Eksegese

Eg treff ofte på kristne som er opphengt i endetida, og då forstått gjennom bøkene i Left Behind-serien. Sjølv har eg teke opp desse bøkene, eller teologien bak, nokre gonger før. (Sjå her.) I dag vil eg berre kort sitere eit poeng eg kom over i ein diskusjon. (Forumet dette er funne på har ein tendens til å slette ‘gamle’ trådar. Med ‘gammal’ meiner eg trådar som er over ein månad gamle.)

I diskusjonen var det ein person som kom med det eg vil seie er ein særs god eksegetisk tommelfingerregel: “I would never dismiss a naive / face-value reading of the text as long as it doesn’t obviously contradict how the original recipients would have understood it.”

Det vil sjølvsagt vere problem her: Det kan vere vanskeleg å finne ut kva som openbert (obviously) går imot teksten si meining, og korleis ein ville forstått teksten då den var ny. Men så lenge ein tenker på desse vanskane trur eg dette er ein særs god eksegetisk tommelfingerregel.

Advertisements

One comment on “Eksegese

 1. Hva sier man i henhold til tommelfingerregelen til det følgende 🙂 :

  TREENIGHETEN

  Ved Fader, Sønn og Hellig Ånd
  er kjærligheten gitt et bånd.
  I hjertets, kroppens, blodets navn
  er vi som Herren Gud til gavn.

  Jeg håper du vil ha glede av å se Treenigheten forklart, på http://www.vaksinius.com/fra-bibelen/treenigheten.

  God jul!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s