Ingen oppseiingar av Carissimi-prestar…?

I fylgje Vårt Land seier biskop Halvor Norhaug at det ikkje er snakk om å byrja med oppseiingar av Carissimi-prestar. “Jeg vil understreke at ingen biskop har tenkt å foreta seg noe i retning av en oppsigelsesprosess mot Carissimi-prestene,” seier han. Men så seier han noko vesentleg, og det er at biskopane “vil markere at det for en kirke er uakseptabelt å bryte nattverdfellesskapet.” Og at dei “vil gjøre dette klart overfor vedkommende prester.”

Slik tolker eg dette: Ja, det kan sikkert stemme at det ikkje er snakk om oppseiingar for dei som allereie er prestar i Dnk. Men eg kan ikkje tolke denne teksten på ein annan måte enn at ein person med Carissimi-overtyding, ikkje kjem til å få verte ordinert i Dnk. Det betyr rett og slett at Dnk ikkje lenger har rom for folk som faktisk står for klassisk kristendom.

Biskopane snakka her om ‘rom for den andre part.’ Eg byrjar å tru at det dei eigentleg meiner, er at dei andre bør svømje over Tiberen, til Rom. Då vert det Rom for den andre part.

Advertisements

2 thoughts on “Ingen oppseiingar av Carissimi-prestar…?

 1. Sett utenfra Den norske kirke (er ikke medem der). Jeg er ikke teolog, en det får prøve seg:

  I utgangspunktet synes jeg at prester må adlyde biskopen. Det kan heller ikke være sånn at presten fritt skal kunne velge hvilken biskop han skal forholde seg til. Biskopen er ikke en rådgiver eller sørvisinstans for presten. Presten opptrer tvert om på vegne av biskopen. Heterodokse biskoper kan og bør avsettes, men det kan ikke være opp til den enkelte prest eller menighet å bryte nattverdsfellesskapet med biskopen. Den som bryter nattverdsfellesskapet med biskopen, bryter i realiteten fellesskapet med kirken

  Nå er det imidlertid slik at biskopene i DNK egentlig ikke er biskoper men kongelige embedsmenn. Selv om betraktingene over er riktige for Kirken så er de ikke nødvendigvis riktige for Den norske kirke.

 2. Thomas

  “I utgangspunktet synes jeg at prester må adlyde biskopen. Det kan heller ikke være sånn at presten fritt skal kunne velge hvilken biskop han skal forholde seg til. Biskopen er ikke en rådgiver eller sørvisinstans for presten. Presten opptrer tvert om på vegne av biskopen.”

  Ja, og der er ikkje Carissimi ueinige. Men i luthersk tradisjon er det eit viktig element; at ein ikkje kan tvingast til å handla på trass av samvitet sitt, dersom det er snakk om noko som går mot evangeliet. Og eg vil seie at dette har skjedd no. (Spørsmålet om homofilt samliv er synd eller ikkje rører heilt fundamentalt ved evangeliet. For evangeliets kjerne er jo nettopp tilgjeving og forlating av synder.)

  Ein har no biskopar som ved embetet representerar og institusjonaliserar ei ny lære, med legitimitet frå lærenemnda og kyrkjemøtet. Det er altså ikkje snakk om einskildsbiskopar som så og seie heilt privat ‘pratar tull,’ men om at det no er to gjensidig motstridande lærer representert i Dnk. Dette må få konsekvensar. Om den lutherske læra omkring biskopen si makt, les Confessio Augustana 28.

  “Heterodokse biskoper kan og bør avsettes, men det kan ikke være opp til den enkelte prest eller menighet å bryte nattverdsfellesskapet med biskopen. Den som bryter nattverdsfellesskapet med biskopen, bryter i realiteten fellesskapet med kirken.”

  Ja, men her er det snakk om at det allereie er to kyrkjer. Ein kyrkje må ha éi lære. No er det to. Altså er det i realiteten to kyrkjer.

  “Nå er det imidlertid slik at biskopene i DNK egentlig ikke er biskoper men kongelige embedsmenn.”

  Og det er eit problem.

  “Selv om betraktingene over er riktige for Kirken så er de ikke nødvendigvis riktige for Den norske kirke.”

  Viser du til ditt innlegg, eller mitt? Om det er ditt, så må eg seie meg einig i at dette ikkje nødvendigvis er rett for Dnk. I den tradisjonen Dnk står i er det klart at ein ikkje kan tvinge folk til å handla mot, eller utanom, evangeliet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s