21. desember: O Oriens

o-antiphons

O-antifonane. Kjelde.

Om dei sju å-antifonane eller o-antifonane, sjå fyrste innlegg i denne serien.

Dagens bøn er O Oriens, og dagens tekst er Jes 42,6-7:

Bøn:

O, morgon kjær, evige ljos, all nådes sol.
Lys opp der synda sitt mørke ruger.
Skap nytt og heilagt liv!

Tekst:

Eg, Herren, har kalla deg i rettferd
og gripe handa di.
Eg har forma deg
og gjort deg til ei pakt for folket,
til eit lys for folkeslaga,
for å opna blinde auge
og føra fangar ut or fengselet,
dei som sit i mørkret,
ut frå fangehola.

Ha ei god adventstid vidare!

20. desember: O Clavis

o-antiphons

O-antifonane. Kjelde.

Om dei sju å-antifonane eller o-antifonane, sjå fyrste innlegg i denne serien.

Dagens bøn er O Clavis, og dagens tekst er Jes 22,22 og 49,8-9:

Bøn:

O, Davids son, Herre over Israel!
Du er nykkelen til Guds rike.
Den dør du lukkar, kan ingen lukka til,
og ingen opne der du har lukka.
Løys fangane av synda sine lekkjer
og før dei ut or mørkret og av dødsskuggen.

Tekst:

Eg legg nøkkelen til Davids hus
på skuldra hans.
Når han opnar, skal ingen lukka,
og når han lukkar, skal ingen opna.

Så seier Herren:
I nådens tid svarar eg deg,
på dagen for frelsa hjelper eg deg.
Eg har forma deg
og gjort deg til ei pakt for folket
for å reisa landet opp att
og skifta ut eigedomar som ligg aude,
for å seia til fangar: «Gå ut!»
og til dei som er i mørkret: «Kom fram!»
Dei skal beita langs vegane
og finna beite på alle snaue høgder.

Ha ei god adventstid vidare!

19. desember: O Radix

o-antiphons

O-antifonane. Kjelde.

Om dei sju å-antifonane eller o-antifonane, sjå fyrste innlegg i denne serien.

Dagens bøn er O Radix, og dagens tekst er Jes 11,10a.12:

Bøn:

O, friske skot på Jesse tørre rot.
Underfulle teikn for alle folkeslag.
Sjølv kongar tiar når du talar,
og alle ætter bøyer kne.

Tekst:

Den dagen skal Isais rotskot
stå som eit banner for folka.
Han skal lyfta eit banner for folka,
samla dei fordrivne av Israel
og føra saman dei spreidde av Juda
frå verdsens fire hjørne.

Ha ei god adventstid vidare!

18. desember: O Adonai

o-antiphons

O-antifonane. Kjelde.

Om dei sju å-antifonane eller o-antifonane, sjå fyrste innlegg i denne serien.

Dagens bøn er O Adonai, og dagens tekst er 5Mos 30,8-11.14a:

Bøn:

O Adonai, sterke Gud.
Du førde Israel bort frå Egyptens treldom.
Du tala til Moses frå flammene åt tornebuska
og gav han lova på Sinai fjell.
Strekk ut din sterke arm!
Frels oss synda sitt åk.

Tekst:

Då skal du venda om og lyda Herrens røyst og halda alle boda hans som eg gjev deg i dag. Gjennom alt du gjer, skal Herren din Gud gje deg rikeleg av alt det som godt er, gjennom frukta av ditt morsliv og frukta av din buskap og frukta av ditt åkerland. For Herren vil atter gleda seg over deg til beste for deg, slik som han gledde seg over fedrane dine, så sant du lyder Herren din Gud og held boda og forskriftene hans som er skrivne i denne lovboka, og så sant du vender om til Herren din Gud av heile ditt hjarte og heile din hug. Desse boda som eg gjev deg i dag, er verken uforståelege eller langt borte. Nei, ordet er deg heilt nær.

Ha ei god adventstid vidare!

[*] Denne er omsett av underteikna, frå bokmål, då dei deuterokanoniske bøkene ikkje er omsett til nynorsk enno.