Indremisjonsk arroganse

I desse tider skal Indremisjonsforbundet (ImF) verta eige trusamfunn; ImF Trossamfunn. Dette er ikkje dumt, og det er bra at dei no ikkje er med i noko dei ikkje har tillit til. (Info om ImF Trossamfunn finn de her.) Problemet er ikkje at dei no vil laga eige trussamfunn, men at dei er så arrogant at dei har lagt ut utmeldingsskjema for andre på nettsidene sine.

Eg er overtydd over at dei som ynskjer å melde seg inn i ImF Trossamfunn klarar å ta kontakt med Den norske kyrkja, Frikyrkja, eller andre trusamfunn dei måtte vera med i. Lurar på kva ein hadde tenkt om Den norske kyrkja hadde lagt ut utmeldingskjema for ImF Trusamfunn på sine sider…

Advertisements

8 comments on “Indremisjonsk arroganse

 1. unitarknut says:

  Tja, jeg oppfatter ikke dette utmeldingsskjemaet som tegn på arroganse. Det er mange andre tros- og livssynssamfunn som har tilsvarende skjema på sine sider. Slik jeg ser det er det rett og slett praktisk å ha rask tilgang til skjemaet hvis man ønsker å melde seg ut av noe for å melde seg inn i ImF – og også hvis man senerer ønsker å melde seg ut av ImF. Du misforstår nok hvis du tror at dette utmeldingsskjemaet bare gjelder for folk som vil ut av Den norske kirke.

  Shabbat shalom og god chanukkha.

 2. Eg har vel heller ikkje sagt det…. Eg nemnte to kyrkjesamfunn som døme…

 3. Andreas Evensen says:

  Det er mest praktiske grunner for at utmeldingsskjemaet er lagt ut, slik at det blir lettere for dem som allerede har tenkt å melde seg inn i Imf – trossamfunn.

 4. Hadde t.d. Den norske kyrkja gjort det ville det vorte eit ‘ramaskrik.’

 5. Andreas Evensen says:

  Hadde det vært utmeldingsskjema for Imf-trossamfunn kan det hende det hadde vært “ramaskrik,” men kanskje ikke hvis det hadde vært et generelt utmeldningsskjema for hvilket som helst tros- eller kirkesamfunn. Men jeg innrømmer gjerne at Imf har ganske kort lunte når det gjelder Dnk:)

 6. Dnk har inn- og utmeldingsskjema for sitt eige kyrkjesamfunn. Slik burde også ImF gjere det.

 7. Andreas Evensen says:

  http://www.imf.no/?vis=artikkel&fid=272&id=271120091653464073&t=ImF%20Trossamfunn

  “Vi har lagt ut eit utmeldingsskjema som vi har fått frå Fylkesmannen i Hordaland. DETTE VERT OG NYTTA VED UTMELDING AV IMF TROSSAMFUNN. Elles har dei ulike trussamfunn som regel eige utmeldingsskjema, om ein ønskjer å bruke det.”

 8. Eg veit at det er generelt, men det er jo interessant at ingen andre har dette liggande på sine nettsider. Dnk, t.d. har inn- og utmeldingsskjema som er spesifikt for dei sjølv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s