Kristi openberringsdag

Sidan det er i dag er det Kristi openberringsdsg postar eg andakten eg hadde på trykk i Sogn avis på laurdag.
Preiketekst: Luk 2,40-52

Kristi openberringsdag, Heilage tre kongars dag eller Epifania (6. januar, men feira på næraste sundagen), er ein av våre eldste kyrkjedagar. Vi feirar at Jesus har openberra for oss kven han er. Denne sundagen er det ikkje historia om dei tre vismennene som er evangelium. Denne sundagen les vi frå Lukas 2, om Jesus som tolvåring i templet.

Jesus kom bort frå foreldra sine medan dei var i Jerusalem, og dei leitte etter han i tre dagar, før dei fann han i templet. Der sat han saman med lærarane og diskuterte. Det står at dei som høyrde på «undra seg over kor klok han var og kor godt han svara.» Foreldra vart «slegne av undring,» og reagerte på dette: «Kvifor har du gjort dette mot oss, barnet mitt? Far din og eg har leita etter deg og vore så redde.» Men han svara: «Kvifor leita de etter meg? Visste de ikkje at eg må vera i huset åt Far min?» Det sentrale her er at Jesus her openberrar sin visdom. Ja, han openberrar seg som Guds visdom eller Ordet (Joh 1,1-18). Han viser oss eit lite glimt av kven han er; Guds eigen Son, kom til jord for å gje oss liv, sæle og visdom. Så står det at han vart med heim att og «gjekk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og menneske.»

Her ser vi den spenninga som ligg i Kristus: Han er Gud, men samstundes måtte han modnast som menneske. Og ved dette openberra han også vårt kall. Vi har eit kall til å halde oss nær til Guds Ord, Jesus, men også Guds skrivne ord i Bibelen. Paulus skriv: «Vi skal få håp gjennom det tolmod og den trøyst som skriftene gjev. Må Gud sjølv, som gjev tolmod og trøyst, gje dykk alle same sinn etter Kristi Jesu vilje.» (Rom 15,4-5) Vi skal også modnast, vi skal formast etter Kristi døme. Men dette gjer vi ikkje av eiga kraft. Dette skjer ved at Gud er verksam i oss, slik at vi lever etter Guds vilje (jf. Gal 5, Fil 2:12-13). Og kva er kjerna i vårt kall? Jo, det er fellesskapet i tilbedinga, slik Paulus seier: «Då kan de samstemde og med éin munn prisa Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» (Rom 15,6)

Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s