Gud som Far

I høve den nye bibelomsetjinga som vert lansert i morgon tok eg turen innom bibel.no for å lese litt om endringane. Der stod det litt om kvifor ein har valt å gå over til Far, frå Faderen. Før eg går inn på det dei skreiv vil eg berre seie at eg likar best ‘Far,’ men at ‘Faderen’ er betre der det står bestemt artikkel. Når Kristus (t.d. i Matt 11,27; Mark 13,32; Luk 10,22; Joh 3,25, etc.) skriv om ‘Faderen’ (ὁ πατήρ, ho patær) og ‘Sonen’ (ὁ υἱός, ho hyios) meiner eg det for det fyrste vert feil å skrive ‘Far’ og ‘Sonen.’ Det ser rart ut, og høyrest rarare ut. Det er ikkje betre å bruke ‘Faren,’ det høyrest også feil ut. Her meiner eg ein bør halde på ‘Faderen.’ (Eg er litt spent på kva dei har valt å gjere i omsetjinga som kjem.)

Men over til det dei skreiv om ‘Fars’-omgrepet:

Når Jesus omtaler Gud som sin Far, var dette en annerledes uttrykksmåte enn det som ofte ble brukt i samtiden. Nærheten i forholdet mellom Jesus og hans himmelske Far kommer nå tydeligere fram gjennom at ordet «Fader» en rekke steder er erstattet med «Far», blant annet i tiltalen til Fadervår: «Vår Far i himmelen!» «Faderen» i bestemt form er beholdt i formelen «Faderen, Sønnen og Den hellige ånd».

Men slik eg har lest om fars-omgrepet på nytestamentleg tid er ikkje dette nødvendigvis rett. Ordet ‘Far’ kan sjølvsagt peike på det intime, det nære, det kjærlege. Og det trur eg også det gjer. Men det peiker like mykje på det strenge, det standhaftige, det irettesettande, det rettferdige, det styrande. I samtida var far i huset (eller snarare slekta) kjent under omgrepet ὁ οἰκοδεσπότης (ho oikodespoths), ‘husherren’ (eig. ‘husdespoten’). Dette var familien sitt overhovud, betre kjent under dei latinske nemningane pater familias, paterfamilias eller patria potestas. (Sjekk Wikipedia.) Eg trur at vi, for å skjøna kva bibeltekstane seier oss, må prøve å lære litt om det miljøet dei vart skrivne inn i.

PS, ein liten digresjon. Eg hugsar for nokre år sidan at ein predikant, for å formane til personleg kristentru, sa at “Gud er vår Far, ikkje vår bestefar. Gud har ingen barneborn.” Det er bra å oppfordre til eit personleg val, men eg trur ikkje dømet han gav var noko godt. For fars-omgrepet var nettopp farga av paterfamilias-tanken, og ein paterfamilias var altså overhovud for storfamilien og kunne godt ha vore ein bestefar. Fars-omgrepet inkluderte nemleg bestefedre. Predikanten hadde eit godt mål, men han burde ha brukt eit anna argument. Men slik kan det gå når ein les slike omgrep i lys av notida sine kategoriar. Men det er ein digresjon.

Då vil eg berre oppmode folk om å ta seg ein tur til nærast bokhandel i morgon, og kjøpe seg ein ny bibel.

Advertisements

155 thoughts on “Gud som Far

 1. Hei!

  Spennende blogg! Skal kjøpe meg den nye oversettelsen så fort jeg får råd… Eller ønske meg den til jul;)

  Guds velsignelse!

 2. Det er greitt at du likar «Far» best, men å nytta «Far» i ubunden form og so «Faderen» i bunden form hadde vore uråd.

  Det rette —for meg, og for alle norske kristne — hadde vore å halde på «Fader» og «Faderen». Bytet til «Far» er berre eit slag fetisjisme — eit sals-argument for å kjøpa ny bibel. Det mi ærlege meining at det er tøys å sjå på «far» som moderne. For også bannskap og bøn er ein del av språket vårt. Og når med bed eller bannar, so er det det vanlege å seia «Fader»!

  Den nye bibel-utgåva til Bibelselskapet representer dessutan ei bokmålisering: «Vår far» er tildømes ikkje det same som «Far vår». Det å seia «Vår Far» verkar veldigt ytre: Når presten vender seg til Gud og bed «Fader/Far vår», so inkluderer han både seg og kyrkjelyden i dette. Derimot, dersom han skal seia «Vår far» – uff, eg greier ikkje uttrykkja kor kunstigt dette er.

  Døme: Du snakkar om om «pater familias» etc. Lat oss seia at du kjem til pater fammilias og tiltalar honom med «Vår far».

  Kan henda har dette med vokativ å gjera. Dersom me skal nytta «Vår var» so må me tenkja oss eit «Du« fyrst: «Du, vår far». Derimot er det heilt normalt å venda seg til Gud som eit «du» ved å byrja tiltalen med Fader/Far — akkurat som det er vanleg i det verkelege liv.

  Tillegget «vår» — Fader/Far vår — er med å uttrykja at det er eit kollektiv som vender seg til Gud. Derimot — «Vår Far» verkar meir som ei trusvedkjenning — beint fram eit slag forkynning. Og bøn skal ikkje vera forkynning! I tillegg er det ei umiskjenneleg Kanaan-språk-vending, dette «Vår Far».

  Hadde dei i det minste skjematisk bytt ut «Fader/Faderen» med «Far/Faren», so kunne det gjerne vore eit mogelegt grep. Dette har dei altso ikkje våga. I staden har dei gripe til ein klisje som «Vår far». Skuffande. Eg vonar difor — og av mange andre grunnar — at denne omsetjinga vert omstriden og i minst mogeleg grad fær beinveges liturgisk påverknad.

  Helsing «gresk-ortodoksen». (Jamfør at du kallar deg «katolikken»)

 3. Synes det er trist å se at bibelen skal bli “tolket” på nytt.
  Det blir en slags utvanning av hele biblen.
  Er redd for hva dette kan føre til på lang sikt..
  Hva blir det av forandringer neste gang?
  Håper ikke at bibelen snart er så omskrevet at sannheten forsvinner…

 4. Synes det er synd at Gud blir mindre og mindre kjønnsnøytral. For meg er Gud like mye “Mor”. I neste oversettesles så blir han vel pappa?

 5. AtTle, har du lest denne omsetjinga? Veit du at det i snitt kjem ei ny norsk omsetjing ca. kvart 21. år? (Altså i 1904, 1917, 1938, 1978, 1994, og 2011, og eg kan ha missa nokon. (Og det er berre nynorske utgåver.)

  kimmi, kan du forklare kva du meiner? Står det noko om at ein ikkje skal kunna omsetje Bibelen til andre språk, eller revidere desse omsetjingane?

 6. Ser her at folk “frykter” at bibelen skal bli endret slik at sannheten forsvinner. Too late.. Det har skjedd for lengst. Dette er ikke den samme bibelen som Jesus og Moses kom med. Bibelen er blitt tuklet med i flere århundrer. Helt siden Jesus forlot oss.

 7. Hva med “Flyvende spagettimonster”?
  Ja, jeg tror jeg vil kalle ham Flyvende Spagettimonster fra nå av..

 8. La oss glemme uviktigheter, og fokusere på hva Guds Ord sier, og sette kreftene inn på å spre evangeliet til flest mulig i denne siste tid, og å komme oss gjennom den trange porten!
  “ikke alle som sier, “Far, Far” skal komme inn, men de som gjør Fars vilje.”

 9. Bibelen er oversatt så nære grunnskriftene som mulig denne gangen.(til du som kommenterte det) Og hva så om Far henviser til en streng og rettledende Gud? Gud er streng og rettledende. Kjærlig og god, men han tukter sine barn av kjærlighet. For å hjelpe oss på rette veier. Og det er ingenting galt i det. Tvert imot.

 10. hvor lenge skal disse u gudelige menneskene kunne kverulere med bibelen. det står i slutten av bibelen, at ingen har lovt til å trekke fra eller legge til ting. det betyr at ingen har lov til å til passe bibelen, til sitt behov for kverulering, til dagens behov.

  vi mennesker har lært, fra vårt samfunn, at vi skal hjelpe hverandre, selv om vi er forskjellige og er u enige med hverandre, men i bibelen fortelles der, at hvis du ikke tror på jesus så kommer du til helvede. hvilken hjelpende hånd er det, og hvor er kjærligheten som dei forteller om. har ikke samfunnet ett større kjærlighets budskap enn hva bibelen noen gang vil få.

  denne bibelen og kjærligheten som dei kristne hevder og kverulere med, vil jeg ikke tatt i med naboen sine skitne hansker, for man kjenner ogsen til historien, som ut bredde deres budskap, i vollen og kriminalitetens kjærlighet’s dudskap, til deres gud. det står i bibelen: du har ikke lov til å slå i hjel. dei må ha hatt enn eller to hjerne celler prestene før i tiden ogsen, slik at dei kunne forstå dette budskapet, det står ingen ting om at dei kristne har ett untak forhold til denne loven. hadde det ikke hvert for den norske lov, så hadde dei kristne gjort det samme den dag i dag, for behov deres ligger i å behandle menneskene forskjelligt, alt etter om dei tror på jesus eller ikke, og dette har vist seg helt opp til dagen’s dato, med at dei kristne skal til himmelen, og vi andre, skal slåss i hjel og havne i helvede, for i helvede er man død.

  tenk at alle mennesker som er u enige i bibelens tolkning skal havne i helvede, hvilken kjærlighet forhold har dei kristne til sitt kjærlighets budskapet. hva med u enigheten mellom sektene inne i bibelens tros forhold. det skal jo kun ett feil tros forhold til, så havne man i helvede. dei kristne kverulerer og tolker bibelen alt etter deres behov, for dei skal til himmelen, koste hva det koste vil. er det kveruleringen forhold som er dei kristne sitt kjærlighets budskap.

  hvor tanke løse og dumme går det ann å bli. tror dere ikke at vi ser og forstår kristne sitt kverulerings behov for å kunne forsøke å styre oss, slik ha dere får ett ett behageligt liv, der dere truer oss med helvede, slik at dere slipper å jobbe og gjøre enn insatt for samfunnet. dere vil kun tigge penger for å kunne oprett holde livet deres og spre dere tåpelige budskap for å kunne betale skatten deres til samfunnet fra andre mennesker sitt slit og strev forhold for livets forhold. er vi i tillegg så dumme som dere vil at vi skal være, så skal vi få kunne komme til himmelen til den dumme jesus skikkelse deres, for da har dere fått deres vilje her på jorden. hvor er kjærligheten for ett bibelsk samfunn som skal ha ett mangfoldigt forhold til livet, der menneskene respektere hverandre forskjeller og meninger, og vil hverandre alt vell og godt som det hevdes i fra den kristne verden. nei i denne verden skal dei kristne true med helvede, slik at menneskene får psykiske vanskeligheter og kanskje tar sitt eget liv, slik at staten får store utgift poster fra deres trussel bilde om himmelen og helvede’s tolkninger.

  hvor lenge skal staten fø på disse u gudelige mennesker, som ikke vil staten noe godt enn gang, for menneskene som staten er av hengig av, skal til helvede, for dei tror ikke på jesus.

 11. Ein ting til om «Vår far»: Presten er ikkje ein mellom-mann. Og i «Far vår/Fader vår» er det kyrkjelyden som eit heile som bed.

  Det å seia «Vår far», derimot, skapar ei kjensle av at det er presten som har tenkt ut ei bøn som han framfører på vegner av kyrkjelyden. T.d.. er denne forma mykje nytta i liturgiske ad-hoc-bøner — t.d. når ein lagar nye bøner i samband med krisar o.d.

  Var det meg, so hadde eg sjølv i liturgiske ad-hoc-bøner valt «Far vår/Fader vår». Det er likevel litt lettare å forsvara bruk av «Vår far» i ad-hoc-bøner ettersom det i slike tilfelle verkeleg er slik at presten framfører ei bøn som ein ikkje kan føresetja at — ja —  tilhøyrarane kjenner til.

 12. om noen år blir det fra ”far” til ”pappa’.

  om kristne hadde ikke byttet ordene fra starten da hadde ikke katolikker, protestanter og mange andre sekter innen kristendomen sine egne bibler.

  ikke et eneste ord i muslimenes bok ”koranen” har blitt byttet.

 13. Jesus har ALDRI,ALDRI gjort krav på at han er Guds sønn,eller Gud,han var en profet..
  Vi vet jo at bibelen har blitt tilføyd menneskelige tekster og FORANDRET fra tid til enn annen..
  Vi er alle Guds barn..

 14. Å kalle dette å tolke Bibelen på nytt, når alt strengt tatt er beholdt og mer tilbakeført til den mest mulig opprinnelige meningen, samt at bildene fra den gang i langt større grad er beholdt, blir vel litt…vel… Da er det du som vil beholde vannet og ikke hoveddrikken… Du vil at det utvanna vannet skal være som det er, og ikke at man skal tørke noe av det utvannende vannet vekk fra “livets vann”… Så ikke vær redd for å komme enda nærmere Guds ord, slik det sto skrevet for 1700 eller mer år siden, i stedet for 33 år… om du tar poenget.

  Dette er IKKE å omskrive Bibelen, om man legger grunntekstene til grunn og forholder seg til dem.

  Å oversette:
  Jesus gikk langs veien
  til
  Jesus vandret langs stien
  er vel ikke all verdens forskjell, for retningen og meningen er på mange måter den samme.

  Men om de hadde oversatt den saken til
  Jesus hoppet oppover bakken
  Så skjønner jeg har du hadde ville protestere…

  Slik det nå foreligger, forstår jeg altså ikke protestene du forsøker komme med, for de treffer ikke den foreliggende oversettelsen…

  At du er redd for at neste oversettelse vil si at
  Jesus gikk langs stien
  burde vel si det meste… Innholdet er bevart, retningen bevart, meningen bevart… men tre forskjellige måter å si det samme på… Hva er grunnen til at man er redd for det?

 15. Hva er det du ikke liker? At teksten er tilbakeført mest mulig, til den opprinnelige teksten som står i de eldste bibelutgavene? At de opprinnelige bildene i langt større grad er brukt? At det nokså hverdagslige språket i grunntekstene har ført til et mer hverdagslig språk i vår utgave av Bibelen? Merkelig å antyde at du liker Bibelen, men ikke annet enn en utgave som kanskje ligner mye mindre på opprinnelsen enn den forrige utgaven…? Den utgaven du liker best, er jo den som er lagt til mest av de to utgavene du sammenligner… Pussig…

 16. Blir Gud mindre og mindre kjønnsnøytral? Hva er endret fra forrige utgave til denne utgaven i den forbindelse?

 17. Dette var vel et nokså unøyaktig og tendensiøst innlegg, vel…

  Moses kom jo strengt tatt kanskje ikke med noe, ikke Jesus heller… De hadde nok noen som skrev for seg… og så langt man har peiling, er vel de eldste tekstene man baserer seg på i dag, betydelig nærmere 2000 år gamle enn 1000 for eksempel…

  Men for all del – forklar deg nærmere…

 18. Det tror jeg ikke du skal bekymre deg for. Den norske bibels vei fra de originale tekstene har vært så lang og broket at du ikke kan bygge på noen bokstavelig skift-tro forståelse av den i noe fall. (Noe som i og for seg er en god ting.)

 19. Bibelen er en samling bøker.
  Den siste er Johannes Åpenbaring.
  Og det er i slutten av den det står at ingen må legge noe til.

  Jeg tolker det til at man skal være forsiktige med å legge til profetier i Johannes Åpenbaring.

  For hele Bibelen gjelder det vel at vi skal holde oss så nær som mulig intensjonen i det Paulus, disiplene og disiplenes hjelpere skrev. Ord for ord blir uansett veldig vanskelig.

 20. Finnes da forskjellige oversettelser av Koranen også.

  Forskjellige retninger hadde vi nok hatt uansett forskjeller i oversettelser.
  Det vil alltid være forskjellige tolkninger og vektinger, men jeg tror du finner sanne kristne på tvers av kirkesamfunnene. Og jeg tror du vil finne “falske” kristne i alle kirkesamfunn.

  Johannes Åpenbaring 2 og 3 vil støtte dette, såvidt jeg kan se…

 21. Han har såvidt jeg vet ALDRI, ALDRI sagt dette i klartekst, nei.

  Men han har latt andre si det for seg uten å gripe inn, noe han ville gjort om han anså dette for blasfemisk eller feil.

  “Den som har sett meg, har sett Faderen/Far” er vel kanskje det nærmeste vi kommer klartekst fra Jesu munn.

  I følge Bibelen var Jesus helt klart noe mer enn en vanlig profet.
  Han oppfylte Gamle Testamentes Messias-profetier og var den Frelseren jødene ventet på.

  Guds enbårne Sønn og Gud selv…

 22. Sammenlikningen er faktisk svært så treffende (selv om jeg tror det er utilsiktet); Gud, som fremstilt, gir oss alle i aller høyeste grad “an offer we can’t refuse”.

  Blasfemi er forøvrig kun en imaginær forbrytelse, og bør etter mitt syn ytes så skamløst og så høylytt som mulig.

 23. Synes det er greit å forholde seg til det som faktisk står, i en oversettelse.
  Det er viktigere å formidle sannhet enn å formidle “Full likhet og likestilling” på alle tenkelige og utenkelige områder.

  Eller skal vi begynne å kalle Martin Luther King jr. for Martine, siden vi synes det ville være fint om denne flotte mannen var litt mer kjønnsnøytral?

  Med det sagt, så er jeg ikke i tvil om at Gud også rommer mye av det som vi anser som gode kvinnelige karaktertrekk 🙂

 24. Også i samfunnet er det slik at du må strekke deg ut etter livlina når den kastes til deg. Gud ønsker å redde alle mennesker, men kan ikke redde de som ikke vil reddes 😦

  Det værste som kan skje er ikke å dø, det er å ikke ta imot redningen fra fortapelsen. Desverre må sannheten og alvoret forkynnes, selv om det kan virke skremmende. Desverre viser også historien at mange (de fleste?) må “skremmes” før de vender seg til Jesus og frelsen.

  Men hva ville du gjort om du slang ut en livline til en som hjelpeløst var på vei mot en foss, og offeret ikke ville ta linen. Ville du ikke ropt ut hva konsekvensene blir?

  Verken vi kristne eller Gud truer med helvetet, vi advarer mot helvetet. Og vi vil staten alt godt! Og de fleste av oss tror ikke bagateller som skiller oss i forskjellige kirkesamfunn skiller oss fra Gud. Det er den enkeltes hjerte og forhold til Gud og Jesus som avgjør: At vi legger vår selvgodhet og stolthet til side, og ydmyker oss innfor ham.

  Å ydmyke seg og tilbe er ikke noe negativt når den vi tilber er verd å ydmyke seg for og tilbe. Tvert om. Det bør være – og er for mange – en stor glede! (Jfr. uttrykket “Den største glede man kan ha er å gjøre andre glad” – Øverland???)

  Jeg kan være enig i at statskirke-ordningen kanskje ikke fungerer etter sin hensikt når samfunnet er så sekularisert, og når vi ser at mennesker med eller uten vitende og vilje utnytter maktposisjoner også i kirken.

  Men jeg håper virkelig de kristne fortsetter å forkynne det gode budskapet om at vi kan reddes til et langt bedre liv i evigheten. Og det livet kan begynne i dag. Du tar det imot gratis. Tro er tillit! Ha tillit til Jesus, hans lære og hans frelsesverk!

  Sett utenfra kan det se kjedelig ut å være kristen. Men som et barn kan synes det ser både merkelig, kjedelig og teit ut å være “svevende forelsket”, for senere å forandre oppfatning totalt, så er det også med kristenlivet. Selv om heller ikke kristenlivet alltid er rosenrødt, er forholdet til Jesus en kilde til det samme følelseslivet! Det er virkelig ikke kjedelig! (Tro meg, jeg har vært i begge leirer.)

  Når du oppdager hva Jesus faktisk har gjort for deg (Frelst deg fra fortapelse ved å la seg pine og dø), er han verd din tilbedelse og kjærlighet. Og denne kjærligheten smitter ofte over på et engasjement for vanskeligstilte. Et stort antall kristne tjener fattige og vanskeligstilte av et takknemmelig og kjærlighetsfyllt hjerte. Men det blir ikke bra nok før alle kristne engasjerer seg. Jesus hadde rykte på seg for å være “synderes venn”. Desverre har sjelden kirken hatt det samme ryktet, i alle fall ikke de siste årene. Men mange enkeltmennesker har gjort en stor innsats for sine medmennesker, inspirert av Jesus og av Guds kjærlighet og Ord.

  Det er ikke alltid dette er de samme som kverrulerer i media eller avsløres for overgrep. Disse sverter ofte de kristne som gruppe, men gruppen av ydmyke tjenere er stor – og får ikke samme plass i sensasjonspreget massemedia!

  Til slutt: I mine øyne har ikke samfunnet et større kjærlighetsbudskap enn det Jesus forkynner. På ingen måte. Jorden er fyllt av likegyldighet (jfr. f.eks. i kina der 19 mennesker passerte et livløst mennske), pengebegjær, utroskap, egoisme, vold, rus, krangling, mobbing, missbruk av Guds navn (Mobbing av Gud), selvhevdelse osv. – langt unna den standarden Gud ønsker. Gud forkynner en kjærlighet totalt fri for alt dette. Dette klarer heller ikke kristne å leve fullt opp til i denne verden, men en sann kristen bør gi Gud rett i sin standard ved å forsøke sitt ytterste, og innrømme sin skyld når han ikke lykkes. Ydmyker vi oss slik for Gud i tro (les: tillit) til Ham, vil Han være trofast og frelse oss når vi engang forlater denne jorden!

  Vi vil da ha vist en holdning av å ville det Gud vil. Og da vil vi også få vår sjanse til å bli med når Gud skaper en ny Himmel og en ny jord.

  Og når du prøver å bli kjent med Jesus, så ønsker du mer og mer å bli lik ham. Likesom du (i alle fall i en periode) ønsker å gjøre alt for å tiltrekke deg og ta vare på din store kjælighet, vil du ønske å gjøre din frelser og helt til lags – når du først har blitt kjent med ham og har forstått at han elsker deg! For det gjør Han!

  Måtte Gud velsigne deg som leser dette – med forståelse av hva det innebærer – til tro og til evig liv!
  Se ikke på det falske og sanne kristne gjør. Se på hva Jesus sier!

 25. Gjer det riktige. Det som f0les rett ovenfor andre og deg sj0l. Det som f0les deg urett som andre har gjort deg, skal du ikkje gjere igjen mot andre. Dette er einaste som har betydning for rettferdig handling. Og eg meinte eg leste noke slikt i ei bok som liten. Som voksen, har eg ytra dette sj0l gjennom erfaring.

  Gi da en god F i om dei kalla det Far, Faderen, Tante eller Gud. Essensen i disse b0kene er aa vaere rettferdig og aa behandle dine br0dre og s0stre med omtanke, ikkje kor flink du er aa be eller aa tolke budskapet eller aa prise skaperen…for skaperen er perfekt og trenger ikkje vaar godkjennelse for aa f0le seg bedre. Budskapet er simpelt og handler om gode gjerninger ovenfor vaare medmennesker, slik vi kjenner det, slik at vi best mulig kan leve i harmoni med kvarandre.
  Opplagt.

 26. Det er nok ikke det som menes når det ble skrevet at ingen skulle verken trekke fra eller legge til. Det som menes er at det som står der er det som er. Hvordan skulle vi ha fått bibelen oversatt om det ikke var slik at folk måtte tilpasse den til forskjellige språk? Da kunne vi likegodt bare ha lært oss Gresk og Hebraisk. Men det har seg slik at bibelen har blitt oversatt til forskjellige språk, også slik at den er enklere for folk å forstå. De handler ikke om kverulering.

 27. Hvem sier at Gud er en mann? For meg er Gud kjønnsnøytral, men siden det er menn som har oversatt disse skriftene til all verdens språk har dette “far” blitt hengende ved. Det skulle fremdeles hete Gud og være nøytralt.

 28. ??? Den norske bibels vei fra de originale teksten har vært lang og broket? Hva mener du egentlig med det? Når nå bibelutgaven som foreligger som ny nå, er oversatt ved bruk av det man kaller grunntekstene… Hvor lenger bak kan man da faktisk gå enn det man gjør i dag? Jeg tror Bibelselskapet og mange andre er veldig interessert i å få vite det… 🙂 Så kom med kilder osv…

 29. Hva er tilføyd i Bibelen av menneskelige tekster? Alle steder der Jesus har gjort krav på å være Guds sønn? Den gangen han lå i krybben og englene sang med fryd derom? Den gang han hang på korset og lurte på hvor faren hans var da? Eller alle de gangene mellom?

  Og hva er forandret?

 30. Ikke for å framstå politisk ukorrekt nå, men i de fleste sammenhenger der vi tenker på – opp gjennom historien og langt opp i vår tid – har det, enten vi liker det eller ikke, vært far/pappa/mannen i huset/hulen/familien som har vært den som har vært rimelig opptatt av å beskytte familien – det være seg mor, barn eller storfamilie.

  Så at man tenker på Gud som en far, når man skal bruke et slikt kjønnsunøytralt begrep, er vel slik sett ikke rart. Det som er rart, er at man skal bruke mye tid og krefter på dette, når man likevel har de mange bilder på Gud i den mer kvinnelige retning – blant annet om mora og det diende barnet som ikke glemmes, noe Gud heller ikke gjør med menneskene og slike ting.

  Jeg tror personlig at Gud er nokså kjønnsløs og er dermed overhodet ikke opptatt av om Gud er mann eller kvinne eller begge deler med en halvpart hver eller noe annet slik. Men Gud er Gud, og DET er det viktige. At vi mennesker tillegger far en beskyttende oppgave og så videre, akkurat slik man regner Gud for å ha av oppgaver… Er ikke det forholdsvis naturlig, ikke minst for oss som har “vokst opp” i et “patrialkalsk samfunn” og ikke et “matrialkalsk”? Klarer vi se over den kjønnsantydningen og heller se mer på helheten? Da har vi kommet et godt skritt lenger, tror jeg.

 31. Et problem med nymotens oversetting at de heller tenker på far som min far, isteden for far som Gud, den er jo treenig, og da kan ny oversettelse sette dette treeinige gudsforholdet i skyggen. Man har klart tidligere å fokusere på at de er nettopp et treeinig gudsforhold og at jesus også er gud.

 32. 1. GUD ER SELVFØLGELIG MANN.
  2. BILDET AV DON CORLEONE ER FAKTISK DEN BESTE MÅTEN Å BESKRIVE GUD OG HANS PERSONLIGHET.

  3. SÅ VAR DET OPPKLART.

 33. Hvorfor er bestefar alltid på ramma den ene gangen hvert år når julenissen stikker innom for å dele ut gaver?

 34. Helt riktig uansett. Gud er og forblir mann. Faderen er rimelig gammeldags, og det spiller egentlig liten rolle om det er Faderen eller Far. Etymologien er at “gud” er mann og “gudinne” er kvinne. Like morsomt er det at noen påstår Gud ikke er mann. Gud er mann språklig og kan umulig omtales anderledes. Det viser oss at godeste Freud har rett. Gud er en barnslig farsfiksering og overdreven forelder av hannkjønn. At folk tror på den slags den dag i dag er banalt. Gud kan motbevises lingvistisk sett: han er mann i språket og hvem kan overhodet tro at han finnes som noe annet enn en språklig konstruksjon. 🙂

 35. Mener du seriøst at dette kan likestilles med Martin Luther King? Han var da et menneske, og født med et kjønn – er Gud et menneske i dine øyne? Mener du da at Gud har penis?? Gud er vel per definisjon ukjønnet, ellers blir det veldig merkelig. Ordet ‘Far’ er en metafor, og ikke en faktisk beskrivelse, vet du.

 36. Jesus har absolutt gjort krav på at han er Guds sønn, den store “JEG ER” eller “YHWH”.
  Les Joh 14:6-9 eller joh 6:37-40 eller Joh10:24-30 eller Joh 8:56-58 eller Matt 16:15-17 eller Matt 26:63-64 eller Luk 22:70 eller Joh 10:36-38. Bibelen består av 66 bøker skrevet i et tidsspenn på over 1600 år. Likefullt er bibelen i harmoni med seg selv fra første til siste vers. Det er en rød tråd gjennom hele boken og denne røde tråden er Jesus Kristus, den lovede Messias. Dette beviser langt på vei at bibelen er en guddommelig inspirert bok som IKKE har blitt FORANDRET.

  Tror du virkelig at dine gode gjerninger vil frelse deg på den ytterste dag? Faste, almisser, pilgrimsreise…er det nok til å betale for dine synder? NEI, det eneste offer som var stort nok var at Gud selv ble menneske og ofret seg for menneskenes synder. Det er kjærlighetens mysterium…. Joh 10:17 “Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. 18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.”

  Jesaja skriver om Jesus 700 år før han ble født:
  Jesaja 53:5 Men han ble såret for våre lovbrudd,
  knust for våre synder.
  Straffen lå på ham, vi fikk fred,
  ved hans sår ble vi helbredet.

  6 Vi gikk oss alle vill som sauer,
  hver tok sin egen vei.
  Men skylden som vi alle hadde,
  lot HERREN ramme ham.

  7 Han ble mishandlet,
  han ble plaget,
  og han åpnet ikke munnen,
  lik et lam som føres bort for å slaktes,
  lik en sau som tier når den klippes,
  og han åpnet ikke munnen.

  12 Derfor gir jeg ham del med de mange,
  med de mektige deler han bytte,
  fordi han tømte ut sitt liv til døden
  og ble regnet blant lovbrytere.
  Han tok på seg de manges synd
  og ble rammet i stedet for lovbrytere

 37. Bibelen sier det, Jesus sier det, det har jo ingen ting å gjøre med at det er menn som har oversatt boken…

 38. Det finnes én Gud, men Gud kom ned til denne jorden i menneskeskikkelse for å frelse det som var fortapt (deg og meg og alle mennesker som hører hans røst). Joh 10:27

 39. Det eneste logiske alternativet er at “ingenting” har skapt alt som er i universet. Det er nå iallefall en banal tanke. Kan ikke fatte og begripe at folk kan få seg til å tro noe så meningsløst.

 40. “Gud kan motbevises lingvistisk sett”. Det var litt av en påstand, Gud kan selvsagt hverken bevises eller motbevises rent teknisk sett, men det er nok av indisier å henge troen på. Naturen og alt som er skapt med sin kompleksitet og estetiske design er vel det mest åpenbare “beviset” på Gud som skaper. Skaperens fingeravtrykk er jo over alt. 🙂

 41. Husk at Bibelen er et politisk dokument som har foandret seg i takt med politikken, helt fra den første utgaven ble skrevet, lenge etter Jesu død
  Det virker derfor helt naturlig for meg at denne prosessen fortsetter slik at natidsmennesket også greier å forstå budskapet teksten(e) inneholder. Dessuten det å være kristen avgjøres av troen på Gud,alene (slik jeg har forstått det?) ikke det mennesker opp gjennom tiden har skrevet om han/hun eller det!

 42. fin blogg. personlig synes jeg at man ikke bør si far om gud. skjønner at det er fint, for vi muslimer sier søster og bror til hverandre. det viser tilhørighet og at alle er like men det blir ikke helt det samme med gud. for gud er ikke som oss, gud er mye større enn oss og helt enestående. ingen er lik gud. og det er også for meg, feil og si at jesus er guds sønn. men gud er snill. gud er barmhjertig se alt dere har fått, dere må være takknemlige. gud satte oss høyest av alle andre skapninger gud har skapt. vi skal en dag returnere tilbake. dette livet er bare en prøve, ingenting vil vare.

 43. dette er sanne konseptet av gud:
  Surah Ikhlas (Holy Qur’an 112:1-4) is:

  Say: He is Allah, the One and Only! Allah, the Eternal, Absolute; He begetteth not nor is He begotten. And there is none like unto Him.

 44. Si: «Han er Gud, Én.
  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 1
  2 Gud, den Evigvarende.
  اللَّهُ الصَّمَدُ 2
  3 Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet.
  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 3
  4 Ingen er Hans like.»

  وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

 45. Gud som er ute og leter etter sine barn:
  4 Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?
  5 Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg.

  Gud som tukter sine barn:4 Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den?
  5 Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg.

  p.s
  Lost Catholic to Saved by Grace – Jacquelyn’s Testimony

 46. Gud tukter sine barn:
  for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar sig av.

 47. Sannheten forsvinner?! Du må tulle med meg. Bibelen er ikke historisk eller vitenskapelig nøyaktig.

 48. «Den som har sett meg, har sett Faderen/Far» er vel kanskje det nærmeste vi kommer klartekst fra Jesu munn.

  Han mente vel det alle profetene har sagt før ham(budskapet),..

  Hvorfor måtte andre si det for JESUS(fvmh).
  Hva med når Jesus sier til disiplene sine at jeg er i dere og vi er alle EN,da hvil det si at det er 12 guder i følge bibelen..

  Menskelige tekster feks: trinity,Jesus korsfestelse, død,frelse ved å tro på Jesus som gud..
  Tenkt deg at Gud ikke kunne forsvare seg selv og måtte Dø,.

  Dere er på villspor..
  Våkn opp,hvor er den Orginale bibelen???..

 49. Gud vår fader er hverken streng eller snill,men rettferdig.Vår Gud dømmer ingen her på jorden,men når vår tid her på jorden er omme,og tiden er inne til og si adjø,da er oppgjørets time kommet-Vi blir alle fulgt med i våre gode som dårlige gjerninger her på jorden,de av mennesker her på jorden som dreper,stjeler,manipulerer,er grådige og kyniske får sin straff på vei in i himmelens rike.Det mener jeg er riktig.Hvordan denne straffen vil utarte seg hvet jeg ikke,men info jeg har fått forteller meg att ondskapen menneske gjør her på jorden vil bli belønnet med og brenne i helvete.Gud følger med oss,også vår skyttsengel,som gir videre info til vår Gud.Jeg har vært igjennom så mange prøvelser i livet så jeg hvet.

 50. Hva har vel ord som står skrevet å si ?

  Gud beskrevet, skrevet som Faren,Far,Faderen er vel bare et begrep på vår redsel for den uendlige intetheten.

  Bibelen har blitt skrevet og omskrevet. Mye er metaforisk ukorekt og mye er utelatt. Alt ut fra epoke den er skrevet i.

  Hva så?
  Mennesket MÅ / SKAL greie å skjelne mellom godt og ondt for at kulturer, samfunn kan overleve.

  PS. Gud har ingen barnebarn :-), vi er alle barn av den uendelige intetheten. Spørsmålet er bare hvordan vi ønsker å være det.
  Der er Jesus et godt forbilde.

 51. Jesus(fvmh) har heller alldri sagt tilbe meg heller.
  For deg er det nok å TRO på Jesus (fred være med Ham),og så er du frelst.
  Ingen som kan ta på seg andres synder (Ulogisk).

  Vi må selv stå til ansvar for våre handlinger på denne jorda.(logisk)
  Livet på jorden er en test.

  Men for meg som muslim er troen på En Gud og mine gjerninger som teller..

 52. Ja, jeg tror Gud er et vesen av hankjønn. Bibelen omtaler Gud som Han og som Far.
  Men man kan ikke vite sikkert mer enn det som står i Bibelen.

  Men å gjøre om på det som Jesus har sagt og det som Paulus, disiplene, profetene, historikerne osv. har sagt å skrevet fordi det passer oss bedre å skrive hun eller noe kjønnsnøytralt synes jeg ikke vi skal gjøre.

  I romanen “Skuret” manifisterer Gud seg i en kvinneskikkelse, og det er ikke helt utenkelig at han kan. Anbefaler faktisk den boken sterkt 🙂

 53. Alle profeten var “sannheten, Livet og Veien til Gud fra Adam til den siste Profeten Muhammed(fvmh)..
  Gud er allmektig og EN OG ALENE..

 54. Du påstår at det finnes en Gud,hva med dine trosfeller som tror på trinity?

  Hvis Gud er en og han kom ned til jorden i menneskeskikkelse og han ikke kunne forsvare seg og han DØDE for meg og deg på korset(våre synder) ,Hvem Styrte jorden og hele universet da?

 55. Les gjerne mitt svar til denne bloggpostens første og andre respons.
  Tro er tillit. Og den må være ekte, for ikke alle som roper “far, far” skal komme inn i hans rike, men den som gjør hans vilje.
  Og jeg tror mange vil begynne å gjøre hans vilje når de først lærer hans nåde og kjærlighet å kjenne.

  (Vi er ikke frelst pga. våre gode gjerninger, for det er ikke tilstrekkelig for å være på linje med en syndfri Gud, men vi er frelst til omvendelse og gode gjerninger i kjærlight – om du ser forskjellen.)

  Om vi skulle stå rene for Gud og fortjene frelse, så skulle vi ikke ha begått et eneste feilgrep hele livet. Det er den standarden Gud har satt. Men gjennom sin nåde (Jfr. mitt svar til første og andre respons) har han latt en annen betale boten. Å ettergi boten eller la andre betale den for deg er ikke ulogisk. Det er kjærlighet! (Og ettergivelse, tilgivelse og stedfortredelse ser vi i vår verden rett som det er…)

  Men han ønsker en unnskyldning (Syndserkjennelse, omvendelse og fellesskap).

 56. Jeg tror så avgjort ikke vi er på villspor.

  Jesu liv er godt dokumentert, og hans posisjon ble understreket med store og underfulle under.
  Med all respekt: Hvordan viste Muhammed at det han kom med var fra Gud?

  Også i dag skjer det stadig helbredelser i Jesu navn, selv om vi gjerne skulle sett det oftere!

  Videre tror jeg kanskje Jesus unnlot å si det direkte, fordi det ville skape opprør og blasfemi-anklager (på for tidlig tidspunkt). Han lot heller menneskene komme til konklusjonen selv, når de så hva han gjorde. (Tilga synder – som bare Gud kan, stillet stormen osv.)

  Vil ikke uttrykke det som flere Guder (selv om noen Bibelsteder omtaler flere Guder og omtaler oss som guder – hvis ikke jeg husker feil). Men at vi har samme Ånd. Bibelen sier vel også at menigheten ER Jesus. De kristne er altså Jesus. Og han sier at det vi gjør mot en av disse mine minste, har dere også gjort mot meg, så på sett og vis kan vi også si at fattige, fengslede, vanskeligstilte, horer og syndere er Jesus – eller i det miste representanter for Jesus.

  Egentlig er jeg ikke så opptatt av å forstå hvordan alt dette henger sammen. Det vil jeg tidsnok forstå. Det viktigste nå er å forstå og oppleve Guds kjærlighet og frelse, omvende seg og leve resten av livet og evigheten med Ham. Det gir så mye mening, og oppleves så rett og godt – at det bekrefter for meg at vi ikke er på villspor

  Jesus kunne nok forsvart seg, men valgte å ikke gjøre det, fordi Guds plan hele tiden var at Han skulle dø – for våre synder.

  Ønsker deg Guds kjærlige velsignelser 🙂

 57. Det vet jeg ikke.

  Men jeg er usikker på om det er milliarder, eller om det er hundretalls millioner som lever med et personlig forhold til sin frelser og mester, Jesus Kristus. Blant dem mange vitenskapsmenn og andre reflekterte mennesker.

 58. Ja! Det finnes steiner, derfor finnes det frosker som driter steiner. Vil du ha bevis? Steiner finnes jo!

 59. Islam er en fortsettelse av kristendommen, og hvis muhammed har løyet, skulle han ha sagt at jødene har drept Jesus Kristus “noe som ble avkreftet av quraan” eller skulle han har skrevet navnet sitt flere ganger enn jesus i quraan, men det er egentlig snarere tvert imot “jesus navn er flere ganger nevnet i quraanen enn muhammed” and so on and so forth!!!

 60. Jeg har alldri tvillt på Jesus sitt liv som profet(fvmh),.

  Koranen er beviset for Muhammeds(fvmh) åpenbaringer.Godt dokumentert.
  Er du ikke opptatt av å forstå dette som står i bibelen henger sammen,eller for du det ikke til å stemme??

  Måtte Gud åpne opp ditt hjerte og motta hans veiledning..
  Ønsker deg en god natt.

 61. Eg synes å hugse at ordet som er oversatt til far/faderen er ordet deity som betyr to, tvilling, tokjønna. Med andre ord at det er ein guddom som er både mannleg og kvinneleg. Så om eg har rett bør vi ha to bøker. Ein for kvinner og ein for menn eller endre orda som vi brukar i dag. 🙂

  Meiner også at det var ein debatt for nokre år sidan der språklærde meinte at ein burde endre setninga frå at “alle som trudde på Jesus vart frelst”, til “alle som levde som Jesus vart frelst”.

 62. Jeg synes man skal være forsiktig med hva man sier. Det å påstå ag “mange” vitenskapsmen og reflekterte mennesker tror på religion er å ta i litt. Folk flest ser hva religion er, og tar avstand fra dette maktmiddelet, etter hvert som de blir utdannet og opplyst.

  Det er utrolig respektløs å tilegne denne gruppen en teologisk tilhørighet, med tanke på hvor mye religion faktisk har skadet vitenskapen gjennom tidene, mer eller mindre jobbet aktiv for vitenskapens utbredelse. Med så mye blod og vold på samvittigheten, skulle folk egentlig skammes over å kalle seg kristen.

  Heldigvis blir religion mindre og mindre utbredt etter hvert som utdanningnivået i I-land øker, og i Norge er det ikke så mange som er personlig kristen igjen.

  Jeg sitter med en liten følelse av oppkast i munnen etter å ha lest alle kommentarene i bloggen her, det er tydeligvis en del fanatikere igjen…

  “En skal respektere andre sine synspunkter, og religion er en personlig ting”… For noe sprøyt, en kan jo ikke sitte ¨og ignorere at den slags gammeldags oventro faktisk blir praktisert enda. Folk hjernevasker uskyldige barn til å tro at det sitter en mann oppe på en sky og følger med på hvordan de oppfører seg. Flasete sagt, men poenget er like vel gyldig.

  I USA er det en stadig økende trend i kristenbaserte sekter som har egne skoler, og eg lukkket samfunn, og lærer sine barn er 5000 år gammel. Dette er jo systematisert barnemishandling. Og det er fryktelig synd å se hvor mye resurser som blir brukt på å opprettholde dette.

  Jeg skjønner heller ikke hvorfor det ikke er “lov” å kristisere religion. hvorfor er dette så skjørt at det ikke kan tas opp til diskusjon? Det er jo ikke akkurat sånn med meninger om politikk.

  Beklageligvis kommer jeg ikke til å leve lenge nok til å oppleve at dette systematiske onde blir fjernet fra planeten, men jeg har god tro på våre fremtidige etterfølgere…

 63. Romerne 3:23 “for ALLE har syndet og mangler Guds herlighet. Rom 6:23 “Syndens LØNN er DØDEN, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus…” Her ser vi at alle har syndet, og syndens konsekvens er døden. Ergo alle mennesker fortjener døden (logisk). Faktum er at dine gode gjerninger aldri kan oppveie dine synder. Det finnes ingen utlignende rettferdighet! Hvordan skulle det gå for seg? Hvis en kjører på rødt lys, skal han da kunne utligne det ved at han neste gang blir stående på grønt? Det går ikke! Gud sier gjennom profeten Jesaja 64:5 “Alle ble vi som urene; selv våre rettferdige gjerninger var som SKITTENT TØY. Vi ble alle som vissent løv og ble ført bort av vinden på grunn av våre misgjerninger.”

  Vi ser her at våre egne rettferdige gjerninger er ikke nok til å frelse oss. Så er da alt håp ute?? Nei slett ikke, de gode nyhetene er at Gud har en frelsesplan! Som du sier: et menneske kan ikke ta på seg syndene til et annet, men Gud kan ta på seg alle menneskers synder, og rettferdigheten må oppfylles derfor gav han sitt liv som løsepenge for menneskene (Mark 10:45). Jesus er den eneste som har levd uten å synde, derfor ble hans offer funnet verdig. Jes 61:10 “Jeg vil glede og fryde meg i Herren, min sjel skal juble i min Gud. For han har KLEDD meg i frelsens drakt og svøpt meg i rettferdighets kappe..” Profeten Sakarja skriver i kap 3 vers 4 “Og engelen sa til dem som stod foran ham: «Ta de skitne klærne av ham!» Til Josva sa han: «Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil KLE deg i HØYTIDSKLÆR!» Dette harmonerer fullt og helt med Åpenbaringsboken, Jesus sier til Johannes i et syn Åp 3:5 “Ja, den som seirer, skal bli KLEDD i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min Far og hans engler.” Denne rettferdighetens kledning er Jesu karakter som blir tilregnet oss ved tro. Efeserne 2:8 “For av NÅDE er dere frelst, ved TRO. Det er IKKE deres eget verk, men Guds gave. 9 Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.” Vi kan ikke holde loven (de 10 bud) i egen kraft, men ved ved Guds nådegave er det mulig. Paulus skriver: Rom. 6:15 “Hva så? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke!”. Vers 19 “jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er skrøpelige mennesker. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for umoral og urett, og det førte bare til enda mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. 20 Den gang dere var slaver under synden, var dere ikke bundet av det som er rett. 21 Hva slags frukt høstet dere av det? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til DØD.” Jakob 1:21 “Legg da av alt urent og all ondskap, og ta villig imot det ORD som er plantet i dere, og som har makt til å FRELSE deres sjeler. 22 Dere må GJØRE det Ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.”

 64. Kjære Sven Kåre Helland. Når bibelen sier at ingenting skal trekkes fra eller legges til så tror jeg forfatteren (hø hø hø) mener at budskapet skal formidles i sin helhet. Siden de færreste av oss kan lese den på originalspråket så har Bibelselskapet vært kontroversielle nok til å oversette den til et språk som er allment utbrett i Norge.
  Dette vil jeg tro at forlaget har gjort for å gjøre budskapet tilgjengelig for allmuen. Vi hadde jo en lang periode her til lands hvor bibelen kun forelå på latin. Dette medførte blant annet at det kun vare de “lærde” som egentlig kjente budskapet. Verden er dessverre slik at ikke “de lærde” ikke er synonymt med “de gode”.
  Så selv om jeg synes det er rart å lese den nye oversettelsen så tror jeg at de mer eller mindre jevnlige moderniseringene av språket i bibelen er bra i det lange løp.

 65. “Verden er dessverre slik at ikke «de lærde» ikke er synonymt med «de gode».” Her snek det seg inn en utilsiktet dobbel nektelse som endret budskapet radikalt…..

 66. Du sier at han “ikke kunne forsvare seg”, du misforstår, Jesus kom for å GI sitt liv av FRI VILJE. Joh. 18:36 Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men mitt rike er ikke herfra.»

  Jesus sa det før det skjedde: Lukas 9:22 Og han la til: «Menneskesønnen skal lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og den tredje dag skal han oppstå.»

  “De skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss”.”Kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt skal lyse fram”. Fra evighet av var Jesus Kristus ett med Faderen. Han var “Guds bilde”, bildet av hans storhet, “en utstråling av Guds herlighet”. Det var for å åpenbare denne herlighet at han kom til vår verden. Han kom til denne jord som var i syndens mørke, for å åpenbare lyset fra Guds kjærlighet – være “Gud med oss”. Derfor ble det profetert om ham: “De skal gi ham navnet Immanuel.”

  Da Jesus kom for å bo iblant oss, skulle han åpenbare Gud både for mennesker og engler. Han var Guds ord – Guds tanke gjort hørlig.

 67. Jesus lærte oss at vi skal be til vår Far i himmelen, det er ikke noe galt i det. Gud vil at vi skal tenke på ham som en Far. Når vi ser på Jesus, ser vi at Guds gavmildhet er et uttrykk for hans herlighet. Jeg gjør ikke noe av meg selv, sa Kristus. “Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har liv ved ham.” “Jeg søker ikke min egen ære.” Han var alltid opptatt av å ære sin Far som hadde sendt ham. Dette er den store grunnregel som er livets lov for universet.

 68. Jeg er enig med Chika her at bibelen og dens budskap kan og skal ikke endres, men for at folk skal forstå som står i bibelen så er det viktig å tilpasse språket i bibelen slik at alle i verden kan forstå bibelen uten at en må lære seg hebraisk og Gresk eller måtte få misforståelser.

 69. Gud sa til Moses: “La dem så reise en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem.” Og Han bodde i helligdommen, midt iblant sitt folk. På samme måte reiste Kristus sin helligdom midt i vår menneskelige leir. Han satte opp sitt telt for å kunne bo iblant oss og gjøre oss kjent med sin guddommelige karakter og sitt liv. “Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”

 70. Tro har ingenting med redsel å gjøre, det har med kjærlighet å gjøre, kjærlighet til sannheten. Gud har valgt å åpenbare seg for oss gjennom bibelen, derfor er denne boken av uendelig betydning for oss mennesker. Han har åpenbart oss veien, sannheten og livet slik at vi ikke skal gå oss vill.

 71. Det som er trist med alle nye oversettelser, og de eldre, er at de konsekvent utelater Guds personlige navn. I grunnteksten står navnet over 7000 ganger. Navnet JEHOVA, er det personlige navnet Gud gav seg selv. Det betyr: Han lar (får til å) bli. Dette åpenbarer Jehova som den som i fremadskridende handling lar seg selv bli den som oppfylle sine løfter, den som alltid gjennomfører sine hensikter. Å utelate eller skjule Guds spesielle, personlige navn, er en grov fornærmelse mot Bibelens forfatter. Guds navn forekommer faktisk 6828 ganger i den hebraiske teksten i formen JHWH (kalt tetragrammet).

  William Tyndales oversettels av Bibelens fem første bøker kom ut i 1530. Der skrev han i en note: navnet “Iehovah” er Guds navn. Guds personlige navn har vært elsket av gudfryktige menn og kvinner opp gjennom historien. Det at det ble fjernet pga. av jødene utviklet den praksis at Guds personlige navn skulle erstattes med titler, har ført til at det nære og personlige forholdet med vår kjærlige Store Skaper har nesten forsvunnet. Hvem vender sine personlige bønner til Jehova igjennom hans kjære sønn Jesus Kristus? Hvordan kan de kjenne Universet Store Skaper når de mener at Jesus er Gud? Hva er det største utrykk for kjærlighet som har noen gang blitt vist oss små mennesker? Var det at Gud selv kom ned til jorden, ble mennesket Jesus, og så gav sitt liv for oss? Eller var det at Jesus, som er Guds førstefødte av alt det skapte, både det oppe i himlene og det nede på jorden, tok på seg en slaves skikkelse, kom hit ned til jorden og gav sitt liv som en løsepenge for oss? Hva forteller det egentlig om den enorme kjærligheten som både Jehova Gud og hans elskede sønn har for oss? Skal vi da forkaste den enorme kjærlighetsgjerning som faktisk ble vist den syndige menneskehet, ved å gjøre den til noe som det ikke står om i Bibelen? Det å ta fra Jehova Gud det enorme offer han gav ved å sende sin elskede sønn ned til jorden, la han bli hånt og spottet og tilslutt dø en smertefull død – for oss-….eller å ta fra Jesus den enorme kjærlighet han først og fremst hadde til sin kjærlige himmelske Far og så til oss- det er faktisk å håne det største utrykk for kjærlighet som noen gang er blitt vist oss? Jesus visste hva som lå framfor han….men alikevel lot han seg villig sende ned hit til jorden og bli født som et menneske. Han som hadde den nest høyeste stillingen i himmelen, han ble til og med stilt lavere enn englene da han levde her på jorden. Skulle vi da ta fra han det offer han gav oss igjennom de smerter han gjennomgik og tilslutt sin død, ved å si: ” Det var ikke du som gjorde det!”. Eller å si til Jehova Gud: “det var faktisk ikke noe stort offer du gjorde der…du kom jo bare selv ned til jorden. Du visste at du ville bestå den store prøven som du skulle igjennom – du er fullkommen, du ville bestå den med glans!”. Hvor er det store offer i det? Hva smerter mest? Å selv gjennomgå store prøvelser, eller å se at det barnet som vi elsker aller høyest, gjennomgå enorme smerter og prøvelser for din skyld?
  Det står skrevet i Johannes kap. 3 og vers 16:” For Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som vise tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv”.

  I Salme kap. 83 og vers 18, står det ifølge grunnteksten : “så fok kan kjenne at du, som har navnet Jehova, du alene er den Høyeste over hele jorden”.

  Ved å ta bort Guds personlige navn, har bibeloversettelser tatt vekk muligheten til å bli kjent med den virkelige identitet til både Bibelens forfatter Jehova Gud, og hans kjære elskede sønn Jesus Kristus.

 72. Alam.

  Om Gud skulle være rettferdig ville ingen (INGEN) kommet inn i Hans rike 🙂
  Som tidligere nevnt er Guds standard for godhet og syndrihet at han ikke tåler en eneste synd.
  Og som QuidEstVeritas sier kan ikke synd veies opp. En synd er en synd.

  Derfor er vi avhengige av nåden. (At noen betaler skylden for oss.)
  Heldigvis er ikke Guds rettferdighet som vår rettferdighet.
  Han vil redde oss på tross av at vi ikke fortjener det!

  Jeg synes det er fantastisk at Gud ikke tåler en eneste synd.

  For å komme inn i Guds rike må vi legge av oss egen stolthet og selvtilfredshet (som er årsak til mye ondt, blant annet å se ned på andre mennesker og annerledes troende) og ydmykt innrømme at vi ikke kan gjøre oss fortjent til Guds rike gjennom et godt liv / gode gjerninger osv.

  It makes perfect sense! For en fantastisk Gud!

 73. Alam.

  Gud har virkelig åpnet opp mitt hjerte, så jeg ser at jeg og alle andre på denne jorden er feilbarlige og dermed er avhengig av hans nåde. (Nåde: Se mitt svar litt lenger ned på denne siden). 🙂

  Jeg har også sett at han elsker meg. Ikke fordi jeg fortjener det, men fordi jeg er hans barn.

  Hva viser Muhammed til som bevis? Har vi annet enn hans ord på at det han kommer med er åpenbaringer fra Gud? I mine øyne ser jeg ikke forskjellen på denne profeten og en filosof som er inspirert av Guds ord.

  Og mye av Muhammeds lære som avvikende fra Jesu og Bibelens lære. Selv om jeg vil være forsiktig med å dømme, så frykter jeg derfor at Muhammed er en falsk profet, som Bibelen advarer mot.

  Jesus oppfylte profetier og gjorde under som beviser at han er den han ga seg ut for å være. Objektivt sett vil jeg si dette langt overgår det Muhammed presenterer.

  Du skriver også: “Er du ikke opptatt av å forstå dette som står i bibelen henger sammen,eller for du det ikke til å stemme??” Beklageligvis forstår jeg ikke helt hva du mener. Kan du utdype?

  Mvh – og med alle gode ønsker – Øyvind.

 74. Verken Jesus eller Moses forsynte verden med noen bibel så vidt jeg vet. Bibelen ble samlet til én bok slik den er i dag først ca. 70 år etter Jesu død – mener jeg å ha lest et sted.

 75. har tydeligvis bodd for mange aar her nede…skjønner ikke hva du skriver her…hva er galt med bokmål slik at vi som ikke forstår dialekter og nynorsk (av forskjellige grunner)også kan få med oss det som er skrevet.

 76. Interessant inspill. Samtidig som Gud kanskje er “far i huset” i en streng og rettferdig forstand, tror jeg likevel det er viktigt at han er far i en personlig og kjærlig forstand; husk bare hvordan Jesus beskriver Far i lignelsen om den bortkomne sønn (Luk 15).

  (det hørtes da ikke SÅ forferdelig ut..?)

 77. FRAM OG TILBAKE..
  Det som er skremmende med hele prossessen.. 21 år å et verdens syn å legge til grunne. første tanke, gud = gammel tapperhet og tro (trodde jo tross alt at det fantes en verdens ende, kort sagt om verdens syn da, og langt i fra 2011) mine første tanker utelukker skybert…og gammel tro og livsyn!
  harde tider for MANGE.. trengte de en “forandring” for å tro på et bedre liv? eller hva er grunnen til at de kristne er/har alltid vært så mangfoldige
  Å hvorfor så mange reflekterte og sostifiserte mennesker med gud som sin leder den dag i dag? tatt i betrakning smart, og ” riktig” verdenssyn! (tanke) Er det fakta jeg ikke har blitt fortalt, har jeg ikke blitt overbevist til å tro på den usynlige makt? mangler jeg å se lyset?
  jeg tror dette kan stamme i fra barndommen, og det å vokse opp i et kristent hjem.(du får kristne rutiner, uten å¨skape deg ditt eget syn om hvordan verden er bygd opp) tidlig i barndommen blitt lært at gud er der, og han må man tro på, han er alt, ellers kommer du dessverre til helvette. Helvette som i en advarning? eller et “taktisk” begrep for å trekke til seg de skremte!(taktisk)
  Uansett vanskelige tanker, og vanskelig å vite hva man skal bli smartere på.
  selv tror jeg gud, jusus osv osv er en kontrolerende og manipulerende effekt for de store herrer!! hvorfor ikke opprettholde en ordning der vi lever i et sammfunn fylt med harmoni ?( ikke slå, ikke pule, ikke sparke, ikke lyve, og der går regla..) Bare håper folk ser seg litt fram og tilbake, og kanskje en ekstra gang over skulderen når de velger hva de selv tror er rett!

 78. Alam.

  Jeg tror Gud kan være flere ting på en gang. Fullt ut Gud (Fader), fullt ut sønn (Menneske) og fullt ut ånd. Akkurat som du og jeg er både 100% menneske (kropp) og 100% åndelig vesen. Vi er ikke tilsammen 200% fordet, slik mange liker å tro at vi så ulogisk tror.

  Hvordan han kan være flere ting på en gang gjenstår å se, men enn så lenge synes jeg følgende er et godt nok bilde: En person kan være 100% menneske, 100% lærer av profesjon og 100% pappa til sine barn. Dette er ikke motsetninger. Det er logisk, slev om mange prøver å fange de kristnes logikk med dette.

  Jeg tror Gud (Faderen) levde og regjerte i himmelen, mens Jesus (Sønnen) var i dødsriket (Ikke fordi han ikke kunne forsvare seg, men fordi han etter Guds og egen vilje sonet vår straff).

  Hvordan kan så ett vesen (Gud) være to steder på en gang?
  Vel for mennesker er dette umulig, men for Gud er det det ikke.
  Det holder for meg, selv om tankespinneriet kan være frustrerende.
  Gud har ikke forklart det nærmere. Da er det greit nok for meg 🙂

 79. Det står faktisk i biblen om at Muhammed(fvmh) skal komme etter Jesus(fvmh)..
  Jeg tror det er i Gospel of John 16-12 til 24..

  Jesus har også sagt at han har kommet som en profet for lost tribe of israel,allså var han ment for en jødisk folkegruppe for daværende jødisk folk ,IKKE for hele menneskeheten.

  Muhammed fvmh er ment for Hele menneskeheten.

  Videre har han sagt: I have not come to change the comandments but to forfill them(Torah).
  Jesus fvmh er ikke død,kommer tilbake for å drepe dajjal(antikrist) på dommedagen,
  og Han vil snu ryggen til alle som tilba han som gud,.(største synd som er utilgivelig)

 80. Gud aksepterer ikke noen annen religion en Islam i følge koranen.
  Adam,Moses,Abraham og Muhammed fred være med dem alle var Muslimer..
  De tilba alle En og samme Gud,den ene og allmektige..

 81. Ordet treenig(trinity) er ikke nevnt engang i bibelen,menneskelig tekst som er forkastet av kristne lærde rundt om omkring i verden.

 82. Til orientering, så er Øyvind som har lagt inn en link til project-reason ikke meg, som ellers har kommentert masse på denne blogg-posten.

 83. I Johannes 16,12-24 (Kan forøvrig leses på Bibelen.no) snakker Jesus først om den Hellige Ånd som kom på pinsedag etter hans død, oppstandelse og himmelfart. Deretter snakker han om sin oppstandelse og gjenkomst.

  Er nysgjerrig på om Muhammed selv ser på seg selv som en oppfyllelse av Joh. 16,12-24. Synes uansett det er litt vel søkt, og neppe slik disiplene oppfattet det.

  Jesus kom for jøde først, og så greker (Metafor for ikke-jøde). Mange steder viser at Jesus “utvider søket”. Liknelsen om det store gjestebudet (Lukas 14,15-24) forklarer / illustrerer dette.

  Kristendom og Islam har vel det til felles at de er åpne for alle folkeslag. En forskjell er vel at de kristnes Gud ønsker at menneskene skal innse at de er feilbarlige syndere som er avhengige av Ham og hans nåde og rettledning, mens muslimenes Allah krever rettferdiggjørelse ved å holde hans lover og bud, angivelig åpenbart gjennom Muhammed.

 84. Alam:

  Men så stor kjærlighet hadde Gud.

  Joh 15:13: ”Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.”

  Jesus overrasket stadig 🙂

 85. Men så stor kjrlighet hadde Gud:

  Joh 15:13: ”Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner.”

  Jesus overrasket stadig 🙂

 86. Beklager. Forrige kommentar kom på feil plass.

  Nei, du har rett i at Bibelen ikke gir oss begrepet treenighet, den bare konstanterer at Gud (Faderen), Jesus (Sønnen) og Den Hellige Ånd alle er Gud.

  “Ordet” er en metafor for Jesus kommer det fram i Joh. 1,14. Og “Ordet var Gud” står det i Joh. 1,1. Det finnes nok flere utsagn og indikasjoner, uten at jeg kommer på de nå…

 87. Mange vitenskapsmenn og reflekterte tror på Gud. Helt utvilsomt. Men “mange” er relativt. Jeg har aldri sagt et flertall av dem gjør det.

  Men Kristendom og vitenskap kan fint leve side om side, slik det har gjort opp gjennom tidene. Les gjerne boken “Da jorden ble flat” for å få et bilde av alle mytene om kirken som destruktiv kraft. Selvsagt har det vært episoder av menneskelig maktmissbruk i kirkens navn, men i det store og hele har Kirken støttet vitenskapen, også økonomisk.

  Kirken har vært utsatt for en enorm svartmaling – ikke minst i selvtilfredse i-land de siste årene. Og hadde jeg hatt samme bilde av Kristendom og sanne kristne som deg, ville jeg selvsagt ikke støttet kristendommen.

  Jeg er ikke så opptatt av å støtte Kirken, for Kirken hatt gjort mye urett. Men jeg er opptatt av å støtte Jesus og sanne kristne. For blant de har mange utrettet utrolig mye godt, og fortjener ikke den hetsen som rammer dem.

  Kritikk kan vi tåle så lenge den er berettiget. Men jeg undres over hvor i kommentarene du finner den vemmende / farlige fanatismen?

 88. Gud forandrer seg ikke gjennom flere bibeloversettelser. Vi kan ikke “oversette” ham til å forandre seg. “Gud er i går og i dag den samme, ja til evig tid” står det(og godt er det!). Gud er til og med den samme i dag, som han var på gammeltestamentlig tid.

  Det viktigste er at de har holdt seg til grunnskriften. Om språket er blitt mer forståelig, så er det bare positivt. Om vi trengte en ny oversettelse, er et annet spørsmål. Jeg har den forrige, den er gulle god. Vi skjønner hva “skjøge” betyr? Hvis ikke, da kan vi jo spørre noen 🙂

  Bibelen oversatt på andre språk, f.eks. til Umanakaina-folket i Papua-Ny-Guinea, er ganske forskjellig fra vår. Det har med at de har en annen måte å fortelle på. Og det står ikke alltid det samme, men grunnleggende så har oversettelsen samme poenger som vår. De menneskene lærte ikke mindre Jesus å kjenne, enn vi. Er ikke det det viktigste?

 89. Islam var i fra begynnelsen (Adam fvmh) …
  Alle profeter var muslimer,allså den som underkaster seg Gud.

  Den var “BILLIG” det du skrev nå om antall ganger Jesus er nevnt i forhold til Muhammed, er gammelt og billig utsagn som kristne misjonærer brukte,for å omvende dem til kristendommen.

  Og dessuten er Jesus mamma Maria fvm dem nevnt flere ganger i koranen.

  Og Moses fvmh er mest nevnt.. Med Navn.

  Hvis jeg skal forklare deg noe,trenger jeg ikke å si navnet ditt hver gang..
  Husk at koranen var åpenbart til Muhammed..
  Hva er neste,at Jesus fvmh var født uten far???
  Gamle misjonær triks..Lol.

 90. Hvorfor tilber du da Jesus fvmh.
  Når du selv sier at Jesus fvmh lærte oss å be til vår Far i himmelen.
  Han sier at jeg gjør ikke noe av meg selv, sa Kristus. «Faderen, den levende, har sendt meg, og jeg har liv ved ham.» «Jeg søker ikke min egen ære.»

  Jesus fvmh gjorde allt ved Guds samtykke,Alle miraklene med Guds samtykke..

 91. Vevstad.. vevstad!? nå provoserer du bare for å provosere.

  Og en viktig ting til slutt, mennesket skapte gud, tror noen har misforstått rekkefølgen her?

 92. Det er ganske interessant å sjå korleis ein diskusjon om ordlyd i bibelen tydeigvis kan gå i det uendelige utan at ein har nokon som helst sjanse til å nå ein konklusjon. Eg bodde 3 år i Riyadh og leste lokal engelskspråklig avis. Den same slags diskusjon om koranen og korleis ein skulle forstå det som står i den kunne eg lese kvar dag. Dei hadde ei fast heilside i avisa om dette.
  Så kan ein spørje seg kva slags hensikt har slik flisespikking og hårkløyving når INGEN religion kan kreve plassen som den rette og sanne. Kanskje bloggskrivaren kan diskutere noko som er viktig og nødvendig heller enn å kløyve hår? Ikkje at eg trur han kan gi eit einaste svar, men då ville i det minste temaet interessere fleire.

 93. Det er jo litt spesielt å se at de forandringene som er gjort i den nye oversettelsen av Bibelen gjør at den tar skrittet imot å bli mer og mer lik Ny verden-oversettelsen av de Hellige Skrifter.

  Den israelske professoren Benjamin Kedar sa følgende om Ny verden-oversettelsen i 1989: «I min språkvitenskapelige forskning i forbindelse med den hebraiske bibel og oversettelser av den går jeg ofte til den engelske utgaven av New World Translation. Når jeg gjør det, får jeg stadig bekreftet det inntrykk at dette verket gjenspeiler et oppriktig forsøk på å nå fram til en forståelse av teksten som er så nøyaktig som mulig.»

  For de som ikke vet det, så er altså Ny verden-oversettelsen av de Hellige Skrifter en oversettelse som er utarbeidet av Jehovas vitner. Og den kan du få av dem helt gratis, så hvorfor ikke spørre etter den neste gang de står på døra di? Tross alt så har jo det norske Bibelselskapet nå kopiert den oversettelsen på svært mange punkter.

 94. Du har så rett. Å ta vekk selve NAVNET til Gud må da være noe av det verste man kan gjøre med en oversettelse men av en eller annen grunn er dette noe så og si INGEN debatterer, kanskje det gir for mange assosiasjoner til Jehovas Vitner, hvem vet?

 95. Jeg ser av mange innlegg at det er mange som forsvarer kristendommen, men har vi helt glemt hva våre europeiske forfedre gjorde før i tiden?
  Europa var den eneste kristne verdensdel, men er det noen som har gjort så mye grusomheter som nettopp de kristne Europeere?
  Og overalt de kom så innførte de kristendommen med tvang og trusseler, mens de myrdet de innfødte i millionvis!
  Forleden dag så jeg en statistikk over hvor mange drepte mennesker som de forskjellige religioner var skyld i. Og tilsammen dreide det seg om 700 millioner drepte mennesker, og kristendommen sto øverst på listen med 30%, mens Islam bare sto for 5%?
  Bare tenk på kong Leopold II av Belgia, som halverte Kongos befolkning, (12 millioner drepte))og det er ikke så lenge siden for han døde i 1909!
  Kristendommen har drept langt flere enn hva nazismen og kommunismen gjorde til sammen, og i Norge ble nazipartiet NS forbudt etter krigen,fordi det norske folk ikke ville ha slike partier, og nazistene fikk sin velfortjente straff, og ordet nazist skapte og fortsatt skaper en avsky uten sidestykke i vårt samfunn.
  Kristendommen derimot, som hadde mange flere liv på samvittigheten, fikk status som en fredskapende ideologi, og dens tusenårige blodige historie ble paradoksalt betegnet som verdifull, og de som kalte seg kristne, var stolte av det, og for å få folk til å tro at de var bedre enn andre mennesker så prydet de seg med et kors i halsen.
  Men ikke nok med det!
  I all tid har kristendomme truet uskyldige gode mennesker med noe de ikke har det minste anelse om.
  Nemlig hva som skjer etter vi er døde.
  Også prøver de å inbille naive mennesker at det er sannheten?
  Og da spør jeg: Hvordan ville folk reagere hvis noen gikk rundt med et hakekors rundt halsen?
  Stort bedre er det ikke med sigd!
  Disse to tegnene er symbolet på ondskap, men korset som er skyld i flere drap, er altså ikke det?
  Ville ikke folk ha vist sin avsky og kanskje revet av dem hakekorset og sigden?
  Det korset som så mange pryder seg med burde hatt mange haker!
  Hvis det er sant det jeg leste i en kronikk på nettsiden så besto 90 % av de morderrikebolsevikerne av jøder, og ikke ateister, men dessverre har jeg har glemt denne kilden.
  Jeg vil ikke bli kalt nazist eller kommunist, men jeg vil for all del ikke kalt meg kristen.
  Takk og pris for at jeg er ateist og og kvitt all frykt!!
  Alt sammen er ideologier som dreper sine motstandere for å ha makt over folk!

 96. Problemet med selve bibelen er at den har endret fra skriftlige lærde menn. Hvis du tar og sammenligner alle de 4 evangeliene, vil du merke at det er forskjell fra den ene og den andre(Selv om de virker svært like, men det handler om å se nøye gjennom hvert av ordene). F,eks i denne evangeliet forteller den om fikentreet, der Jesus(fvmh) var sulten og ville spise noe, så fikk han øye på fikentreet. I selve verse(husker ikke om det var Matteus eller Mark..)sier den tydelig at den ikke har kommet i sesongen, og det skjønte Jesus selv om han ble småsur for å ikke har fått fikentreet(hvis Jesus ikke engang visste om dette, hvordan kan han være Gud?), men sammeligner vi det verset med en annen i samme situasjon, ser vi at Jesus forbanner fikentreet, og at den er en “veldige dårlig” treet(og i det verset, er ikke “sesong” engang nevnt). Så det har jo seg slikt at man skal “straffe” trærne når de ikke har kommet i fruktbar tilstand, ved å forbanne den slik at ingen skal spise av det treet?

  Det er utallige verser man kan finne i bibelen som motsier seg selv det ene og det andre og beviser faktisk at Jesus(fvmh), en mann av kjøtt og blod, har mennesklige begrensninger etc ikke er Gud. Folk er bare ikke klare over at de følger Paulus sin innflytelse,ikke Jesus sin lære(Paulus møtte aldri Jesus, så hvordan vet han hvordan Jesus var som person, han var jo tross alt en motstander i kristendommen).For å ikke snakke om familien til Jesus og deres liv, for de er ikke nevnt……

  Uansett, har vi jo nå Dødehavsrullene, så håper folk får lest om den. Jeg møtte faktisk en av Jehovas vitnere og han innrømmer faktisk at Bibelen har blitt endret, men han påstår at han har den ekte. Hvilket versjon av bibelen er riktig, er vanskelig å si -_-, for håpe noen av kristne der ute kan svare på det….

  Måtte Gud gi kunnskap og tålmodighet til dere alle <:)

 97. Ser ikke behovet for ny språkdrakt, bibelen blir jo ikke mer riktig av å forandre enkeltord her og der.

  For det første er jo ikke “originalen” original. De “originale” bøkene er et resultat av diverse oversettelser, med kunstnerisk frihet fra oversetterne, som igjen gjør det umulig å vite hva som opprinnelig var skrevet.

  For det andre kan man ikke kombinere bibelens “fakta” om verden med nåtidens vitenskapelige fakta, til det kreves mer enn oversettelse til moderne språk, da snakke vi total revidering som igjen gjør bibelen ugjenkjennelig….

 98. Vi vet at mange av de gamle skriftene er full av feil. At Jorden var flat og var midtpunktet i universet var noe de trodde helt fram til 1500 tallet og derfor tror jeg ikke Bibelens skrifter er noe unntak. Øyvinds lignelse om en som ikke ville reddes fra fossen er bent ut latterlig, for ingen vil vel hoppe ut i elva uten at noen tvang ham til det. Og det er religionen som vil at folk skal hoppe i elva, og selv stå ved bredden og spørre om han vil reddes? I følge kristendommen befinner vi oss alle i denne elva, men ingen av oss har gått frivillig ut i elva, men blitt kastet ut i da vi ble født!

 99. Hvis religion er oppspinn, så kommer det fra menneskenes hoder ikke sant. Dvs at det er menneskene som er onde, ikke religioner i seg selv.

  🙂

 100. hehehe… du tar helt feil her, Bibelen blir ikke omskrevet det er oversettelsene som blir det og man kan jo altid lære seg de opprinnelige språkene som de bøkene ble skrevet.
  Også en ting til Guds Ord kan ikke bli omskrevet heller, han sa “…ja, jeg kommer snart…” så han kommer nok snart tilbake igjen, man kan ikke leve veldig lenge nå, vettu.
  For min del jeg holder meg til 1930 oversettelse for hvis den var bra for de hellige før så den er nok bra for meg og.

 101. Det er det samme som å koble alle kjemikere til atombomber og si: “Se hva kjemien har gjort!”. Tror du alle kjemikere var for atombomber…?

  Det var mennesker som gjorde de feilgrepene, ikke kristendommen som du sier. Du må skille der. Jeg er ikke redd for å kalle meg kristen, bare fordi noen andre har gjort feil. Ordførere gjør feil, som vi har sett i det siste.Betyr det at alle andre ordførere skal være redd for å kalles ordfører? Nei, fordi vi vet at det som skjedde hadde med bare det mennesket å gjøre.

  Og ja, det har skjedd masse ufattelig grusomme ting som de har gjort i Guds navn. Mye av det er misbruk av Guds navn spør du meg, og jeg står ikke for det selv om jeg er kristen.

 102. Det er jo litt spesielt å se at de forandringene som er gjort i den nye oversettelsen av Bibelen gjør at den tar skrittet imot å bli mer og mer lik Ny verden-oversettelsen av de Hellige Skrifter.

  Det kan kanskje sjå slik ut for enkelte, ja. Men det er eit godt stykke frå sanninga.

  Den israelske professoren Benjamin Kedar sa følgende om Ny verden-oversettelsen i 1989: «I min språkvitenskapelige forskning i forbindelse med den hebraiske bibel og oversettelser av den går jeg ofte til den engelske utgaven av New World Translation. Når jeg gjør det, får jeg stadig bekreftet det inntrykk at dette verket gjenspeiler et oppriktig forsøk på å nå fram til en forståelse av teksten som er så nøyaktig som mulig.»

  Dette er sikkert sant på fleire område, men eg reknar med at han her viste til gramatikk, ikkje til omsetjing av enkeltord. Her er nokre gode døme på dårlege omsetjingar i New World Translation (NWT).

  (1) I Gen 1,2 har dei omsett ruach med ‘aktiv kraft,’ og ikkje ‘ånd.’ Dette er ei særs dårleg omsetjing av dette ordet, og det virkar på meg som at den einaste grunnen til at dei ikkje har omsett dette med ‘ånd’ er at dei vil unngå ord som kan leie folk i retning av eit treeinig gudsbilete.

  (2) I Sak 12,10 ser vi at Gud seier at jødefolket skal “sjå opp til meg som dei har gjennomstunge.” I NWT står det: “…and they will certainly look to the One whom they pierced through.” Dette er ikkje ei omsetjing. Dei har heilt medvite endra det personlege pronomenet for å unngå ei lesing som kan leie folk i retning av eit treeinig gudsbilete.

  (3) Til slutt har vi den ‘klassiske’ Jehovah. Dette er resultatet av kva som skjer når ein blandar saman YHWH med vokalane til Adonai. Det finst ikkje eit einaste prov på at YHWH skal utalast Jehovah. Ein lét vera å seie dette, og sa Adonai (‘Herre’) i staden. Dette ser vi også i NT, der alle GT-sitat med YHWH omset dette med κύριος (kyrios), ‘Herre.’ (Dette ser vi t.d. i Mark 12,29; omsetjinga av Shema, Deut 6,4) Dette har ein i NWT omsett med ‘Jehovah,’ noko som vitnar om at denne omsetjinga er styrt av ideologi, og ikkje av språkomsyn.

  For de som ikke vet det, så er altså Ny verden-oversettelsen av de Hellige Skrifter en oversettelse som er utarbeidet av Jehovas vitner. Og den kan du få av dem helt gratis, så hvorfor ikke spørre etter den neste gang de står på døra di? Tross alt så har jo det norske Bibelselskapet nå kopiert den oversettelsen på svært mange punkter.

  Som sagt; dette stemmer ikkje.

 103. Hei,
  Vil dere gjerne vite om biblen er 100% gods ord, see på dette

  Jeg håper dere tåler sannheten.

  Mvh

 104. Alle vers som presenteres er vel tatt ut av en sammenheng. Tror ikke dette blir annerledes om du leser det i konteksten. Vil vel heller tro at konteksten forsterker Jesus som Ordet og som Gud?

  Du ville heller gitt ditt liv for Gud enn å gjøre hva da? (Beklager, fikk ikke helt tak i hva du mente med det 🙂 )

 105. Jeg er kristen protestant, men jeg kan fortelle deg at hvis jeg hadde levd for 500 år siden i Europa så hadde jeg blitt brent på bålet eller det som verre er for min tros skyld. Hadde jeg levd i Norge for 400 år siden så hadde jeg risikert å bli halshugget fordi jeg ikke er enig i alt som statskirken står for. Hadde jeg levd for 150 år siden hadde jeg risikert å råtne i fengsel for å ha studert bibelen med trosfeller i mitt eget hus. Så ja, stat og kirke hører ikke sammen, det er det samme som å be om at blod skal flyte.

  Men du bommer fullstendig i din argumentasjon, ved at du generaliserer som du gjør. Faktum er at de aller fleste av den katolske kirkes (50 mill) ofre under middelalderens forfølgelser var kristne!! Enhver kan jo seile under falskt flagg og kalle seg kristen, men det er frukten av et menneskes handlinger som viser om det har skjedd en forandring innenfra. Jesus irettesatte faktisk hyklerne og de religiøse i sin samtid fordi de kun hadde et ytre skinn av gudfryktighet. Han kalte dem både ormeyngel og hvitkalkede graver (fine å se på fra utsiden, men urene innvendig) på grunn av deres dobbeltmoral.

  Kunne sagt mye mer, men har ikke tid akkurat nå. Faktum er at du er ekstremt stigmatiserende og dømmende i din holdning, og du har heller ikke satt deg skikkelig inn i saken og argumentene dine er fulle av feil. Hvis du skal dømme så må du i det minste dømme rett, og det betyr at du må også legge på vektskålen alt det positive som kristendommen bidratt med i årenes løp. Men for å forstå det fullt og helt må du være klar over at det er en åndelig kamp som pågår i dette universet en kamp mellom lys og mørke, mellom godt og ondt og mellom sannhet og løgn. Kan anbefale mothistoriensklimaks.no

 106. Harald B.

  Jeg har heller ikke frykt, selv om jeg er kristen. Tvert i mot opplever jeg at det å følge Jesus bidrar til gjøre meg mer observant på andres behov, mer kjærlig og mindre selv-opptatt. Jeg prøver å se på alle mennesker som søsken, noe svært få livssyn i praksis klarer (Se bare hvordan nazistene og kommunistene tok livet av mennseker på grunn av sin ideologi.)

  Jeg tror det er den menneskelige i oss som gjør oss stridslystne og krigerske – ikke det religiøse. (Muligens et unntak for kampen om Israel/Jerusalem)

  Jeg tror få – om noen – kristne har tatt livet av noen på grunn av sin ideologi / på grunn av sin forståelse av Jesus og av Bibelens Gud. Og har de gjort det, så har de missforstått deres budskap – grundig!

  Når kristne topper statistikkene du viser til, så er det ikke dedikerte personlige kristne som står bak statistikken. Ofte er det sammenblandede agendaer – og helst andre/vikarierende agendaer – som leder til uretten. Eller at (makt)mennesker i såkalt “kristne land” utøver makt, uten at det egentlig har noe med tro og kristendomsutbredelse å gjøre.

  Eksempelvis tror jeg ikke Harald Hårfagres store intensjon var å kristne Norge. Hans mål var å samle riket, og brukte kristendommen som middel. Det var et strategisk virkemiddel, siden kristendommen allerede var vel mottatt og godt ansett i store deler av Norge. (Blant annet la mange vikinger ned plyndringsvirksomheten da de ble omvendt etter møtet med en kjærlig kristendom ute i Europa.)

  Harald Hårfagre brukte sverd på den siste rest som ikke ville underordne seg han og det han sto for (Inkludert innføringen av felles livssyn; kristendommen), men jeg kan ikke forestille meg at han var motivert av en rett og sann kristendomsforståelse.

  Og det samme (Blandede og vikarierende agendaer) gjelder for mange andre konflikter (Sikkert også Leopold, som du nevner.)

  Boken “Da jorden ble flat” anbefales på det sterkeste. Den setter ting litt på plass når det gjelder mytene om kirken som en destruktiv kraft av dimensjoner.

  Men: Som nevnt i en annen kommentar her er jeg ikke så opptatt av å forsvare kirken, statskirken og kristendomshistorien, for det ER utvilsomt en del overgrep og maktmissbruk som har skjedd i dens navn.

  (Dog ikke så mannge overgrep som man får inntrykk av ved å lese en del blogg-kommentatorer, forum-debattanter og andre – trolig forutinntatte – kristendomskritikere i år 2010. For disse gjelder det at når en løgn og en overdrivelse er gjentatt nok ganger, så blir det en sannhet. Bildet av en “mørk” og destruktiv makt-kirke blir sterkere og sterkere jo lenger avstand det er til historien i tid. Slik jeg ser det er det en svartmaling av en kirke som folk stort sett har vært positive til og glade i. Og årsakssammenhengene hos disse kritikerne er ofte enkle og lite reflekterte.)

  Men jeg er altså ikke så opptatt av å forsvare kirken. Jeg er derimot opptatt av å forsvare Bibelen og Jesus, for de som griper deres sanne budskap vil gjøre sitt ytterste for å leve i pakt med kjærligheten.

  Ellers støtter jeg Elises ressonnement 100%. Håper du og andre lesere også ser denne sammenhengen. Den er essensiell. Jeg ville heller ikke kalt meg kristen, om jeg så all denne elendigheten som et direkte resultat av kristentroen. SELVSAGT ville jeg ikke det!

  Jeg ber deg også lese mine andre kommentarer til denne bloggposten. Mye av det andre jeg har skrevet her vil være med å belyse mer av det jeg mener rundt din kommentar.

  Med ønske om alt det beste 🙂

 107. Vil også kommentere at QuidEstVeritas sitt innlegg her er ekstremt godt og to the point. Vel verd å lese både 3 og 4 ganger 🙂

 108. Cecilie

  Stalin, Pol Pot, Mao, Che Guevara, Djengis Khan, Fidel Castro, keiser Nero, Napoleon og Hitler var vel alle ateistiske (og stort sett humanistiske) idealister som ville skape en best mulig verden, bare de fikk ryddet sine motstandere av veien og kuet opposisjonen.

  Jeg vet ikke om kristne ledere som har stått for like mye ondskap, men i såfall har de gjort det på tross av religionen de sier seg å tilhøre, ikke på grunn av…

  Så nei, at “religion er årsak til alt ondt” er virkelig noe av det mest ureflekterte og forutinntatte jeg hører…

  Med all respekt og de beste ønsker – men det må påpekes 🙂

 109. Det er nok rett at vi ikke har beveget oss ut i elva frivillig. Men for å bli i liknelsen, så kan vi bli tatt av flom ufrivillig. Liknelsen blir bare latterlig om du vil kverrulere på den. En liknelse er en liknelse – ikke en fullkommen beskrivelse.

  Poenget er at vi befinner oss på vei mot fortapelse – uavhengig av om vi liker det eller ikke, og uavhengig av hvor selvforskyldt det er osv.

  Sitter du på et hustak i en flom, så hjelper det lite å si at dette er uforskyldt og latterlig. Det endrer ikke sannhet og faktum, enn så mye vi skulle ønske det.

  Heldigvis har Gud satt igang en redningsaksjon 🙂
  Det er bare å ta imot tauet, og når du er innenfor – og møter din redningsmann – vil mange bekymringer og mye frykt forsvinne!

 110. Kjetil Kringlebotten….hvis du virkelig vil vite hva som står i Ny Verden Oversettelsen så kan du logge deg inn på http://www.jw.org. Der kan du klikke deg inn på “nedlastninger”. Gå så inn på Digitale publikasjoner til venstre. Der finner du bibelen på norsk. I løpet av 10 sekunder kan du laste ned hele bibelen gratis på PDF fil….Hvis du så leser i den, både i 1.Mos. 1:2 og Sakarja 12:10, så finner du rett ordlyd:-)

  Denne oversettelsen blir satt pris på av mange som ikke er Jehovas vitner. Det er uansett viktig å lese i Guds ord. Den er jo vår bruksanvisning for hvordan vi skal leve og hva vi må gjøre for å komme i et godt forhold til vår Store Skaper. Så oppfordringen blir jo at man må ta seg tid til å lese i denne fantastiske boken som rommer hele vår historie, fra skapelsens begynnelse, til det som oppriktige mennesker lenger etter – paradiset gjenopprettes her på jorden, og vi kan leve sammen i fred med våre medmennesker – ingen krig, kriminalitet, ingen sykdom, alderdom og til og med døden skal ikke være mer. Vi skal få ta imot alle de kjære som har dødd fra oss og vi kan leve sammen her på ei renset jord.

  Les om Jobs lengsel og bønn i Job kap 14 og vers 14: ” Om en sunn og sterk mann dør, kan han da leve igjen? Alle mine tvangsarbeids dager skal jeg vente, til min avløsning kommer. Du skal rope, og jeg skal svare deg. Du vil lengte etter dine henders verk”.

  Så Jehova lengter etter den dagen han kan gi mennesker som har dødd, livet tilbake igjen. Han lengter etter den dagen da Hans opprinnelige hensikt med jorden blir gjennomført. Dette vet vi blir virkelig, for vi har en Gud som ikke kan lyve.

  Salme kap. 37 og vers 10 og 11 lover : ” Og bare en liten stund til, og den onde er ikke mer, og du skal visselig gi akt på hans sted, og han er ikke der. Men de sakmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred”.

  Dette er noe som vi lenger etter. Dette gode budskap om Guds rike, med Jesus Krisus som konge, er jo virkelig et godt budskap. Det er jo tross alt ved hjelp av Jesus og det offer han gav da han døde for oss alle, at alle de velsignelsene og løftene som vi finner i Bibelen kommer til å bli til virkelighet.

 111. Hvilke kilder (Grunnkilder) har du på at kirken trodde at jorden var flat helt til 1500?

  Dette er en av mytene som er gjentatt så mange ganger at “alle” tror det er sant – til og med en del leksika og skolebøker formidler dette.

  Vitenskapen har visst siden ca. 500 før Kristus at jorden er rund, og kirken har støttet vitenskapen i dette hele tiden. (Kirken har vel også vært vitenskapens og astronomiens viktikste økonomiske bidragsyter gjennom store deler av historien).

  Myten om at kirken frem til ca. år 1500 trodde at jorden var flat, oppstod / tok fart da denne forståelsen ble presentert i en fiksjons-roman av Washington Irwing i 1828 – Mye det samme som når Dan Brown i nyere tid blander virkelighet, rykter, usannheter og ville spekulasjoner i DaVinciKoden, og gradvis overbeviser leserne om at alt er sannhet og resultat av grundig og sannferdig research.

  I eldre kilder finner du knapt noe som antyder at kirken trodde at jorden var flat. Derimot finner man massive kilder som forteller om vitenskap og kirke hånd i hånd – dog med læremessige og vitenskapelig betingede uenigheter – og personkonflikter. (Eks. Galileo Galilei vs Urban VIII)

  At kirken kjempet mot Columbus og mot Galileo Galilei pga. en strid om flat eller rund jord er altså helt feil. Missforståelser og feiltolkninger! Eldre kilder viser dette med all mulig tydelighet.

  Kilde: “Da jorden ble flat” – Av Bjørn Are Davidsen. Boka preges av gode kildehenvisninger og dyp research.

  Anbefales!

 112. Hvis du så leser i den, både i 1.Mos. 1:2 og Sakarja 12:10, så finner du rett ordlyd:-)

  Nei, det finn du ikkje.

  I Gen 1,2 står det “Guds virksomme kraft.” Dette er ikkje ei omsetjing av ruach, det er ei omskriving.

  I Sak 12,10 står det at Herren seier at folket “skal i sannhet se hen til ham som de har gjennomboret.” Her har ein medvite endra den personlege pronominalsuffiksen. I den hebraiske teksten står det at Gud seier at folket skal “sjå til meg, som dei har gjennomstunge.” Altså at Gud sjølv vart krossfest. Dette vil sjølvsagt JV ungå, sidan dette ikkje passar inn med deira teologi. Dei let så teologien styre omsetjinga.

  Vi har også Mark 12,29. Der står det at Kristus sa: “Hør, Israel, Jehova vår Gud er en Jehova.” Men dette er heller ikkje noko omsetjing, det er ein ideologiske greie, ut frå ein misforstått tolking av YHWH. På gresk står det kyrios, Herre. Altså skal Mark 12,29 omsetjast: “Høyr Israel, Herren er Gud, Herren er éin.” Her skal ein ikkje ta omsyn til andre tekstar. Her er det den greske teksten som skal omsetjast.

 113. Hei igjen:-) da jeg skrev “rett ordlyd, gjaldt det i forhold til det du skrev om hva som stod i Ny verden Oversettelsen:-) Nå det kommer til navnet Jehova, så var dette det navnet Gud gav seg selv. Du har helt rett i at vi ikke vet med sikkerhet hvordan Guds personlige navn ble uttalt. Men betyr det at vi ikke skal bruke det? Du finner Jehovas navn i bibler som blir brukt av religiøse organisasjoner som sender misjonærer ut til andre land. Da mange av disse landene har mange guder, nytter det ikke å komme med en oversttelse som bruker kun titler på Skaperen. Der har de faktisk vært nødt til å sett inn Guds personlige navn for å skille han fra alle de andre gudene som finnes.

  Du finner til og med sanger på YouTube som priser Jehovas navn, og disse er ikke av Jehovas vitner. Du finner det hvis du søker på “Jehovah jireh.

  Tenk og over hva som står skrevet i Apostlenes gjerninger kap 15 og 14: ” Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn” og så vers 17: ” for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som mitt navn er nevnt over….” (hentet fra Bibel.no) I grunnteksten står tetragrammet JHWH i vers 17.

  Jesus elsket sin Fars navn. Skal vi som er hans etterfølgere gjøre noe mindre, eller gjemme og glemme det navnet som Jesus forkynte da han var her på jorden?

  Vi som Jehovas vitner elsker vår Fars hellige navn og vi elsker hans kjære sønn Jesus Kristus. Det finnes jo ikke frelse i noen annen enn
  Jesus. Vi har valgt helhjertet å samstemme i ordene som vi finner i Salme kap. 8 og vers 1: ” Jehova, vår Herre, hvor majestetisk ditt navn er på hele jorden, du hvis verdighet kunngjøres over himlene”

  Vi har stilt oss på Jehovas side og vi er stolte over å bli kalt ved Hans navn, og kan få lov til å være Hans trofaste vitner. (Jesaja 43:10)

  Vi som er Jehovas vitner stemmer i av hele vårt hjerte de samme ordene som Mika lot nedskrive i Mika kap. 4 og vers 5 ” For alle folkeslagene kommer til å vandre hvert i sin guds navn, men vi for vår del skal vandre i Jehova vår Guds navn, til uavgrenset tid, ja for evig”.

  Som en avslutnig vil jeg oppfordre alle og enhver: Ikke la noe hindre deg i å bli kjent med Skaperens unike navn og Hans egenskaper. Ikke la slike fordommer som at Jehovas navn kun assosieres med oss Jehovas vitner, eller at vi ikke vet helt den rette uttalen og dermed lar være å bruke det. Bli kjent med Universets Store Skaper som bærer navnet Jehova. Da vil man oppleve liv både nå og i den nye verden som Jehova snart skal innføre ved, hjelp av sin elskede sønn Jesus Kristus.

  Jeg ønsker deg og alle her inne alt godt, og kos dere med å lese i den bibeloversettelsen som dere har der hjemme 🙂

  Vennlig hilsen Merete

 114. Nå det kommer til navnet Jehova, så var dette det navnet Gud gav seg selv.

  Nei, det er det ikkje. Jehova er ei blanding av YHWH og vokalane til adonai (‘Herre.’) Jahweh er truleg mykje nærare. Men eg bruker ‘Herre.’

  Du har helt rett i at vi ikke vet med sikkerhet hvordan Guds personlige navn ble uttalt. Men betyr det at vi ikke skal bruke det?

  Eg vel å gjere det same som jødane før og etter Kristi tid, og som vi også ser i NT. Eg bruker ‘Herren.’ (NT bruker κύριος (kyrios) i GT-sitat der det står YHWH på hebraisk. Kan du forklare kvifor vi skal omsetje dette med ‘Jehova,’ og ikkje ‘Herre’?)

  Tenk og over hva som står skrevet i Apostlenes gjerninger kap 15 og 14: » Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn» og så vers 17: » for at resten av menneskene skal søke Herren, alle folkeslag som mitt navn er nevnt over….» (hentet fra Bibel.no) I grunnteksten står tetragrammet JHWH i vers 17.

  Nei, der står κύριος. Difor bruker eg også dette, altså ‘Herren.’

  Jesus elsket sin Fars navn. Skal vi som er hans etterfølgere gjøre noe mindre, eller gjemme og glemme det navnet som Jesus forkynte da han var her på jorden?

  Altså, ‘Herren’?

  Ikke la noe hindre deg i å bli kjent med Skaperens unike navn og Hans egenskaper.

  Du har kanskje rett i det, men Jehova er ikkje hans namn. Det står ingen stad i Bibelen.

 115. Hei igjen 🙂 Jeg hadde egentlig ikke tenkt å svare, men det blir vel feil det og 🙂

  Nå er ikke jeg kyndig i hebraisk, så derfor vil jeg heller sitere en del kommentarer som er gjort opp gjennom historien angående bruken og uttalelsen av Jehovas navn. Håper det er greit for deg.

  – Et leksikon som forklarer bibelske ord (The New International Dictionary of New Testament Theology, bind 2, side 649) sier: “Et av de mest grunnleggende og sentral trekk ved den bibelske åpenbaring er det faktum at Gud ikke er navnløs: han har et personlig navn, og han kan og skal påkalles ved dette navnet”.
  – Tenk og over at Jesus lærte oss hvordan vi skal be: Slik skal dere da be: “Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget”.

  Tenk litt over dette: Lar vi være å kalle Jesus for Jesus? Hans navn ble ikke uttalt slik som vi sier det her i Norge. Husk at bibelen ikke ble skrevet verken på norsk, dansk eller engelsk. Navnet hans kan ha blitt uttalt : (Jeshua eller kanskje Jehoshua på hebraisk) Familien og vennene hans kalte han helt sikkert ikke for Jesus. OG navnet hans blir uttalt forskjellig, alt etter hvilket språk bibelen oversettes til. Lar vi være å bruke Jesus sitt navn siden vi ikke sier det rett på norsk? Burde vi da la være å utattale Jehovas navn siden vi ikke vet hvordan det ble uttalt av Moses, profetene og Jesus?

  – Hedenske herskere var og kjent med Guds navn. Ett kjent eksempel finnes Mesja-steinen. Der skryter den moabittiske kongen Misja av sine militære bedrifter i kampen mot Israel og sier blandt annet der: Kamosj sa til meg: “Gå til Nebo fra Israel!” Jeg drog derfor ut om natten og kjempet mot dem fra morgen til middag. Jeg tok det og slo alle ihjel…Og jeg tok (karene) til Jehova og slepte dem fram for Kamosj”.

  Jødene sluttet å bruke navnet av frykt for å misbruke det. Trenger vi å la oss lede av den samme misforståtte frykten som de lot seg lede av?? Det håper jeg sannelig ikke at vi gjør!

  I de norske bibeloversettelsene av 1904, 1930 og 1978 finner vi i en fotnote til 2. Mosebok 3:14 eller 3:15 navnet “Jehova” eller “Jahve”. Pastor Storjohanns oversettelse av Salmene bruker formen “Jehovah”.

  Noen oversettelser utelot å ta Guds personlige navn med, mens andre gjorde det motsatte.

  – American Standard Version av 1901: “Oversetterne kom etter omhyggelig overveielse til den enstemmige overbevisning at en jødisk overtro, som betraktet det gudommelige navn som altfor hellig til å bli uttalt, ikke lenger burde påvirke engelske eller andre oversettelser av Det gamle testamente….Dette minnenavnet, som blir forklart i 2.Mosebok 3:14,15 og lagt vekt på som minnenavn om og om igjen i Det gamle testamentets opprinnelige tekst, betegner Gud som den personlige Gud, som paktens Gud, som åpenbaringens Gud, Befrieren, sitt folks Venn….Dette egennavnet, med dets rikdom av hellige tankeforbindelser, blir nå gjeninnsatt på den plass som
  det har et ubestridelig krav på”.

  Problemene oppstår når oversetterer velger å ta forskjellige veier i sine oversettelser, og det er forvirrende for de som ønsker å bli kjent med bibelens forfatter.

  Hvordan ser da Jehova på dem for fjerner han navn fra Bibelen? Hvordan ville enhver som har skrevet et bok reagere hvis det blir gjort alt som tenkes kan for å fjerne ens navn fra den boken som han man hadde skrevet?? Når man reiser innvendinger at man ikke skal bruke Guds navn fordi man ikke vet hvordan man skal uttale det, ender det med at man skaper et mye større problem – det at man fjerner navnet på universets største person fra den boken som han har inspirert.

  -Salme 74:10 sier: Hvor lenge Gud, skal motstanderen fortsette å håne? Skal fienden fortsette å behandle ditt navn respektløst for evig?”

  Menneskene vil aldri klare å fjerne Guds navn fra jorden, uansett hvor mye de prøver på det.
  -2. Mosebok 9:16: “Men nettopp av denne grunn har jeg latt deg bli i livet: for å vise deg min makt og for å la mitt navn blir forkynt på hele jorden.

  -Esekiel 36:23: “Og jeg skal i sannhet hellige mitt store navn, som ble vannhelliget blant nasjonene, det som dere vannhelliget midt iblant dem; og nasjoenen skal sannelig kjenne at jeg er Jehova; lyder den Suverene Herre Jehovas utsagn, når det blir helliget blant dere for øynene på dem”.

  – Malaki 1:1: “Fra solens oppgang like til dens nedgang skal mitt navn bli stort blant nasjonene…har hærstyrkenes Jehova sagt”

  Mange kan sikkert komme opp med grunner som de synes eg gode nok for å la være å uttale Jehovas navn. Èn ting vi er sikre på, det er at Jehova ønsker at vi skal bruke navnet hans uansett om vi ikke uttaler det helt korrekt. Helligelsen av Guds navn er viktigere enn noe annet og av størst betydning. Alle Guds hensikter er jo knyttet til hans navn. Menneskenes problemer oppstod jo da Satan vannhelliget Guds navn ved å kalle han for en løgner, og på den måten hevde at Han ikke var skikket til å herske over menneskene (-1.Mosebok 3:1-6)
  Det er først når Guds navn blir fullstendig rensvasket, at vi mennesker kan bli befridd fra de katastrofale virkningene av Satans løgn. Derfor ber vi jo inderlig at Guds navn må bli helliget.

  -Den tyske professoren Gustav Oehler skrev i et verk (Theologies des Alten Testaments, 2 utgave, utgitt i 1882 side 143): “Fra nå av kommer jeg til å bruke ordet Jehova, etter som dette navnet har vunnet innpass i vårt ordforråd og ikke kan erstattes”.

  Vi vet jo ikke som sagt helt hvordan Guds navn ble uttalt, men vi ønsker å bruke den formen av navnet som menneker opp gjennom historien har brukt og blitt vant til. Vi kan være sikre på at det gleder Guds hjerte når vi bruker den formen for hans navn som har vært brukt i århundrenes løp ” Jehova”, og gjør det kjent til andre mennesker.

  -Jesaja 12:4: ” …Lovpris (Jehova) og påkall han hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at han navn er
  opphøyet!”.

  Vi har besluttet å følge Jesajas ord om å “gjøre hans gjerninger kjent blant nasjonene”, og å “forkynne at hans navn er blitt opphøyet”. Dette har vi gjort verden over i over 100 år. Vi kan vel si at budskapet har nådd ut til jorden ytterste ender 🙂
  Jehova har virkelig velsignet de anstrengelser som har blitt gjort for å lære andre om hans unike navn og hans egenskaper.

  Jeg lar meg personlig ikke lede av jødiske tradisjoner og ovetro. Jeg lar min kjærlighet til min Store Skaper og Gud være min rettsnor i livet. Og jeg elsker Jehovas navn og alt det det står for.

  Den største gaven som vi har fått, foruten livet, er den frie vilje. Vi kan alle bestemme våre egne valg i livet. Du kan sikkert komme med ett uttall av argumenter som mener det mottsatte av det jeg har skrevet her. Derfor er det menigsløst å gå inn i diskusjoner som alikvel ender i en blindgate.

  Jeg har all respekt for deg og det valget du har tatt. Jeg håper du kanskje nå har fått et lite innblikk i hvorfor vi Jehovas vitner bruker navnet “Jehova” med stolhet 🙂

  Til slutt vil jeg si: Det største privilegium jeg som menneske kan få oppleve, er å få lov til bli kalt ved Jehovas navn, være Jehovas venn og få tilbe den Største i universet, Jehova Gud. På den måten har jeg stilt meg i rekken av menn og kvinner som helt fra gammelt av har ælsket og æret Jehovas Store og Hellige navn.

  Vennlig hilsen Merete

 116. Hei igjen 🙂 Jeg hadde egentlig ikke tenkt å svare, men det blir vel feil det og 🙂

  Nå er ikke jeg kyndig i hebraisk, så derfor vil jeg heller sitere en del kommentarer som er gjort opp gjennom historien angående bruken og uttalelsen av Jehovas navn. Håper det er greit for deg.

  I dag er forskere klar over at Jehovas personlige navn forekomme omkring 7000 ganger i Bibelens grunntekst. Den katolske The Jerusalem Bible, den katolske La Biblia Latinoamèrica på spansk og den populære Reina-Valera-oversettelsen, bruker ofte Guds personlige navn. Noen oversettelesr gjengir Guds navn med “Jahve”.

  I et brev, datert 29.juni 2008, fra Vatikanet til formennene for de katolske bispekonferansene stod det at ” i de senere år har sneket seg inn den praksis å uttale Guds egennavn”. Brevet kommer med denne tydelige instruksen: “Guds navn…skal verken brukes eller uttales”. Og “når det gjeder oversettelse av den bibelske tekst til moderne språk…skal det guddommelige tetragrammet gjengis med det som tilsvarer Adonai/Kyrios: ´Herre´.

  En talsmann for den protestantiske finansierte oversettelsen New International Version, utgitt på engelsk i 1978, skrev: “Jehova er et navn som bare hører Gud til, og vi skulle egentlig ha brukt det. Men denne oversettelsen har kostet oss to og en kvart million dollar, og å oversette for eksempel Salme 23 med ´Jahve er min hyrde´ville være det samme som å kaste disse pengene i rennesteinen.”

  Kirkesamfunn har desstuen hindret latinamerikanere å lære Guds navn å kjenne. Steven Voth, som er oversetterkonsulent for United Bible Societies (UBS) skriver: “En av de pågående debatter i lantinamerikanske protestantiske kretser dreier seg om bruken av navnet Jehovà. Det er interessant at en meget stor og voksende ny-pinsebevegelse….ville ha en 1960-utgave av Reina-Valera-oversettelsen, men uten navnet Jehovà. Den ville heller ha ordet Senor (Herre). Ifølget Voth tok UBS ikke hensyn til dette ønsket til å begynne megd men gav senere etter og publiserte en Reina-Valera-bibel “uten ordet Jehová”.

  – Et leksikon som forklarer bibelske ord (The New International Dictionary of New Testament Theology, bind 2, side 649) sier: “Et av de mest grunnleggende og sentral trekk ved den bibelske åpenbaring er det faktum at Gud ikke er navnløs: han har et personlig navn, og han kan og skal påkalles ved dette navnet”.
  – Tenk og over at Jesus lærte oss hvordan vi skal be: Slik skal dere da be: “Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget”.

  Tenk litt over dette: Lar vi være å kalle Jesus for Jesus? Hans navn ble ikke uttalt slik som vi sier det her i Norge. Husk at bibelen ikke ble skrevet verken på norsk, dansk eller engelsk. Navnet hans kan ha blitt uttalt : (Jeshua eller kanskje Jehoshua på hebraisk) Familien og vennene hans kalte han helt sikkert ikke for Jesus. OG navnet hans blir uttalt forskjellig, alt etter hvilket språk bibelen oversettes til. Lar vi være å bruke Jesus sitt navn siden vi ikke sier det rett på norsk? Burde vi da la være å utattale Jehovas navn siden vi ikke vet hvordan det ble uttalt av Moses, profetene og Jesus?

  – Hedenske herskere var og kjent med Guds navn. Ett kjent eksempel finnes Mesja-steinen. Der skryter den moabittiske kongen Misja av sine militære bedrifter i kampen mot Israel og sier blandt annet der: Kamosj sa til meg: “Gå til Nebo fra Israel!” Jeg drog derfor ut om natten og kjempet mot dem fra morgen til middag. Jeg tok det og slo alle ihjel…Og jeg tok (karene) til Jehova og slepte dem fram for Kamosj”.

  Jødene sluttet å bruke navnet av frykt for å misbruke det. Trenger vi å la oss lede av den samme misforståtte frykten som de lot seg lede av?? Det håper jeg sannelig ikke at vi gjør!

  I de norske bibeloversettelsene av 1904, 1930 og 1978 finner vi i en fotnote til 2. Mosebok 3:14 eller 3:15 navnet “Jehova” eller “Jahve”. Pastor Storjohanns oversettelse av Salmene bruker formen “Jehovah”.

  Noen oversettelser utelot å ta Guds personlige navn med, mens andre gjorde det motsatte.

  – American Standard Version av 1901: “Oversetterne kom etter omhyggelig overveielse til den enstemmige overbevisning at en jødisk overtro, som betraktet det gudommelige navn som altfor hellig til å bli uttalt, ikke lenger burde påvirke engelske eller andre oversettelser av Det gamle testamente….Dette minnenavnet, som blir forklart i 2.Mosebok 3:14,15 og lagt vekt på som minnenavn om og om igjen i Det gamle testamentets opprinnelige tekst, betegner Gud som den personlige Gud, som paktens Gud, som åpenbaringens Gud, Befrieren, sitt folks Venn….Dette egennavnet, med dets rikdom av hellige tankeforbindelser, blir nå gjeninnsatt på den plass som
  det har et ubestridelig krav på”.

  Problemene oppstår når oversetterer velger å ta forskjellige veier i sine oversettelser, og det er forvirrende for de som ønsker å bli kjent med bibelens forfatter.

  Hvordan ser da Jehova på dem for fjerner han navn fra Bibelen? Hvordan ville enhver som har skrevet et bok reagere hvis det blir gjort alt som tenkes kan for å fjerne ens navn fra den boken som han man hadde skrevet?? Når man reiser innvendinger at man ikke skal bruke Guds navn fordi man ikke vet hvordan man skal uttale det, ender det med at man skaper et mye større problem – det at man fjerner navnet på universets største person fra den boken som han har inspirert.

  -Salme 74:10 sier: Hvor lenge Gud, skal motstanderen fortsette å håne? Skal fienden fortsette å behandle ditt navn respektløst for evig?”

  Menneskene vil aldri klare å fjerne Guds navn fra jorden, uansett hvor mye de prøver på det.
  -2. Mosebok 9:16: “Men nettopp av denne grunn har jeg latt deg bli i livet: for å vise deg min makt og for å la mitt navn blir forkynt på hele jorden.

  -Esekiel 36:23: “Og jeg skal i sannhet hellige mitt store navn, som ble vannhelliget blant nasjonene, det som dere vannhelliget midt iblant dem; og nasjoenen skal sannelig kjenne at jeg er Jehova; lyder den Suverene Herre Jehovas utsagn, når det blir helliget blant dere for øynene på dem”.

  – Malaki 1:1: “Fra solens oppgang like til dens nedgang skal mitt navn bli stort blant nasjonene…har hærstyrkenes Jehova sagt”

  Mange kan sikkert komme opp med grunner som de synes eg gode nok for å la være å uttale Jehovas navn. Èn ting vi er sikre på, det er at Jehova ønsker at vi skal bruke navnet hans uansett om vi ikke uttaler det helt korrekt. Helligelsen av Guds navn er viktigere enn noe annet og av størst betydning. Alle Guds hensikter er jo knyttet til hans navn. Menneskenes problemer oppstod jo da Satan vannhelliget Guds navn ved å kalle han for en løgner, og på den måten hevde at Han ikke var skikket til å herske over menneskene (-1.Mosebok 3:1-6)
  Det er først når Guds navn blir fullstendig rensvasket, at vi mennesker kan bli befridd fra de katastrofale virkningene av Satans løgn. Derfor ber vi jo inderlig at Guds navn må bli helliget.

  -Den tyske professoren Gustav Oehler skrev i et verk (Theologies des Alten Testaments, 2 utgave, utgitt i 1882 side 143): “Fra nå av kommer jeg til å bruke ordet Jehova, etter som dette navnet har vunnet innpass i vårt ordforråd og ikke kan erstattes”.

  Vi vet jo ikke som sagt helt hvordan Guds navn ble uttalt, men vi ønsker å bruke den formen av navnet som menneker opp gjennom historien har brukt og blitt vant til. Vi kan være sikre på at det gleder Guds hjerte når vi bruker den formen for hans navn som har vært brukt i århundrenes løp ” Jehova”, og gjør det kjent til andre mennesker.

  -Jesaja 12:4: ” …Lovpris (Jehova) og påkall han hans navn! Gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at han navn er
  opphøyet!”.

  Vi har besluttet å følge Jesajas ord om å “gjøre hans gjerninger kjent blant nasjonene”, og å “forkynne at hans navn er blitt opphøyet”. Dette har vi gjort verden over i over 100 år. Vi kan vel si at budskapet har nådd ut til jorden ytterste ender 🙂
  Jehova har virkelig velsignet de anstrengelser som har blitt gjort for å lære andre om hans unike navn og hans egenskaper.

  Jeg lar meg personlig ikke lede av jødiske tradisjoner og ovetro. Jeg lar min kjærlighet til min Store Skaper og Gud være min rettsnor i livet. Og jeg elsker Jehovas navn og alt det det står for.

  Den største gaven som vi har fått, foruten livet, er den frie vilje. Vi kan alle bestemme våre egne valg i livet. Du kan sikkert komme med ett uttall av argumenter som mener det mottsatte av det jeg har skrevet her. Derfor er det menigsløst å gå inn i diskusjoner som alikvel ender i en blindgate.

  Jeg har all respekt for deg og det valget du har tatt. Jeg håper du kanskje nå har fått et lite innblikk i hvorfor vi Jehovas vitner bruker navnet “Jehova” med stolhet 🙂

  Til slutt vil jeg si: Det største privilegium jeg som menneske kan få oppleve, er å få lov til bli kalt ved Jehovas navn, være Jehovas venn og få tilbe den Største i universet, Jehova Gud. På den måten har jeg stilt meg i rekken av menn og kvinner som helt fra gammelt av har ælsket og æret Jehovas Store og Hellige navn.

  Vennlig hilsen Merete

 117. Jeg fikk ikke slettet det første av mitt innlegg her på slutten :-/ Så du får lese det siste, selv om det ble litt lenger 🙂

  Ha i alle fall en fortsatt fin dag 🙂

 118. Merete;

  Tenk litt over dette: Lar vi være å kalle Jesus for Jesus? Hans navn ble ikke uttalt slik som vi sier det her i Norge. Husk at bibelen ikke ble skrevet verken på norsk, dansk eller engelsk. Navnet hans kan ha blitt uttalt : (Jeshua eller kanskje Jehoshua på hebraisk) Familien og vennene hans kalte han helt sikkert ikke for Jesus. OG navnet hans blir uttalt forskjellig, alt etter hvilket språk bibelen oversettes til. Lar vi være å bruke Jesus sitt navn siden vi ikke sier det rett på norsk? Burde vi da la være å utattale Jehovas navn siden vi ikke vet hvordan det ble uttalt av Moses, profetene og Jesus?

  Frå NT er det den greske teksten vi har å forhalda oss til. Der heiter det Ἰησου̑ς Χριστός. Ι kan (som på latin) uttalast anten som ein ‘i’ eller ein ‘j,’ η er ein lang e (e eller æ) og det er litt diskusjon om omsetjinga av Χ (chi eller k). Den vanlege lesinga av dette vert: Jesus Kristos.

  Når det gjeld Jehova tek du feil. Det er ingen bevis for at dette har vore måten ein uttala YHWH.

  Jødene sluttet å bruke navnet av frykt for å misbruke det. Trenger vi å la oss lede av den samme misforståtte frykten som de lot seg lede av?? Det håper jeg sannelig ikke at vi gjør!

  Viss det var godt nok for evangelistane, er det godt nok for meg. I Mark 12,29 står det ikkje Jahve eller Jehova i Shema, men kyrios, ‘Herre.’ Denne ‘frykten’ er ikkje noko som etter NT, men lenge før.

  Mange kan sikkert komme opp med grunner som de synes eg gode nok for å la være å uttale Jehovas navn. Èn ting vi er sikre på, det er at Jehova ønsker at vi skal bruke navnet hans uansett om vi ikke uttaler det helt korrekt.

  Men likevel velte Gud å inspirere evangelistane og NT sine brevskrivarar til ikkje å bruke dette, men heller bruke nemninga ‘Gud’ eller ‘Herre.’

  Jeg lar meg personlig ikke lede av jødiske tradisjoner og ovetro.

  Klassisk hersketeknikk. Kvifor er dette overtru? Var det også ‘overtruisk’ av levittane å ikkje gå inn i det høgheilage? Var det også ‘overtruisk’ av levittane å ikkje ofra når dei var rituelt ureine? Interessant nok bruker du adjektivet jødisk her, som om det skulle avgjere saka. For det fyrste er kristentrua gjennomsyra jødisk, eller messiansk, om du vil. For det andre er denne tradisjonen noko som vart teke vidare i NT, ved at ein brukte ‘Gud’ eller ‘Herre.’ Som sagt: Viss det var godt nok for evangelistane, er det godt nok for meg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s