Skeptisk til rock?

Ifylgje dagens magasin i Dagens Næringsliv er eg visstnok skeptisk til rock.[1] Men eg har ingen problem med “Call of Duty.” 😉 Ein har blanda saman ein del. Det er ikkje slik at alle ‘unge norske kristenkonservative’ meiner at staten Israel er Guds folk eller meiner at dansing, popmusikk og alkohol per definisjon er synd. Men uansett spanande lesing. Det skal seiast at eg snart eg tredve år, medan nærast alle som er intervjua er mellom 20-23. Eg hamna likevel på framsida av avisa. 😉

Til slutt vil eg tru at nokre av dei som er intervjua her, spesielt dei som er knytt til bibelskulen på Fossnes, ville vore særs skeptiske til oss på St.ae. Sunniva Studenthjem i Bergen, vi som er så katolske, som krossar oss og som feirar messe to gonger i veka……

Note:

[1] Magasinet i Dagens Næringsliv, 11. mai 2013, s.16-23.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s