Baptistar som faddarar i barnedåpar?

Vårt Land melder at det er ein del reglar for kven som skal vere faddarar i ein barnedåp. Det heiter m.a. at ein ikkje kan forkaste barnedåpen. Eg skal ikkje kommentere sjølve saka som Vårt Land tek for seg, men vil heller komme med ein generell kommentar.

For meg er det heilt sjølvsagt at ein baptist – og med det meiner eg ein person som faktisk held fast på det baptistar trur på – ikkje kan vere fadder i ein barnedåp. Ein baptist må jo forkaste barnedåpen. Om han ikkje gjer det, burde han vel tenkt på å vere noko anna enn baptist. For meg høyrest det heilt absurd ut å skulle vere fadder i ein dåp dersom ein ikkje anerkjenner den dåpen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s