Forever Jong? Ikkje det, nei.

Den litt halvdårlege vitsen i tittelen på dette innlegget har eg stole frå ein Faceebok-bekjent. Dette innlegget vil derimot handle om meir politiske saker i kjølevatnet av Kim Il Jungs død.

I ein debatt omkring Kim Il Jung kom eg over denne interessante artikkelen av Christopher Hitchens, “A Nation of Racist Dwarfs.” Der skriv Hitchens om styret i Nord-Korea, og poengterer at dei, i motsetnad til ein del avdre forsøk (t.d. Sovjet*), har klart å skape “a sort of new species. Starving and stunted dwarves, living in the dark, kept in perpetual ignorance and fear, brainwashed into the hatred of others, regimented and coerced and inculcated with a death cult.” Eg vil tilrå at de leser dette stykket, men ta det med ei klype salt. For Hitchens gjer, som mange andre, den feilen å setje tette skott mellom det ‘høgreekstreme’ og det ‘venstreekstreme.’ Hans skriv:

The whole idea of communism is dead in North Korea, and its most recent “Constitution,” “ratified” last April, has dropped all mention of the word. The analogies to Confucianism are glib, and such parallels with it as can be drawn are intended by the regime only for the consumption of outsiders. Myers makes a persuasive case that we should instead regard the Kim Jong-il system as a phenomenon of the very extreme and pathological right. It is based on totalitarian “military first” mobilization, is is maintained by slave labor, and instills an ideology of the most unapologetic racism and xenophobia.

Men kva er det som får Hitchens til å tru at dette nødvendigvis kvalifiserer til at Nord-Korea sitt ideologiske grunnlag er ‘høgreekstremt,’ i motsetnad til det ‘venstreekstreme’? Alt det Hitchens nemner i artikkelen kan vi også finne hjå Mao, Pol Pot og Stalin. Er dei brått blitt det ‘høgreekstreme’? Skal vi endre historiebøkene no, for å fjerne det faktum at dei var kommunistar? Det er særs interessant, spør du meg, at mange er å opptekne av å merke nokre ting som ‘høgreekstremt’ fordi noko anna hadde tvunge dei til å innrømme at å vere på venstresida ikkje nødvendigvis gjer deg til ein koseleg og fredeleg teddybjørn.

Eg vil også gjerne få påpeike at når alt kjem til alt er det ‘høgreekstreme’ og det ‘venstreekstreme’ to sider av same sak. Nazismen er essensielt ein ‘venstreradikal nasjonalisme,’ i kontrast til Sovjets ‘venstreradikale internasjonalisme.’ Både nazistane og fascistane var motstandarar av kapitalismen. Når alt kjem til alt er det ‘høgreekstreme’ og det ‘venstreekstreme’ to sider av same sak, med litt endra propaganda. (Det er den same eliten som ender opp med å styre uansett.)

For å oppsummere kan vi seie at sjølv om dei ‘høgreekstreme’ (Hitler, Mussolini, etc.) ofte endar opp med med å støtte ein viss konservativ smak (kultur, mote, etc.) endrar ikkje dette det faktum at det einaste som skil Mao, Pol Pot, Hitler, Stalin, Mussolini og Kim Jong Il er valet av ansiktshår.

* Mi tolking av kvifor dette har vorte ‘vellukka’ i Nord-Korea er at dette landet er særs lite, medan Sovjet var av massiv storleik. Vi kjenner også til kva som skjedde med Romarriket når det vart for stort.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s