VG prøver å sjokkere om nattverden

‘Kristus på krossen’ av Roger van der Weyden

VG prøver å sjokkere oss med å fortelle oss at Kristus ikkje åt det siste måltidet sitt på ein tordag. Å milde himmel! Ok, frå spøk til alvor. Dette er ikkje noko nytt. La meg sitere eit utdrag frå artikkelen:

Professor Colin Humphreys ved universitetet i Cambridge tror, ifølge AFP, at det hele skyldes litt kalenderforvirring. (…)Bibelske kilder har aldri vært soleklare på når dette måltidet av blant annet brød og vin fant sted. Evangelistene Matteus, Markus og Lukas skriver alle at det falt sammen med starten på den jødiske påskehøytiden pesach. Johannes derimot mener at de spiste sin siste kveldsmat før pesach. (…)

I sin nye bok «The Mystery Of The Last Supper» argumenterer Cambridge-professoren med at Jesus kan ha brukt samme kalender som de tre førstnevnte evangelistene. En kalender som avvek fra den Johannes forholdt seg til.

– Uansett hva du mener om Bibelen, så er faktum at jødene aldri ville forveksle påskemåltidet med noe annet måltid. Derfor er det problematisk å forstå hvordan de fire testamentene kan motsi hverandre på dette punktet, sier han. (…)

[E]tter Humphreys oppfatning er det ikke sannsynlig at arrestasjonen av Jesus i Getsemane, hans avhør av Herodes og endelige dom foregikk i løpet av en natt, men over et lenger tidsrom.

Vel, dette er ikkje noko nytt. Slik eg har forstått, var det to konkurrerande påsketradisjonar på Jesu tid. Det var den prestelege tradisjonen, som skal vere presentert i Johannesevangeliet og den meir ‘folkelege’ fariseerske, som skal vere presentert i dei synoptiske evangelia. Bakgrunnen var visstnok at einskilde grupperingar ikkje godtok dei prestelege påsketradisjonane, og difor gjorde opprør ved å feira eigne måltid, omlag fire dagar før. (Det vil seie tre dagar, då ein alltid telte med dagen ein var i.) Ein kan lese litt om dette her og her.

Det er indikasjonar på at det var forskjellar i evangelia omkring dette. Sjå t.d. Mark 14,1-9. Der les vi om at Jesus vert salva i Betania, heime hos Simon den spedalske. I v. 1 les vi: “No var det berre to dagar att til påske og høgtida med usyra brød. Overprestane og dei skriftlærde prøvde å finna ut korleis dei kunne gripa Jesus med list og slå han i hel.” La oss anta at dette var på ein måndag. Då ville påsken kanskje vore på tysdag. (Måndag+tysdag.) La oss så gå til Joh 12,1-10. Der les vi om at Kristus vert salva i Betania, og vi les i v. 1: “Seks dagar før påske kom Jesus til Betania, der Lasarus budde, han som Jesus hadde vekt opp frå dei døde.” Dersom vi seier at dette skjedde på ein måndag, kan vi seie at påsken (slik Johannes og prestane såg det) hamna på ein laurdag, dvs. på fredags kveld. (Måndag+tysdag+onsdag+torsdag+fredag+laurdag) Det er difor ikkje noko problem slik eg ser det at det er forskjell her. Det er i alle fall ikkje noko nytt, om VG skulle tru det.

Advertisements

2 thoughts on “VG prøver å sjokkere om nattverden

  1. Dypt tragisk at vi fremdeles må lese om dette bedrageriet, denne overtroen og disse løgnene år etter år på denne tiden av året. Prester og professorer som vier livet sitt til denne fantastiske bullshiten som har kastet mørke skygger over menneskeheten i to tusen år, burde ærlig talt tvangsinnlegges og behandles for selvhypnose, selvbedrag, vrangforestillinger og en rad andre psykiske lidelser som de aldri blir lei av å plage andre med.

    Sannheten er at 90 prosent av det norske folk for lengst har gjennomskuet svindelen og bare vil nyte fridagene sine i fred, så vær så snill og spar oss for disse totalt uinteressante teoriene om denne eventyrskikkelsen spiste og drakk på en onsdag eller torsdag.

    Nobody gives a shit – og godt er det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s