Det eine nødvendige

Eg er særs oppteken av at det er viktig å ha eit koherent, systematisk og gjennomtenkt verdsbilete, men av og til er det lurt å setje fokus på det eine nødvendige, på vårt vesen som tilbedande menneske. Dette inneber sjølvsagt eit koherent, systematisk og gjennomtenkt verdsbilete, men vi treng spissformuleringane for å setje fokus på det som er viktig. Den katolske teologen Scott Hahn skriv, i artikkelen “Worship in the Word: Toward a Liturgical Hermeneutic” (Letter & Spirit 1, 2005, s.101-136) at “Man, as presented in the canonical text, is homo liturgicus, liturgical man, created to glorify God through service, expressed as a sacrifice of praise.” (s.106) Eller som Matias Orheim sa det i 1903 eller 1908, i salmen Kor mykje stort: “Det venaste syn som eg får sjå, er unge på kne for Gud.”

Dét er det eine nødvendige; vår tilbedande takkoffer til Gud, i ande og sanning!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s