Heisann!

Som de sikkert har fått med dykk, så har eg altså flytta bloggen min bort her, av praktiske , tekniske og estetiske årsaker. Eg har altså også bestemt meg for å bytte namn til, «Katolikken,» i staden for «Skapkatolikken,» sjølv om eg formelt ikkje har gått over til den katolske kyrkja. Og det skjer kanskje aldri heller. Det er to grunnar til namneendringa:

  1. Eg kjenner meg meir knytt til Den katolske kyrkja no enn då eg starta bloggen for litt over eit år sidan.
  2. Kristendommen er universell, katolsk, og difor meiner eg at alle kristne er — eller burde vere — katolske, i ordets breiaste meining.

9 thoughts on “Heisann!

  1. Du velger my dashboard > manage > import > Blogger and Blogspot. Følg instruksjonene.

    Du bør absolutt samle de gamle tekstene dine på denne bloggen, synd hvis de går til spille på verdensveven…

    Det er mulig bloggen gjør seg bedre med en annen layout, kommentarene er iallfall vanskelig å lese slik det er nå.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s