Habemus Papam!

PopeFrancisIEg vil gjerne nytta høvet med å gratulere den argentinske pave Frans I, tidlegare kardinal-erkebiskop Jorge Bergoglio, S.J. Lat oss be for denne som er valt som hyrde for den katolske kyrkja. Lat oss be om at Gud skal gje han kraft til å vokta dei fåra han har fått ansvar for, og lat oss be om at kyrkja kan samlast om han i kjærleik, slik at verda kan tru på Jesus Kristus, som er hyrding og voktar for alle. Han som lever og råder i all æve.

Lat oss også bruke tida no til å be for den tyske pave emeritus Benedikt XVI, tidlegare kardinal Joseph Ratzinger. Lat os be at Gud held begge oppe i ei sann tru til det evige liv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s