Nytt namn igjen

Det var ikkje alle tema som likte greske bokstavar like godt, så eg har no bytta namn frå Εὐχαριστία (Evcharistia) til Evkaristi.

One thought on “Nytt namn igjen

  1. Men brødteksten er no veldig grå, i alle fall på min nettlesar. Vanskeleg for enkelte av oss middelaldrande å lesa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s