O Radix

o-antiphons
O-antifonane. Kjelde.

I perioden 17. – 23. desember finn vi i den liturgiske tradisjonen dei såkalla å-antifonane eller o-antifonane. Desse sentrerer rundt forskjellige bøner og tesktar, og eg vil desse dagane sitere desse bønene og tekstane. Eg har omsett bønene frå bokmål til nynorsk.

Dagens bøn er O Radix, og dagens tekst er Jes 11,10a.12:

Bøn:

O, friske skot på Jesse tørre rot.
Underfulle teikn for alle folkeslag.
Sjølv kongar tiar når du talar,
og alle ætter bøyer kne.

Tekst:

Den dagen skal Isais rotskot
stå som eit banner for folka.
Han skal lyfta eit banner for folka,
samla dei fordrivne av Israel
og føra saman dei spreidde av Juda
frå verdsens fire hjørne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s