O Oriens

o-antiphons
O-antifonane. Kjelde.

I perioden 17. – 23. desember finn vi i den liturgiske tradisjonen dei såkalla å-antifonane eller o-antifonane. Desse sentrerer rundt forskjellige bøner og tesktar, og eg vil desse dagane sitere desse bønene og tekstane. Eg har omsett bønene frå bokmål til nynorsk.

Dagens bøn er O Oriens, og dagens tekst er Jes 42,6-7:

Bøn:

O, morgon kjær, evige ljos, all nådes sol.
Lys opp der synda sitt mørke ruger.
Skap nytt og heilagt liv!

Tekst:

Eg, Herren, har kalla deg i rettferd
og gripe handa di.
Eg har forma deg
og gjort deg til ei pakt for folket,
til eit lys for folkeslaga,
for å opna blinde auge
og føra fangar ut or fengselet,
dei som sit i mørkret,
ut frå fangehola.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s