Liturg og ‘medliturg’?

I dei ålmenne føresegnene for Ordning for hovudgudstenesta i Dnk sin liturgireform (pdf-fil, s. 2) står det under definisjonane at omgrepet liturg er brukt om “ordinert prest eller ein annan person med fullmakt frå biskopen til å forretta gudstenester, og som har hovudansvaret for den aktuelle gudstenesta.” Så står det vidare at omgrepet medliturg er brukt om “alle som i tillegg til liturgen gjer liturgiske oppgåver i gudstenesta.”

Eit kort spørsmål i denne samanhengen er kva dette skal bety? Er ein sjukepleiar på kirurgisk avdeling ein ‘medkirurg’? Er ein menig soldat eit ‘medbefal’? Ord har meining, og slik eg ser det representerer ‘medliturg’-omgrepet ei svekking av luthersk embetssyn. Eller så har ein rett og slett ikkje reflektert over omgrepet. Ingen av delane lovar bra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s