Valentinsdagen

I dag er det valentinsdagen, og i det høve vil eg berre ynskje alle til lukke. Eg legg ved nokre lenker om St. Valentin.

Eg legg også ved ei utgåve av songen ‘My Funny Valentine,’ med Matt Damon på vokal. Men fyrst, ei bøn.

Allmektige, evige Gud, du som ved den sæle
Valentin spreidde ut din kjærleik, og let
han halda fram Kristus, lat opp hjarto våre
for ditt ord og din kjærleik, så vi som eitt
folk kan stå samla for å vedkjenna at du er
den eine sanne Gud du som med Kristus og
Den Heilage Ande lever og råder, éin sann
Gud, frå æve og til æve. Amen.

‘My Funny Valentine’ med Matt Damon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s