Politisk korrekt jul?

Vårt Land melder, om enn ikkje med denne ordlyden, at ein kapellan no har litt behov for merksemd. Bakgrunnen er at Ris menighetsråd i Oslo har vore så ‘syndige’ å la noko av juleofferet gå til kyrkjelyden sitt arbeid, og ikkje berre til Kirkens nødhjelp. Dette grunna underskot. Dette viste seg å vere eit fint høve for den nemnte kapellanen, Marit Skjeggestad, å skrike litt for å få merksemd om eigen person.

Ho seier mellom anna:

Dette er en tung symbolsak som uttrykker menighetens teologi like mye som dens strategi. Menighetsrådets vedtak er i strid med med julaftens teologi. Jeg blir personlig kvalm over at denne velstående menigheten ser sin egen økonomiske fattigdom og tar pengene fra de aller fattigste på julaftens gudstjenester. (…)

For meg er vedtaket en skam og en hån mot julens budskap. Det er derfor pinlig å stå ansvarlig i menighetens gudstjenester etter dette, og særlig på julaften.

Det var då fælt kor politisk korrekte ein skulle vera då. Er det verkeleg “i strid med med julaftens teologi” å drive med verksemd i eigen kyrkjelyd? Og kva er eigentleg “julaftens teologi”? Er det ein spesiell teologi som ikkje gjeld elles i jula?

Dette minner ikkje om ein ‘prest,’ men om ein arrogant person som utnyttar “julaftens teologi” til å fø sitt eige ego. Det einaste innlegget hennar fortener er dette: 🙄

Advertisements

17 thoughts on “Politisk korrekt jul?

 1. Jeg er uenig med deg! Hva er egoistisk med å hevde at det tenderer til smålighet at menighetsrådet “stjeler” halve kollekten fra Kirkens Nødhjelp?

  Uttrykket “politisk korrekt” er for meg blottet for mening, og blir brukt mest for å stemple sine meningsmotstandere.

 2. Kven har sagt at nokon ‘stel’ noko som helst? Dette er berre eit forsøk frå kapellanen si side for å få oppmerksemd om eigen person ved å lange ut mot sine eigne sogneborn. Det er ingen krav som seier at Kirkens nødhjelp skal ha kollekten.

 3. Det er ingenting som sier at kollekten skal gå til et veldedig formål, her kirkens nødhjelp, men det er en dårlig tendens at menighetene skal ha all kollekt selv.. Hvorfor?

  Ris menighet er ingen fattig menighet, og menneskene som bor der har råd til å bidra også med kollekt andre dager en julaften.

  Jeg er helt enig i at det er en viktig symbol sak, i en tid da høytiden bare er blitt til meg,meg, meg kan godt kirken være med å løfte frem nestekjærligheten, og si at det finnes mennesker som trenger å få dekt sine grunnleggende behov, og at det er det julen også handler om!

  Å beskylde noen for å mene noe prinsippielt bare for å få oppmerksomhet om seg selv er en annen historie, og er en total grunnløs beskyldning!

 4. Det er ikke et krav om at Kirkens Nødhjelp skal ha kollekten på julaften, men det er praksis i veldig mange menigheter. Jeg synes det er en viktig symbolhandling, og for meg er det at kollekten går til KN viktig for å synliggjøre hvorfor vi feirer jul.

  Inkarnasjonen er for meg den ypperste solidaritetshandlingen: Gud kler seg i kjøtt, og trer inn i vår menneskelighet. Ikke som et rikt kongebarn, men som et fattig barn, som ligger i en kald stall i et okkupert land.

  Men avstanden til den kalde stallen føles lang, når man sitter i et varmt kirkerom, mens man blunder øynene og lengter etter ribbefett og gavehauger.

 5. Å beskylde noen for å mene noe prinsippielt bare for å få oppmerksomhet om seg selv er en annen historie, og er en total grunnløs beskyldning!

  Unnskuld meg, men klarar du verkeleg ta ho seriøst når ho seier at ho “blir personlig kvalm” og når ho skriv at det er “pinlig å stå ansvarlig i menighetens gudstjenester etter dette, og særlig på julaften.” Det er over the top. Det einaste eg tenkte når eg las dette var at her var det ein person som var ute etter å få merksemd om seg sjølv. 🙄

 6. Det må være lov å spissformulere seg, og noen ganger tror jeg spissformuleringer kan være veldig saliggjørende.

  Saken her er at et oslovest menighetsråd, på vegne av sine kjemperike menighetsmedlemmer, bestemmer å ta halve offeret selv, et offer som kan komme på 150 000 kr. Disse pengene kunne gått til verdens fattige, men nå går halvparten til denne menigheten som består av stort sett veldig rike mennesker.

  Jeg mener det er flaut og umoralsk, og er enig med prestens ord. Egentlig burde hun nektet å holde gudstjeneste! Denne saken provoserer meg veldig. I den norske kirke kan prester nekte å døpe barn til lesbiske, men å si noe om penger, nei, det får man ikke lov til!

 7. Prester kan godt bedrive dåpsnekt, men da får de som gjør det, være konsekvente. Hvilke kriterier er det som skal gjelde for dem som blir funnet gode nok til å motta dåpen, eller i dette tilfelle, for deres foreldre. Jeg skulle gjerne likt at du sa noe om det.

  Jeg er desverre redd for at ingen blir funnet verdige til dåpens hellige sakrament hvis menneskenes målestokk skal bestemme hvem som er verdige.
  Derfor er jeg glad det er Gud som inviterer til dåp, og Gud stenger ingen ute.

  Pater Haram har mange tanker, og jeg er fundamentalt uenig med ham i det meste. Men han er en belest fyr, det skal han ha.

 8. “Unnskuld meg, men klarar du verkeleg ta ho seriøst når ho seier at ho “blir personlig kvalm” og når ho skriv at det er “pinlig å stå ansvarlig i menighetens gudstjenester etter dette, og særlig på julaften.” Det er over the top. Det einaste eg tenkte når eg las dette var at her var det ein person som var ute etter å få merksemd om seg sjølv. ”

  Jeg klarer på alle måter å ta henne seriøst, for jeg er så hjertens enig!
  Det er kvalmt at de rike bare vil ha mer, og ikke engang i året klarer å se at det er noen andre i verden som kunne trengt pengene mer enn de selv gjør!
  Hadde jeg vært prest hadde jeg nektet! Å være med å bygge opp denne selvegoistiske tendensene blir for mye for meg!

  Saken er viktig symbolsk, og det sier mye om hva slags menighet dette er. for all del arranger et loppemarked som alle andre menigheter i Oslo gjør når de ikke får budsjettet til å gå rundt, men ikke ta pengene fra de som allerede har minst!

 9. Det er kvalmt at de rike bare vil ha mer, og ikke engang i året klarer å se at det er noen andre i verden som kunne trengt pengene mer enn de selv gjør!
  Hadde jeg vært prest hadde jeg nektet! Å være med å bygge opp denne selvegoistiske tendensene blir for mye for meg!

  Merkeleg at alle reknar med at denne kyrkja er ‘kjemperik.’ Det kjem jo fram at ho er i politiske problem. Då hadde det kanskje vore på sin plass å kritiserer nærmiljøet og ikkje sitt eige sokneråd.

  Men eg må innrømme at folk som bruker slik ordbruk som ‘kvalm’ for meg virkar å stå fast i eit utdatert fjortisspråk.

 10. Jeg forstår ikke helt hva du mener med politisk korrekt i denne sammenhengen. Å være politisk korrekt oppfatter jeg handler om å mene det en antar er mins mulig ubehagelig og kontroversielt, dilte etter flertallet. Uengasjert og lite villig til å risikere noe for sine standpunkter er det jeg forbinder med å være politisk korrekt. Denne saken handler om noe helt annet. Denne presten engasjerer seg tydelig i en sak hun har sterke meninger. For henne handler det om sentrale kristne verdier, og hun er følelsesmessig berørt av saken. Å snakke om poltisk korrekhet i denne saken derfor ganske på siden.
  Kan du ikke forholde deg til saken: I en menighet som i mange år har gitt til de fattige i verden på julaften ønsker de nå i år å bruke denne kollekten til eget virksomhet. Dette er kanskje Norges rikteste meninghet. Presten synes dette er galt og at det bryter med hennes verdier, og sender helt feil signaler. Synes du det er ok at norkse menigheter reduserer på innsatsen til bistands- og misjonsorganisasjoner, og at de øker innsatsen på eget arbeid?

 11. Når dei har underskot, ja. Det kjem fram av artikkelen at dei ikkje er “Norges rikteste meninghet.” Det er interessant at alle her antar at kyrkjelyden er rik. Men det kjem fram at dei driv med underskot. Då hadde det kanskje vore betre å sagt noko til medlemmane i kyrkjelyden. Sagt; “gjev meir til bistand.” Men i staden for å faktisk ta det opp med dei tek ho det opp med soknerådet som slit med underskot.

  Det er det eg meiner med ‘politisk korrekt’; ho ville sannsynlegvis vorte upopulær om ho tok det opp i ein gudsteneste. Så då angrip ho heller soknerådet sitt.

  Og for min del er Kirkens nødhjelp på same linje som Røde Kors. Dei driv viktig arbeid, men ein kyrkjelyd kan ikkje drive med underskot over lang tid. Det ville i så fall bety at ein la den ned. Det er jo mange kyrkjer som står ubrukt i Oslo. Eller som vert brukt til andre ting — ting som ikkje genererer kollekt.

  Ho kunne kanskje heller sagt; gjev meir pengar til bistand i staden for å krossfeste dei som arbeidar frivillig der. 🙄

  Og som eg har sagt før; språkbruken hennar vitnar om ein person som i konfliktløysing har stagnert på eit fjortisnivå.

 12. Jeg synes det tenderer til det usakelige når du sier at “språkbruken hennar vitnar om ein person som i konfliktløysning har stagnert på eit fjortisnivå”.

  Når det gjelder økonomien til denne menigheten, er jeg ganske sikker på at den er på linje med resten av Oslokirkene, hvilket betyr elendig. Men faktum er at menigheten ligger i et område der medlemmene av kirken stort sett er mennesker med god økonomi, det vet menighetsrådet, og derfor prioriterer menighetsrådet egen økonomi, og gir en god dag i verdens fattigste.

  Det synes jeg er ganske umoralsk av menighetsrådet, og jeg synes det er riktig av kapellanen å reagere. Ordene hun bruker er sterke, ja vel, men det må være lov å ta litt i.

 13. Jeg erkjenner at det ikke tenderer til usakelig det du sier om kapellanen, fordi det må være lov å spissformulere seg. Det er viktig for meg at man kan ta litt hardt i, i ordskiftets hete 🙂

 14. Gaute;

  Jeg synes det tenderer til det usakelige når du sier at “språkbruken hennar vitnar om ein person som i konfliktløysning har stagnert på eit fjortisnivå”.

  Å bruke ord som ‘kvalm’ i slike saker vitnar om ein språkbruk som er ‘mindre moden’ for å seie det fint.

  Når det gjelder økonomien til denne menigheten, er jeg ganske sikker på at den er på linje med resten av Oslokirkene, hvilket betyr elendig.

  Akkurat.

  Men faktum er at menigheten ligger i et område der medlemmene av kirken stort sett er mennesker med god økonomi, det vet menighetsrådet, og derfor prioriterer menighetsrådet egen økonomi, og gir en god dag i verdens fattigste.

  Hadde det ikkje då vore betre å teke det opp med medlemmane? Kanskje sagt; “No må de sjå til å gje meir pengar til bistand.” Meiner du det er betre å angripe soknerådet som slit med økonomien i staden?

  Det synes jeg er ganske umoralsk av menighetsrådet, og jeg synes det er riktig av kapellanen å reagere. Ordene hun bruker er sterke, ja vel, men det må være lov å ta litt i.

  Det finst ikkje umoralsk i det heile. Eg har vore kasserar i ein ungdomsklubb. Å drive med underskot er ikkje bra; det skal ikkje førekomma.

  Er det betre å stenge kyrkja så ingen kan gje kollekt?

 15. En prest som blir kvalm av sin egen menighet, bør revurdere sin stilling. Kan ikke se at dette er forenlig med prestegjerningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s