Litteratur om ekklesiologi

No til hausten skal eg fullføre bachelordelen av teologiutdanninga mi før eg verkeleg byrjar på master.[1] Difor lurte eg rett og slett på om folk hadde nokre gode tips til bøker og artiklar som kan vere bra å lese, og som ikkje er på pensum. Pensum finn de på denne sida, eller på denne lista her (ting i feit skrift har eg allereie; ting i feit raud skrift er i kompendium):

 • Michelsen, L.M.: Guds folk – kirkens røtter i Det gamle testamente. Bergen 1995.
 • Kvalbein, H.: “I Jesu skole. Disippelskap som utgangspunkt for kirketenkningen”, i: Røsæg, N.A. & Kvalbein, H. (red.): Slik blir kirken til. Kirke i forandring i Det nye testamente. Trondheim 2003, s. 53-77.
 • Røsæg, N.A.: “Kirken i Korint. Modeller for kirken i nytestamentlig kontekst og i dag”, i: Røsæg, N.A. & Kvalbein, H. (red.): Slik blir kirken til. Kirke i forandring i Det nye testamente. Trondheim 2003, s. 79-146.
 • Røsæg, N.A.: “Huskirker og husfellesskap – fra urkirken til våre dager”, i: Ung Teologi 22/3 (1989), s. 38-51.*)
 • Sandnes, K.O.: I tidens fylde. En innføring i Paulus’ teologi. Oslo 1996, s. 202-214.*)
 • Skjevesland, O.: Huset av levende steiner. Oslo 1993, s. 149-183.
 • Rise, S.: “Treenighetslære og ekklesiologi”, i: Henriksen, J.-O., Heiene, G. & Thorbjørnsen, S. O. (red.): Teologi for kirken. Festskrift til professor dr.theol. Torleiv Austad på 65-årsdagen. Oslo 2002, s.34-46. *)
 • Tjørhom, O.: Kirken – troens mor. Et økumenisk bidrag til en luthersk ekklesiologi. Oslo 1999, s. 9-38; 62-270.
 • Rise, S (red.): For Guds skyld? Om etikk og livssynsforankring. Trondheim 2004.
 • Luther, M.: Om Kirken og Konsilene, del 3, Wittenberg 1539, i: Prenter R. (red.): Martin Luther: Skrifter i udvalg: Bd 2: Skrifterne om kirke og gudstjeneste. København 1963, s. 387-435.
 • Hope, L.: Kyrkja og Guds Folk. Bergen 1923, s. 141-145. (Denne finst på nett.)
 • Kirkens Grunn 1942. (Denne finst på nett.)
 • Vatikankonsilets konstitusjon Om kirken (Denne finst på nett.)

Eg er også interessert i å kjøpe noko av det som står oppfor brukt.

Noter[1] Eg byrjar så vidt på masternivået til hausten (skal ta ca. 10 poeng).

Advertisements

7 thoughts on “Litteratur om ekklesiologi

 1. Det nyaste norske på marknaden er nok Harald Hegstad: Den virkelige kirke. Bidrag til ekklesiologien. Trondheim 2009.

 2. Den “nye” russiske kultboken av Mikael Bulgakow: “Mesteren og Margarita”
  og
  “Det gyldne Esel” av Apuleius.
  God bok og god sommer!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s