Mennesket som liturgisk vesen

Etter å ha skrive ei masteroppgåve omkring offeraspektet i nattverden, der eg har samanlikna teologane Wolfhart Pannenberg og Joseph Ratzinger, har eg vorte meir og meir overtydd om at liturgi er heilt sentralt, og at mennesket er skapt nettopp for liturgi, for å tene, takke og prise Gud. Eg trur ikkje eg skal skrive meir i denne posten, men berre avslutte med nokre kloke ord frå den katolske teologen Scott Hahn:

Man, as presented in the canonical text, is homo liturgicus, liturgical man, created to glorify God through service, expressed as a sacrifice of praise.[*]

Kjelde:

[*] Scott Hahn, “Worship in the Word: Toward a Liturgical Hermeneutic.” Letter & Spirit 1 (2005): 106 (101-136).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s