“Mennesket er ein ressurs”

Årets nyårstale frå statsministeren kunna hatt overskrifta ‘mennesket er ein ressurs.’ Og det er eg einig med. Men er det alt mennesket er? Er det slik at mennesket fell i verdi dersom det ikkje er ein ressurs?

Det virkar som at hovudfokuset var at vi måtte tenke nytt for å få vekst og arbeid. Og det er vel og bra det. Men dersom det sluttar der vert vi til slutt berre nytterobotar. Denne nyårstalen vitnar for meg meir og meir om sosialismens utilitarisme. Ein ser ut til å vera meir oppteken av arbeidskraft enn av menneske.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s