17. desember: O Sapientia

o-antiphons
O-antifonane. Kjelde.

I perioden 17. – 23. desember finn vi i den liturgiske tradisjonen dei såkalla å-antifonane eller o-antifonane. Desse sentrerer rundt forskjellige bøner og tekstar, og eg vil desse dagane sitere desse bønene og tekstane. Eg har omsett bønene frå bokmål til nynorsk.

Dagens bøn er O Sapientia, og dagens tekst er Visd 7,26-29a:

Bøn:

O Visdom, du evige Ord som Gud har tala.
Du rådar for heile verda.
Sterk og mild leiar du alt.
Kom, lær oss å leva klokt og rett.

Tekst:[*]

For visdomen er ei avglans av det evige ljos, plettfritt speglar den Guds virke og er eit bilete av hans godleik. Den er berre éin, men maktar alt, den kviler i seg sjølv, men gjer alle ting nye. Frå slekt til slekt tek den bustad hjå heilage menneske og gjer dei til profetar og Guds vener, for Gud elskar berre den som bur i lag med visdomen. Ja, den er venare enn sola, den overgår eitkvart stjernebilete.

Ha ei god adventstid vidare!

[*] Denne er omsett av underteikna, frå bokmål, då dei deuterokanoniske bøkene ikkje er omsett til nynorsk enno.

Advertisements

One thought on “17. desember: O Sapientia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s