Fr. Arnfinn Haram, OP er død

Sjå BT, Verdidebatt og nettsidene til Den katolske kyrkja i Norge.

Seint i kveld fekk eg vite av ein medbebuar at Fr. Arnfinn er død. Dette var særs trist. Altfor ung, ikkje fylt 64 enno. Vi har alle misst ein god forfattar, ein god kristen, ein god prest, ein fantastisk ven.

Tankane går til familien, til venene og til Den katolske kyrkja.

Gjev han evig kvile, Herre,
og la det evige ljoset skina for han.
Må sjela hans, og sjelene åt alle
dei som har døydd i trua på deg,
ved din nåde, kvila i fred. Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s