Unødig omskjering?

Via VG, DagenMagazinet, Dagbladet og Vårt Land.

Rådet for legeetikk meiner at Norge bør forby omskjering av gutar. (Det vil seie; born. Eg reknar ikkje med at dei vil late det verta forbode at vaksne menn let seg omskjere.) Trond Markestad, professor i barnesjukdomar og leiar for rådet, seier at “friske spedbarn utsettes for både smerte og risiko for komplikasjoner helt unødig.” Han seier vidare: “Det har ingen medisinsk begrunnelse, og det strider dermed mot medisinsk etikk.”

Dette må vere noko av det mest tullete eg har høyrt på lenge. Er det slik no at alt som ikkje er ‘medisinsk grnnngjeve’ strir mot ‘medisinsk etikk’? Det er mange ting i verda som ikkje er ‘medisinsk grnnngjeve.’ Ting kan ha ei kulturell, religiøs eller politisk grunngjeving også. Strir dette mot ‘medisinsk etikk’? Og kva meiner han med at dette er “helt unødig”? Er ikkje dette å setje ateismen som premiss for diskusjonen? At alt som er religiøst grunngjeve per definisjon vert ‘unødig’?

3 thoughts on “Unødig omskjering?

 1. Det som er det pussige er at det faktisk har en medisinsk begrunnelse som veldig mye av renhetslovene har.
  Graden av kvinner med livmorhalskreft grunnet HVP er bortimot fraværende i samfunn med omskjæring og menn med peniskreft av samme virus, og argumentet med andre kjønnsykdommer i dag er også gyldig.

  Om de ikke forstod nøyaktig hvorfor i tiden da Mosebøkene ble skrevet, så er forbløffende mange av reglene inkorporert i dagens hygieneråd, både i forhold til menneskers hygieniske oppførsel, tilbereding av mat og for sopp i hus.

  Jeg er ihvertfall mektig imponert, og også av sekulære grunner kan omskjæring anbefales i strøk som ikke har mulighet for så hyppig vasking og hygiene som oss.

  Om ateister bare kunne lese Bibelen og andre hellige skrifter. Hvis de ikke vil se Gud, kan de kanskje se fornuften.

 2. Bra refleksjon!

  BTW: For ikke lenge siden ble det i en eller annen rapport (FN?) anbefalt å masseomskjære menn i Afrika for å hindre HIV-smitte. Utfordringen var å kombinere volum og hygiene.

 3. Den guden(allah,moise og mohamed) dere referer til ,ser vi han. Alt det han kom bort i er en katastrofe. Gutter som man må reparere pikken, jenter som også må reparere fitte..osv . Jeg mistenker deres gud for å vøre en dårlig handverker og en fyllik.

  http://kabylia.wordpress.com/

 4. Uansett så gjelder ikke regelen om omskjering lenger. Så dette burde være et ikke problem for kristne.

  Kabylia har jo en nokså vanlig oppfatning i likhet med andre som ikke tror på Gud, men det skal tas alvorlig at det finns slike oppfatninger og Kjetil burde være mer forsiktig med å kommentere slik – selv om kommentaren til kabylia ser ut til å være ment sårende, så skal det jo ikke slenges slik tilbake igjen.

  Påstander om å skrive i fylla og at vedkommende bør vurdere å lære seg norsk å skrive, det er kommentarer som viser hvem du er kjetil. Du bør nok vurdere å holde deg vekk fra slike svar.

 5. Det eg skreiv var sikkert litt uklokt… Men ein kommentar: “Uansett så gjelder ikke regelen om omskjering lenger. Så dette burde være et ikke problem for kristne.” Dette er eg einig i som kristen, men eg skreiv denne posten ut frå tanken om religionsfridom.

  Jødar trur at Gud har befala dei å omskjera, og difor vert ikkje omskjeringa ‘unødig’ for dei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s