Kva er ‘trua sin lydnad’?

I romarbrevet (1:5; 16:26) skriv Paulus om ‘trua sin lydnad’ (gr. ὑπακοὴν πίστεως). Slik eg ser det, er lydnaden ein attributt til trua, på same måte som vi kunne snakka om ‘trua sin tryggleik’ eller ‘trua sin tillit.’ Eg ser ikkje noko grunn til å seie at Paulus berre snakkar om lydnaden som ei frukt, eit resultat, av trua, ein lydnad du viser fordi du har tru, men at lydnaden sjølv er ein ‘del av’ av eller ein ‘eigenskap ved’ trua. Forholdet mellom trua og lydnaden er difor liksom forholdet mellom ein ting og ein av desse tingen sine eigenskapar, t.d. forholdet mellom ein gummiball og hans ‘sprettleik’ eller hans ‘sirkularitet.’

Tru er ikkje berre intellektuell tilslutting eller tillit til Gud (sjølv om dette også er ein del av trua). Å tru på Kristus er å ha tillit til han og det er å slutte seg til han intellektuelt (etter evne). Men det er også truskap, lydnad, sidan Kristus både er frelsar, Gud og Herre.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s