Kort del-liturgisk bibelord

I luthersk liturgikk og sakramental- teologi held ein fram at i feiringa av nattverden, evkjaristien, vert nattverdselementa konsekrert, vigsla, helga, og at Kristus vert reelt nærverande ved denne helginga. Den historiske termen for nattverden, evkjaristien, betyr takkseiing, og eg trur vi kan lese Pauli ord i 1Tim 4,4-5:

For alt det Gud har skapt, er godt, og ikkje noko skal forkastast når det blir motteke med takk, for det blir helga med Guds ord og bøn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s