Cudos til styret i Skudesnes bedehus

Vårt Land på nett melder at styret i Skudesnes bedehus har bestemt at biskop Erling Pettersen ikkje er velkomen som forkynnar eller prest når han skal på visitas Falnes og Ferkingstad sokn. Dette er de mange som har reagert på. Haugesunds Avis seier t.d. på nett at biskopen har “framstått som en brobygger, en raus personlighet levende interessert i menighetslivet i hele bispedømmet.” Og vidare, at det å “stenge døra for en som ønsker at kirken skal være et sted der mennesker møtes med varme, åpenhet og respekt har ingen fornuftig begrunnelse.” Spørsmålet er kva kyrkja er for noko. Er ho berre eit uttrykk for ‘tidsånda’ eller skal ho vere ei røyst som seier til oss kva som er sant og rett? Sokneprest Lars-Tore Anda i kyrkjelyden på Falnes seier at styret på bedehuset “gjør sine selvstendige vurderinger. Men jeg synes det er underlig at de ikke vil gi biskopen tilgang til et vigslet rom.”

Eg synst ikkje det er ‘underleg’ i det heile. Ein skal ikkje bruke det som er vigsla og sett til sides for heilag bruk i Guds namn til å fronte vranglære og heresi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s