn.”

 13. Du er vel den kristen som har troen i fornuften tenker jeg. Det kommer du ikke langt med. Du har jo allerede avslørt deg. Bibelen lyger ikke, nei. Men du må ikke ta skriften ut av sammenheng. Da får du sette deg mer inn i skriften, så vil Gud vise deg sannheten. Men pass på så du ikke tar skriften ut av sammenheng, for det gjør djevelen. Han bruker også ord i bibelen til å forføre mennesker.

  Men hva du velger å sette din lit til, er heldigvis ikke mitt problem eller ansvar.

  Jeg kan ikke overbevise noen, men jeg har lagt frem sannheten. Om du velger å tro på den eller ei, det står ikke jeg til ansvar for. Og du har full rett til å mene det du vil. Men det skulle vært interessant å høre om hvordan du ville klart å spre evangeliet uten økonomiske midler.

  Misjonsbefalingen i bibelen taler klart om det også. Behøver ikke å si mer.
  Pedersen driver misjon i utlandet for å spre evangeliet, og for å klare det, trengs det økonomiske midler. Samt at de bla. støtter barenhjem i India.

  Du har ikke lest innlegget mitt skikkelig skjønner jeg. Jeg kjenner sannheten, Guds ord, vet hva Den Hellige Ånds ledelse er og jeg ser de på fruktene av Svein-Magne sin virksomhet. Men du ville tydeligvis ikke bry deg om det. Jeg nevnte også andre grunner som er en viktig brikke for det Gud har kaldt Svein-Magne til, men du har tydeligvis sovet gjennom det jeg nevnte over. Men Pytt heller. Har ikke noe å si for meg.

  Visst du vil finne svar på hvorfor Svein-Magne har det kallet over livet sitt, så får du lese det som står skrevet en gang til. Kanskje du får det med deg da. Eller var det et svar som du ikke likte?
  Jeg nevnte faktisk mangen argumenter.

  Nå lener jeg meg godt tilbake og overlater resten til Gud.

  Takk og lov for at det som ikke er av Gud vil føre til fall, og sannheten skal frem. For ingenting er skjult uten at det skal frem.

  du får kose deg, for du har det beste NÅ.

 14. Emilie :

  Du er vel den kristen som har troen i fornuften tenker jeg. Det kommer du ikke langt med.

  Ja, og eg byrjar å innsjå at du er særs så arrogant person. Meiner du også kanskje at fornufta er skapt av djevelen? At Gud ikkje kan bruke den?

  Emilie :

  Du har jo allerede avslørt deg.

  På kva måte? Lær deg å argumentere skikkeleg. Ein påstand er og vert berre ein påstand. Eit argument er noko anna.

  Emilie :

  Bibelen lyger ikke, nei. Men du må ikke ta skriften ut av sammenheng. Da får du sette deg mer inn i skriften, så vil Gud vise deg sannheten. Men pass på så du ikke tar skriften ut av sammenheng, for det gjør djevelen. Han bruker også ord i bibelen til å forføre mennesker.

  Så då kan jo du kanskje vise kvar eg tek feil. Det er jo lett å berre sei at eg tek feil, men ikkje vise kva som er feil. Før du gjer det, tek eg det heilt rolig.

  Emilie :

  Jeg kjenner sannheten, Guds ord, vet hva Den Hellige Ånds ledelse er og jeg ser de på fruktene av Svein-Magne sin virksomhet.

  Men du kjem berre med påstandar. Du svarar aldri på argumentasjonen. Du driv med sirkelargumentasjon. Og sirkelargumentasjon vert ikkje rett berre fordi du kallar den for kristen argumentasjon.

 15. Les 1.Korinter brev kap.9 og ut hele kap. Legg merke til vers 14 og 15. Jeg siterer: Slik har Herren også bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet. Men ikke noen av disse rettighetene har jeg gjort i bruk.

 16. Jesus ryddet tempelet i sin tid.
  Han hadde nok mer enn gjerne rensket sceneshowene,stengt teletorgtjenesten,og brent Pedersens velkjente “suttekluter”( til den nette sum av 500,med bønnetekst,som sendes til alle trengende rundt om det ganske land.)

  Pedersens objektive resultater ,utover sin egen krets med blinde og halte ,er omtrent lik null.
  Å bekrefte seg selv igjennom bevegelsens egne tidsskrifter,øker jo ikke akkurat sannhtsgehalten i materien.

  Å sette Gjerstads virke inn i djevelens bås,mens man forherliger Pedersens artisteri,forteller meg ganske ettertrykklig at her må tro og naivitet ha byttet plass!

  En ting er å ha til salt i grøten,noe annet er å skape en millionindustri basert på menneskers fortvilelse og sorg!
  Tviler på at budskapet til Paulus (Kor.1.9),var rettet til slike bedrifter.

 17. Healing.
  Vi har hatt en ekte healer her i Norge. Det var Marcello Haugen (han døde i 1967). Haugen sa alltid ifra dersom sykdommen var av et slag som ikke lot seg helbrede – han kjente sine begrensninger men det gjør ikke denne Pedersen. Pedersen har neppe helbredet noen i det hele tatt.
  Les gjerne Ø. Parmanns biografi om M. Haugen. Du kan få bakoversveis av det.

 18. stakkars folk som blir lurt av denne jævelen. skulle vært dødsstraff for sånne egoistiske idiote som lurer folk å ikke gå til legen. kristendommens tid er forbi folkens, så da burde vi begynne å forstå at bibelen er en go spøk som har lurt hele verden 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s